Právny štát

Spoločenské vedy » Filozofia

Autor: janka114
Typ práce: Referát
Dátum: 02.10.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 295 slov
Počet zobrazení: 2 817
Tlačení: 271
Uložení: 278
Právny štát

1) Zvrchovanosť štátu ( štátna suverenita) – znamená, že právny štát je neobmedzeným pánom nad príslušným územím a ľuďmi, ktorí toto územie obývajú
A)Historické medzníky suverenity:
–  1534 Henrich VIII. osamostatnil anglickú cirkev od Vatikánu. Stal sa tak politickým suverénom.
–  Oslobodenia sa od kontroly panovníka ( absolutizmus). Nastáva deľba štátnej moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu.
B)Bariéry štátnej zvrchovanosti: Môžu byť vonkajšie a vnútorné.
Vnútorné:
→ ideologizácia štátu – napr. komunizmus
→ štátne náboženstvo – napr. Irán
→ podriadenie štátu armáde – vojenská diktatúra
Vonkajšie:
→ násilné pričlenenie – napr. mníchovská dohoda
→ politická závislosť – vytvorenie satelitného štátu
→ dobrovoľné sa pridruženie k medzinárodnej organizácií
→ dobrovoľné sa pridruženie sa k inému štátu ( federácia, konfederácia)

2. Nezávislosť národa
A)  Kultúrne určenia národa – kultúrna pospolitosť ľudí s pozitívnym vzťahom k určitému teritóriu. Ľudia používajú spoločný jazyk, majú spoločný jazyk, tradície.
B)  Politické určenie národa – súvisí s nezávislosťou národa, politickým vzťahom k iným národom
C)  Emancipácia národa – proces v ktorom si národ uvedomuje vlastné potreby a realizuje vlastnú predstavu o spracovaní svojich záležitostí, väčšinou vrcholí vytvorením si štátu.
D)  Národná sebadôvera – jednotlivec si musí veriť, že dosiahne svoj cieľ. Je to súhrn dôvery jednotlivcov.
E) Formy závislosti národa
→ politická závislosť  - národ so svojím územím priamo podlieha politickému rozhodovaniu iného národa ( nemá ústavu), napr. kolónie
→ kultúrna závislosť – politicky nezávislosť, ale spája ju spoločné kultúrne dedičstvo. Napr. Commonwealth.
→ ekonomická závislosť – podriadenia sa politickej vôli iného štátu, ak štát nie je schopný naplniť svoje potreby.

3. Idea právneho štátu
jeho zákony pochádzajú z vôle ľudu
→základom je ústava, ktorá rieši kompetencie štátnych inštitúcií, spôsob ich vzniku a zodpovednosti
→ musí existovať mechanizmus zmeny zákonov
→ musí existovať nezávislé súdnictvo
→ občania majú nárok na verejnú mienku
→ musí sa garantovať nárok na zmenu prostredníctvo volebného víťazstva, odstúpením vlády
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Filozofia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018