:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Filozofia – láska k múdrosti

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 1 653
Tlačení: 156
Uložení: 156
OTÁZKA Č. 1 - Filozofia – láska k múdrosti.

- Charakterizujte pojem filozofia, jej vznik, vývoj a predmet. Vysvetlite uvedenú myšlienku:

„Veľmi náhly a prudký rozvoj filozofického vedenia v starovekom Grécku, ktorý sa stal impulzom pre impozantný intelektuálny vývoj ľudstva, patrí medzi veľké problémy ľudských dejín, preto sa mu dostalo príznačné pomenovanie grécky zázrak.“   Grécka filozofia dala základ všetkým terajším vedným disciplínam, dala ľudom možnosť racionálne myslieť a tak využívať celý svoj potenciál.
 
- Chronologicky vymenujte etapy vývoja filozofie od vzniku po súčasnosť.
- Objasnite prechod od mýtu k logu.
- Charakterizujte rozdiel medzi náboženstvom, mýtom a filozofiou.
- Uveďte základné rozdiely medzi mýtickým a filozofickým myslením
 
Filozofia :  pojem pochádza z Gréčtiny → phileo = ľúbiť, priateľ
    → sophia = múdrosť
- je kritické uvažovanie o problémoch bytia, sveta, poznania a človeka
- hľadá všeobecné vlastnosti človeka, štruktúr prírody, spoločnosti a kozmu
- je založená na rozume ( racie )
- vznikla na prelome 6. a 7. stor. p.n.l.  v Grécku ( na západnom pobreží Malej Ázie ) ako vedná disciplína
- polis ( gr.štát ) = blahobyt → moreplavby → potreba vzdelania
- odpútanie sa od mytológie
- prvé filozofické školy založené na racie
- nie je vedou v pravom slova zmysle pretože ostatné vedy vznikli v rámci nej
- nemá a ani nemala presne a jednoznačne vymedzený svoj predmet
- ako prvým nazval seba samého filozofom ( milovníkom múdrosti ) Pytagoras
 
Etapy :
- Antická filozofia
- Helenisticko – Rímska filozofia
- Stredoveká filozofia
- Filozofia humanizmu a renesancie
- Novoveká filozofia
- Francúzska osvietenská filozofia
- Nemecká klasická filozofia
- Filozofia 19. storčia
- Filozofia 20. storočia

Prechod od mýtu k logu :
-  mytológia slovo pochádza z gréčtiny → mythos = legendá, báj ( výsledok ľudskej fantázie )
→ logos = rozum
-  má dva svety, svet bohov ( nesmrteľný, antropomorfný ) a svet smrteľníkov  ( smrteľný )
-  prvotne-pospolná spoločnosť si nevedela vysvetliť z kade sa čo vzalo ta si vymysleli mýty
-  zapisovateľ : Homér
Hesiodos : Teogónia ( opísal zrod Bohov a vznik sveta )
-  od mýtu k logu ( začatie používania rozumu )
náboženstvo : je založené na viere je staršie ako filozofia, dakedy sa prelínajú
 
mýtus : je založený na výsledku ľudskej fantázie
 
filozofia : je založená na rozume


Mýtické myslenie

Filozofické myslenie

založené na fantázii

založené na racie

ľudia si vysvetľujú javy prostredníctvom nadprirodzených síl

ľudia si vysvetľujú skutočnosť pomocou filozofických pojmov

 

 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Úvod do filozofie - čo je to filozofia? Poznámky 1 233 4.4
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku Maturita 531 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.016