Výnosy

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 273 slov
Počet zobrazení: 2 823
Tlačení: 193
Uložení: 191
Výnosy
-  sú výsledky výrobnej alebo obchodnej podnikateľskej činnosti
-  sú to hodnoty, kt. podnik vyprodukuje  za určité obdobie vyjadrené v peniazoch  (výrobky, tovary, služby)
-  opakom nákladov sú výnosy – tržby
-  výnosy znamenajú pre podnik zvýšenie niektorého druhu majetku v peňažnom vyjadrení
výnosy = výkony vyjadrené v peniazoch
 
Vznik výnosov:
- predajom – mimo podniku (pri predaji výkonov vznikajú tržby)
- odovzdaním – vo vnútri podniku(vnútropodnikové výnosy – jeden útvar odovzdá výkon druhému útvaru)

Rozdelenie výnosov:

- Druhové (základné členenie)
a)  tržby za vlastné výkony
b)  výnosy zo zmeny vnútropodnikových zásob (vecná porovnateľnosť medzi N a V)
c)  výnosy z aktivovania N=V
d) iné hospodárske výnosy (predaj DM)
e)  finančné výnosy – výnosy, kt. vznikajú napr. predajom cenných papierov, úradných výnosov z obligácií.
f) ostatné druhy výnosov

- Členenie výnosov podľa spôsobu realizácie výkonov

a)  aktivácia
b)  predaj

- Členenie podľa účtovníctva

a)  výnosy z hospodárskej činnosti
b)  výnosy z finančnej činnosti ( vklad v banke, výnosy z predaja cenných papierov, kurzové zisky)
 
Výsledok hospodárenia
-  rozdiel výnosov a nákladov podniku dosiahnutých za určité obdobie (1 rok) je zisk a ten sa rovná V˃N, strata V˂N
-  je základným, najdôležitejším ukazovateľom efektívnosti činnosti podniku
-  odráža sa v ňom úroveň všetkých činností
-  VÝROBNEJ
-  ODBYTOVEJ
-  SPRÁVNEJ (riadenie)
-  v praxi sa musí výsledok hospodárenia vyčísliť najneskôr pre zdanením
-  v niektorej činnosti podnik môže dosiahnuť zisk, v inej zase stratu
 
Výpočet VH
VH z hospodárskej činnosti
VH z finančnej činnosti
VH z bežnej činnosti
VH z mimoriadnej činnosti
celkový VH účtovnej jednotky
 
Výnosy z hospodárskej činnosti Finančné výnosy
-  náklady na hospodársku činnosť  + - finančné náklady
VH z hospodárskej činnosti   finančný VH pred zdanením
pred zdanením
 
 =
VH z bežnej činnosti pred zdanením
- daň z príjmu z bežnej činnosti
VH z bežnej činnosti po zdanení
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vynosy #. NÁKLADY, VÝNOSY A VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA #výnosy a ich členenie #Náklady a výnosy #clenenie vynosov


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018