Pojem hospodárska politika štátu

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: kajka (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 08.11.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 239 slov
Počet zobrazení: 2 154
Tlačení: 97
Uložení: 114
Vysvetlite pojem hospodárska politika štátu. Analyzujte príčiny zlyhávania trhového mechanizmu a zdôvodnite potrebu zásahov štátu do ekonomiky.
HOSPODÁRSKA POLITIKA ŠTÁTU:
o  je sústava konkrétnych opatrení, ktorými štát usmerňuje vývoj ekonomiky krajiny
o  najdôležitejším subjektom hospodárskej politiky je vláda (ale aj parlament a centrálna banka)
-  príčinou je zvyšovanie nezamestnanosti, vysoké tempo inflácie, vysoký schodok obchodnej bilancie, priveľká majetková a príjmová diferenciácia obyvateľstva
-  takýto nezdravý vývoj treba korigovať prostredníctvom intervencií štátu

Vysvetlite vzájomné súvislosti jednotlivých funkcií štátu v ekonomike.
EFEKTÍVNOSŤ
o  záujmom každého štátu je, aby trhový mechanizmus fungoval čo najlepšie
o  vďaka protimonopolným opatreniam zabezpečuje najdokonalejšiu konkurenciu
o  vláda napomáha tam, kde trhový mechanizmus zlyháva (verejné statky, externality)
o  verejné statky:
· tieto činnosti financuje štát z daní obyvateľov (školstvo, zdravotníctvo, obrana krajiny,...)
o  externality:
· náklady a prínosy spojené s používaním určitého statku
· v prípade negatívnych externalít (používanie spaľovacích motorov,...) môže štát zavádzať dane a rôzne poplatky
· v prípade pozitívnych externalít (zdravotnícka starostlivosť èočkovanieè zníženie chorobnosti èzníženie nákladov spojené so zdravotnou starostlivosťou) by mal štát podporiť produkciu z verejných rozpočtov

ROVNOSŤ
o  štát zabraňuje vzniku veľkých rozdielov medzi chudobnými a bohatými
o  pretože štát je politicky a ekonomicky stabilný, keď v ňom existuje silná stredná vrstva
o  nástrojom je systém sociálnej politiky
o  napr. aj progresívne zdanenie (čím vyšší príjem, tým vyššia sadzba dane)

STABILITA
o  vláda sa snaží udržať stabilne vysokú mieru hospodárskeho rastu, pri nízkej miere nezamestnanosti a inflácie, a vyrovnanej obchodnej bilancii
o  avšak uvedené ciele nie je možné dosiahnuť súčasne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015