Čo je fyzika?

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: 2marika222 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 468 slov
Počet zobrazení: 2 479
Tlačení: 173
Uložení: 178

Čo je fyzika?

Fyzika je prírodná veda,ktorá odhaľuje a opisuje zákonitosti fungovania vesmíru,od malých atómov až po obrovské galaxie.
Slovo ,,fyzika"v starogréčtine znamená príroda.Fyzici skúmajú základné zákonitosti prírodných javov okolo nás,opisujú prejavy a vlastnosti energie,hmoty,priestoru a času.

Základ poznania

Fyzika je základom celého vedeckého poznania.Chémia,biológia a ďalšie vedné odbory vychádzajú z fyziky.Napríklad fyzici odhalili štruktúru atómu,čo chemikom pomohlo pochopiť,ako navzájom reagujú chemické látky.Fyzikom sa takisto podarilo vysvetliť vlastnosti a správanie energie,na základe čoho biológovia dokázali odhaliť podstatu fungovania živých organizmov.Niektorí fyzici,napríklad Albert Einstein a Isaac Newton,sa preslávili vďaka svojím objavom,ktoré mali ďalekosiahly význam.

Energia,hmota,priestor a čas

Na základe vlastností hmoty,energie a sily vedia fyzici vysvetliť všetky prírodné javy,od fungovania obrovských hviezd až po padanie dažďových kvapiek.Hmota je akýkoľvek predmet(teleso),na ktorý pôsobia sily.Účinkom sily sa prenáša energia z jedného telesa na druhé,čím sa mení charakter ich pohybu alebo ich tvar.Napríklad na to,aby sme mohli hodiť loptu alebo natiahnuť gumu,potrebujeme silu-dokonca aj svetlo svetiace na predmety pôsobí na ich povrch nepatrnou silou!

Stroje

Fyzikálne objavy nám umožňujú konštruovať stroje,ktoré silu a vynakladanú energiu využívajú na vykonávanie práce.Stroj je zariadenie,ktoré prenáša silu alebo ju nejakým spôsobom mení.Stroje nemusia byť zložité;moderné zariadenia,napríklad robot alebo motory, sa v skutočnosti skladajú z množstva jednoduchších súčastí,ktoré spolupracujú.Medzi jednoduché stroje patrí páka,koleso,skrutka,naklonená rovina a kladka.Stroje nám uľahčujú prácu tým,že malé sily premieňajú na jednu veľkú.

Žiarenie

Ľudia sú často zmätení z výrazu ,,žiarenie"(radiáca),pretože si ho dávajú do súvisloti s nebezpečnými časticami vystreľovanými z jadrového reaktora.Vo fyzike sa však termínom žiarenie bežne označujú svetelné vlny,teplo a ďalšie neviditeľné lúče šíriace sa celým vesmírom.Spolu tvoria elektromagnetické spektrum,skladajúce sa z druhov žiarenia,ktoré väčšinou dobre poznáme.Okrem svetla do tohto spektra patria aj rádiové vlny,ultrafialové svetlo,infračervené svetlo(teplo)a röntgenové lúče.Sú to príklady toho istého vlnenia-jednotlivé druhy sa líšia množstvom energie,ktorú prenášajú.

Elektrina

Vďaka objavom fyzikov skúmajúcich elektrinu a magnetické sily je dnes väčšina strojov poháňaná elektrickým prúdom.Už vedci v staroveku sledovali magnetizmus,keď si všimli,že kúsky železnej rudy sa vzájomne priťahujú.V priebehu storočí sa zistilo,že magnetizmus a elektrina spolu súvisia-toto odvetvie fyziky nazývame elektromagnetizmus.Skúma aj atómovú štruktúru a vznik žiarenia.

Astronómia

V istom zmysle môžeme astronómiu pokladať za vôbec prvú vedu,pretože už v staroveku ľudia pozorovali na oblohe pohyby planét,Mesiaca a Slnka.Súčasná astronómia sa stále zaoberá skúmaním hviezd,ale najmodernejšie ďalekohľady dokážu zachytiť svetlo a žiarenie z oveľa vzdialenejších oblastí vesmíru ako kedykoľvek predtým.Zákony fyziky objavené na Zemi platia v celom vesmíre.Vďaka tomu môžu astronómovia na základe svojich poznatkov pochopiť mnohé ďalšie objavy a objekty pozorované v kozmickom priestore - dokonca aj to,ako vznikol vesmír.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#fizika #fyzika okolo nas #sila referáty fizika #fyzika objavy #Jednoduché stroje #fyzika pohyb, sila


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016