Aristoteles - logika

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: Dievča tandan1
Typ práce: Referát
Dátum: 30.05.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 10 998
Tlačení: 706
Uložení: 747
Logika
Aristoteles je zakladateľom tejto vedy.V stredoveku sa jeho logika stala základom tradičnej logiky.Moderná logika, ktorá podnety na svoj vznik a rozvoj čerpala uplatnením matematických metód, však nevyvracia aristotelovskú logiku, skôr ju rozširuje.

Aristoteles sa teda podobne ako Platón zameriava na pojmy.Aristoteles sa pokúsil vymedziť najvyššie pojmy, nazval ich kategóriami-podstata, kvantita, kvalita,vzťah, poloha a i. Aristoteles sa navyše nazdával, že kategórie sú základnými formami bytia, čím im pripisuje ontologický význam.Ak o niečom vypovedáme, pripájame k subjektu(to, o čom sa vypovedá)predikát(to,čo subjektu pripisujeme). Pripojením predikátu k subjektu pomocou spojky „je“ vzniká súd(schematiky S je P). Aristoteles objavil vzťahy medzi súdmi.Spomedzi týchto vzťahov sa zameral predovšetkým na tie, ktorými vzniká sylogizmus čiže úsudok a vyjadril ho takto:
„Ak A platí o celom B a B platí o celom C, tak nevyhnutne A platí o celom C.“
Tradičná logika sa neskôr vyjadrila príkladom:

1. Všetci ľudia sú smrteľní B-C
2. Sokrates je človek A-B
3. Sokrates je smrteľný A-C

Súdy 1 a 2 sa nazývajú premisy, súd 3 sa nazýva záver.Ak sú premisy pravdivé, je nevyhnutne aj pravdivý záver.Dôležitá je tu iba forma.Preto Aristotela pokladáme za zakladateľa formálnej logiky.U neho vystupuje do popredia to, čo logiku zaujíma až do dnešných čias, a to vzťahy vyplývania.
Postupnosť súdov, z ktorej vyplynie nejaký záver, sa nazýva dôkazom.Metóda dokazovania je deduktívna, keď postupujeme od všeobecného ku zvláštnemu.Opačne, od zvláštneho ku všeobecnému, postupu je induktívna metóda.Týmto spôsobom môžeme zatriediť všetky veci-definovať.

Logické dokazovanie má určité princípy.Základným princípom dokazovania je podľa Aristotela princíp protirečenia, ktorý hovorí: Nie je možné, aby to isté a v tom istom vzťahu patrilo aj nepatrilo tomu istému“ (vec ako tvrdenie nemôže mať a zároveň nemať nejakú vlastnosť)
Ďaľším princípom je je princíp vylúčenia tretieho, ktorý hovorí, že každá výpoveď je buď pravdivá, alebo nepravdivá.Tretia možnosť neexistuje.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.2)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.202