:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

G. W. F. Hegel

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Chlapec studak (28)
Typ práce: Maturita
Dátum: 14.12.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 446 slov
Počet zobrazení: 2129
Tlačení: 145
Uložení: 161
OTÁZKA Č. 27
Heglov systém obsiahol neporovnateľne väčšiu oblasť než ktorýkoľvek systém predtým a Hegel skúmal a rozvinul také bohatstvo myšlienok, že nad tým dodnes žasneme.
 
Zdôvodnite, prečo G. W. F. Hegla zaraďujeme k objektívnym idealistom a dialektikom.

- Vysvetlite pojem svetový duch.
- Vysvetlite tzv. Heglovu triádu. Dokumentujte na konkrétnom príklade.
- Na základe uvedenej myšlienky zhodnoťte význam G. W. F. Hegla pre rozvoj filozofie.

Hegel :
-  nemecký klasický filozof
-  dialektik
-  idealista
-  posledný veľký filozof v dejinách
-  vytvoril zložitý systém
-  mal veľký vplyv na vývoj ďalšej filozofii
-  najvýznamnejší žiak : Karl Marx
-  pôvodne bol domáci učiteľ až kým ho Sheling nepozval prenášať na univerzitu
-  nakoniec bol menovaný za profesora
-  filozofia :
-  reakcia na Shelinga :
-  podstatou všetkého je Duch
-  súhlasí a tvrdí, že podstatou všetkého je Svetský Duch
-  výsledok ľudského rozumu, nie Boh, všetko čo človek stvoril
-  reakcia na Kanta :
-  svet o sebe nemôže poznať ( apriori )
-  svet pre mňa získané poznatky ( aposteriori )
-  pravda o svete je subjektívna, mimo ľudského rozumu neexistuje žiadna pravda
-  vždy je pravda výsledkom rozumu
-  odmieta, že existuje niečo pred skúsenosťou
-  filozofia dejín / jeho samotná filozofia :
-  reakcia na všetkých novovekých filozofov
-  hľadanie univerzálnej metódy
-  tvrdí, že žiadna univerzálna metóda neexistuje
-  lebo dejiny sa stále menia aj ľudské poznanie sa stále mení z generácie na generáciu = dialektik
-  čo platilo včera nemusí byť dnes a určite nebude zajtra (geocentr. a heliocentr. )
-  jediný pevný bod sú dejiny ( síce sa menia, stále sú to dejiny )
-  majú progresívny charakter
-  je to proces ktorý smeruje k racionalite a tým sa oslobodí ( človek začne žiť rozumne )
-  filozofiu vyjadril tzv. Triádou:
-  Téza : ( pozícia ) nová myšlienka, bola to nejaká pravda, ktorá sa dostáva do popredia
-  Antitéza : ( negácia ) nová myšlienka, ktorou sa popiera predchádzajúca
-  Syntéza : ( negácia negácie ) nová myšlienka, ktorá popiera tú predchádzajúcu, bude zároveň novou tézou....a donekonečna ( dialektik )
-  Trojstupňová stavba filozofie :
-  duch sa vyvíja v troch štádiách

- duch je v stave bytia o sebe = logika
-  duch je v stave inobytia – keď sa vie duch zhmotniť do prírody do matérie = filozofia prírody ( môže sa prejaviť v inom bytí , chápe v čase a v priestore )
- duch je v stave bytia o sebe a pre seba = vyvrcholenie

a)  subjektívny duch – keď si človek uvedomí samého seba
b)  objektívny duch – človek si uvedomí, že je súčasťou niečo väčšieho (spoločnosti ) A a B = ETIKA
c) absolútny duch –
1.štádium = ESTETIKA – keď je v duchovi vonkajší súlad, súlad sám so sebou
2.štádium = NÁBOŽENSTVO – duch je vnútorne v súlade sám so sebou
3.štádium = FILOZOFIA – duch dospel k sebe samému
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Hegel Referát 1089 slov 5

Maturitné otázky z filozofie

  Ďalšie práce z rovnakej sady Rozsah
Slovenčina Filozofia – láska k múdrosti 361 slov
Slovenčina Hľadanie arché 352 slov
Slovenčina Do tej istej rieky vstupujeme a predsa nevstupujeme, sme a nie sme 384 slov
Slovenčina Arché - grécki atomisti a pluralisti 314 slov
Slovenčina Sofisti – filozofi či učitelia všeobecného vzdelania? 300 slov
Slovenčina Viem, že nič neviem - Sokrates 205 slov
Slovenčina Etické názory Aristotela a Platóna 742 slov
Slovenčina Helenizmus 605 slov
Slovenčina Filozofia v dobách staroveku a v stredoveku 531 slov
Slovenčina Filozofia v období patristiky a scholastiky 312 slov
Slovenčina Stanovisko v spore o univerzálie 237 slov
Slovenčina Pojmy humanizmus a renesancia 255 slov
Slovenčina Názory na štát v dielach N. Machiavelliho, J. Bodina, T. Mora a T. Campanellu 291 slov
Slovenčina Teória poznania – kľúčová disciplína novovekej filozofie 298 slov
Slovenčina Prínos F. Bacona a R. Descartesa pre rozvoj novovekej filozofie 494 slov
Slovenčina Myšlienky B. Spinozu a G. W. Leibniza 485 slov
Slovenčina Pojem solipsizmus 515 slov
Slovenčina Človek človeku vlkom - Hobbes 166 slov
Slovenčina Podmienky nástupu osvietenstva 302 slov
Slovenčina Rousseau a jeho osobitné postavenie 163 slov
Slovenčina Materializmus, idealizmus, teizmus, deizmus, ateizmus 392 slov
Slovenčina Či je potrebné, aby v štáte existovala deľba štátnej moci 539 slov
Slovenčina Postoj I. Kanta 253 slov
Slovenčina Kantove gnozeologické názory 184 slov
Slovenčina Idealizmus J.G. Fichteho a F. W. J. Schellinga. 332 slov
Slovenčina Črty filozofie v polovici 19. storočia 312 slov
Slovenčina Postavenie filozofie v 19. storočí 684 slov
Slovenčina Marxistická filozofia 1066 slov
Slovenčina Arthur Schopenhauer a Friedrich Nietzsche 780 slov
Slovenčina Filozofické školy 20. storočia 560 slov
Slovenčina Existencializmus 676 slov
Slovenčina Postmoderná filozofia 408 slov
Slovenčina Herakleitos z Efezu, Empedokles, John Lock 436 slov
Slovenčina Pragmatizmus a fenomenológia 419 slov
0.038