:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Filozofia v období patristiky a scholastiky

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 1264
Tlačení: 79
Uložení: 107
OTÁZKA Č. 11  Porovnajte úlohu a postavenie filozofie v období patristiky a scholastiky.

- Vysvetlite pojem scholastika.
- Na základe analýzy textu vysvetlite podstatu filozofie Tomáša Akvinského.

„... všetko, čo akýmkoľvek spôsobom jestvuje, jestvuje od Boha... Všetky iné súcna než Boh
nie sú svoje bytia, ale majú len podiel na bytí.“
  (T.Akvinský)

- Ako vyriešil T. Akvinský a ostatní stredovekí filozofi otázku existencie zla vo svete?

Patristika :
-  filozofia slúžka náboženstvu
 
Scholastika :
-  filozofia mala náboženský charakter
-  návrat k Aristotelovi, dovtedy vplyv Platóna
-  rozvíjala sa filozofia aj u židov aj u arabov
 
Scholastika :
-  2. fáza stredovekej filozofie
-  Schola = z lat. škola
-  vzniká školstvo v 12.stor.
-  prvé vzn. cirkevné až potom svetské
-  13.stro. vznik univerzít ( Cambridge, Oxford, Paris )
-  duchovné centrá : Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia
-  až v závere stredoveku vzn.národných jazykov
-  chceli dokázať existenciu Boha pomocou rozumu
 
Tomáš Akvinský : knieža scholastiky
-  učiteľ Albert Veľký zaoberal sa Aristotelom
-  začal písať dielo suma teologická, zomrel a dopísal ju T.A.
-  2.DIELO: Suma proti pohanom= filozofický systém = TOMIZMUS ( oficiálna filozofia katolíkov )
-  1. pravda viery = čistá pravda TEOLÓGIA , nadprirodzená, zjavená, vyššie poznanie
-  2. rozumová pravda = prirodzená pravda FILOZOFIA  , nižšie poznanie
-  dôkazy božej existencie : 1. súvisí s pohybom = pohyb existuje → musí existovať prvý hybateľ  → prvý hybateľ je Boh
-  2. súvisí s tým, že všetko má svoju príčinu = musí existovať prvá príčina → 1. príčina je Boh
-  3. vzťah medzi možnosťou  a nutnosťou = možnosť : rozum, svetský svet
nutnosť : jedinou nutnosťou je Boh
-  4. súvisí s hierarchiou = musí existovať vrchol hierarchie → vrcholom je Boh
-  5. teologický = súvisí s tým, že všetko stvorené má svoj účel, musí existovať konečný cieľ → Boh
-  chápanie človeka : dualistické : 1. telo= pasívny princíp, konečný
2. duša= aktívny princíp, nesmrteľný
 
- chápanie spoločnosti: monarchia= svetské zákony
Boblia= božské zákony
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 2)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Patristika Referát 87 slov 1
Slovenčina Poslední Rimania - prechod od patristiky k encyklopedistom Referát 825 slov 0

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina G. W. F. Hegel 446 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.013