Filozofia v období patristiky a scholastiky

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: studak
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 3 113
Tlačení: 178
Uložení: 227
OTÁZKA Č. 11  Porovnajte úlohu a postavenie filozofie v období patristiky a scholastiky.

- Vysvetlite pojem scholastika.
- Na základe analýzy textu vysvetlite podstatu filozofie Tomáša Akvinského.

„... všetko, čo akýmkoľvek spôsobom jestvuje, jestvuje od Boha... Všetky iné súcna než Boh
nie sú svoje bytia, ale majú len podiel na bytí.“
  (T.Akvinský)

- Ako vyriešil T. Akvinský a ostatní stredovekí filozofi otázku existencie zla vo svete?

Patristika :
-  filozofia slúžka náboženstvu
 
Scholastika :
-  filozofia mala náboženský charakter
-  návrat k Aristotelovi, dovtedy vplyv Platóna
-  rozvíjala sa filozofia aj u židov aj u arabov
 
Scholastika :
-  2. fáza stredovekej filozofie
-  Schola = z lat. škola
-  vzniká školstvo v 12.stor.
-  prvé vzn. cirkevné až potom svetské
-  13.stro. vznik univerzít ( Cambridge, Oxford, Paris )
-  duchovné centrá : Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Veľká Británia
-  až v závere stredoveku vzn.národných jazykov
-  chceli dokázať existenciu Boha pomocou rozumu
 
Tomáš Akvinský : knieža scholastiky
-  učiteľ Albert Veľký zaoberal sa Aristotelom
-  začal písať dielo suma teologická, zomrel a dopísal ju T.A.
-  2.DIELO: Suma proti pohanom= filozofický systém = TOMIZMUS ( oficiálna filozofia katolíkov )
-  1. pravda viery = čistá pravda TEOLÓGIA , nadprirodzená, zjavená, vyššie poznanie
-  2. rozumová pravda = prirodzená pravda FILOZOFIA  , nižšie poznanie
-  dôkazy božej existencie : 1. súvisí s pohybom = pohyb existuje → musí existovať prvý hybateľ  → prvý hybateľ je Boh
-  2. súvisí s tým, že všetko má svoju príčinu = musí existovať prvá príčina → 1. príčina je Boh
-  3. vzťah medzi možnosťou  a nutnosťou = možnosť : rozum, svetský svet
nutnosť : jedinou nutnosťou je Boh
-  4. súvisí s hierarchiou = musí existovať vrchol hierarchie → vrcholom je Boh
-  5. teologický = súvisí s tým, že všetko stvorené má svoj účel, musí existovať konečný cieľ → Boh
-  chápanie človeka : dualistické : 1. telo= pasívny princíp, konečný
2. duša= aktívny princíp, nesmrteľný
 
- chápanie spoločnosti: monarchia= svetské zákony
Boblia= božské zákony
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Maturitné otázky z filozofieOdporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019