Devíza

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: Chlapec ref_allfor (15)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 2 081
Tlačení: 190
Uložení: 197
Devízy

Devízy môžu byť:
v širšom zmysle: pohľadávky na platby v cudzej mene splatné v cudzine[1] (spravidla v podobe peňazí na zahraničných účtoch alebo šekov či zmeniek znejúcich na cudziu menu a splatných v zahraničí); často sa dodáva, že tieto pohľadávky musia byť kedykoľvek splatné; toto je opak pojmu valuty
v užšom zmysle: len peniaze na zahraničných účtoch
Niekedy sa pod pojem devízy nesprávne zahŕňajú aj valuty.

Pojem devíza (Devise, divisa a pod.) sa vyskytuje v kontinentálnej Európe, presný anglický ekvivalent neexistuje.

V slovenskom finančnom práve sa pojem ako právny pojem v poslednom Devízovom zákone z roku 1995, teda odkedy je slovenská koruna konvertibilná, už nevyskytuje (iba ako prídavné meno "devízový", ale to sa nevzťahuje iba na slovo "devízy").

V Devízovom zákone č. 528/1990 ako aj Devízovom zákone č. 162/1989 bol pojem definovaný ako peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré sú na účtoch v tuzemských alebo zahraničných peňažných ústavoch, alebo s ktorými možno nakladať na základe zahraničných platobných dokumentov, pričom zahraničnými platobnými dokumentmi sa rozumejú doklady, s ktorými je spojené právo na peňažné plnenie v cudzej mene (zmenky, šeky, akreditívy, poukážky, platobné karty a pod.).

V Zákone o devízovom hospodárstve z roku 1970 boli devízy definované ako všetky druhy výplat na zahraničné miesta, ako aj platobné dokumenty znejúce na cudziu menu (zmenky, šeky, akreditívy, poukážky a pod.).

Devízový trh
Na devízovom trhu sa deje obchodovanie s menami rôznych krajín. Devízový trh sa riadi devízovým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Tento zákon upravuje

A, práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, pri poskytovaní finančných úverov do zahraničia, pri prijímaní finančných úverov zo zahraničia, pri investovaní v zahraničí, pri ohlasovacej a ponukovej povinnosti, pri povinnosti prevodu peňažných prostriedkov do tuzemska a pri iných devízovoprávnych vzťahoch upravených týmto zákonom

B, pôsobnosť devízových orgánov
C, pôsobnosť colných orgánov
D, devízovú kontrolu
Zdroj: 1, 2
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#deviza #valuty


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013