Frazeologizmy (príklady)

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: andrejF59 (17)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.04.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 224 slov
Počet zobrazení: 17 240
Tlačení: 492
Uložení: 477

Frazeologizmy a príklady

Frazeológia – je osobitná časť lexikológie; je súhrn všetkých frazém, frazeologických jednotiek v jazyku; náuka o ustálených, obrazných a expresívnych slovných spojeniach

Frazeologizmy – sú ustálené slovné spojenia, ktoré majú obrazný a prenesený význam

Rozdelenie frazeologizmov podľa pôvodu:

 • ľudové – vznik z pozorovania neustále sa opakujúceho javu
  • porekadlo – nemajú didaktickú funkciu = poučný charakter – „Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.“
  • pranostika – sú tematicky zamerané na pozorovanie javov v prírode –„Medardova kvapka, 40 dní kvapká!“
  • príslovie – majú didaktický, poučný charakter, všeobecne platnou pravdou zhustené do 1 vety – „Bez práce nie sú koláče!“
 • intelektuálne – získané prostredníctvom vzdelania, prevzaté z gréčtiny a latinčiny, z biblie (Sodoma Gomora), z bájí (Damoklov meč) – „hádzať hrach na stenu“
 • europeizmy = internacionalizmy – prevzaté z antiky (Achillova päta), z biblických a kresťanských prameňov, z rozprávkového sveta a ľudovej slovesnosti (silný ako Valibuk, 13 komnata);
  • vznikli pri rozmanitých záujmových činnostiach (dýchať niekomu na krk, zvyšovať latku, položiť na lopatky, byť v šachu)
  • vznikli v jednotlivých moderných výrobných odvetviach (lietať ako raketa, krútiť sa ako gramofón, zima ako v ruskom filme)
  • vznikli zo života a skúseností ľudu (na staré kolená)

Štylistické využitie frazeologizmov:

 • zlepšujú pohotovosť vyjadrovania, výstižnosť, pestrosť a živosť jazyka
 • sú v umeleckom, hovorovom, rečníckom a publicistickom štýle
 • neznalosť frazeologizmov môže spôsobiť nedorozumenie nielen v cudzej, ale aj v materskej reči
 • autori – Ján Kalinčiak, Štefan Moravčík

Výklad niektorých frazeologizmov:

 • mať maslo na hlave = nebyť bez viny, nemať čisté svedomie
 • hádzať hrach na stenu = zbytočne niečo hovoriť
 • lož má krátke nohy = vždy sa pravda ukáže
 • hovoriť anjelským hlasom = nemá to cenu, nikto nepočúva
 • trpezlivosť ruže prináša = keď je niekto pokojný, trpezlivý a čaká, uvidí výsledok
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.044