Personalistika

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: nany7 (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 13.08.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 254 slov
Počet zobrazení: 2 669
Tlačení: 153
Uložení: 180
Personalistika
 
Personálne plánovanie
-  určuje potrebný počet a štruktúru zamestnancov z hľadiska cieľov podniku a času
· plán pracovných miest
· plán získavania a výberu zamestnancov
· plán rozmiestnenia zamestnancov
· plán znižovania počtu zamestnancov
· plán vzdelávania
 
Zdroje získavania pracovníkov
a)  interné – vlastní zamestnanci podniku
b)  externé – agentúra, úrad práce, ...
 
Metódy získavania zamestnancov
-  inzercia
-  internet
-  personálne agentúry
-  vlastná databáza
-  úrady práce
-  spolupráca so školami
-  veľtrhy a burzy práce
-  referencie známych
-  personálny leasing
 
 Vznik pracovného pomeru
-  prijatý uchádzač vstupuje do pracovno-právneho vzťahu podpísaním pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
· na dobu určitú – v pracovnej zmluve je určená doba trvania
· na dobu neurčitú – v pracovnej zmluve nie je uvedená doba trvania pracovného pomeru
-  v pracovnej zmluve musí byť uvedené
· druh práce
· miesto výkonu práce
· deň nástupu do práce
· mzdové podmienky
-  ďalšie podmienky
· výplatný termín
· pracovný čas
· skúšobná doba

Ukončenie pracovného pomeru:
-  zánik pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom
-  musí mať písomnú formu
· dohodou – písomne, dohodnutý dátum
· výpoveďou – zo strany zamestnanca, ale aj zo strany zamestnávateľa, výpovedná doba je 2 mesiace
· okamžité skončenie – ak bola porušená pracovná disciplína zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa
· skončenie v skúšobnej dobe – bez uvedenia dôvodu z oboch strán
· uplynutie dohodnutej doby

adaptácia nových zamestnancov – prispôsobovanie sa novým podmienkam v zamestnaní
rekvalifikácia – zmena kvalifikácie, kedy pracovník získa vedomosti v novej oblasti, najčastejšie to býva pred stratou zamestnania, povýšením alebo lepšími platobnými podmienkami
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#personalistika v podniku #personalistika #personalistika podniku #ROZMIESTNENIE ZAMESTNANCOV #rekvalifikacia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.020