Prísť o niečo ako pes o chvost

Prísť o niečo ako pes o chvost (význam)

- Nečakane o niečo prísť

Čo je frazeologizmus?

Frazeologizmus je ustálené slovné spojenia, ktoré má obrazný a prenesený význam.

Pozri aj Frazeologizmy a ich rozdelenie

ZONES.SK - Zóny pre každého študenta
https://www.zones.sk/studentske-prace/frazeologicky-slovnik/16909-prist-o-nieco-ako-pes-o-chvost/