Tlak – Čo je tlak? Druhy tlakov

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: 2marika222 (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 31.10.2017
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 258 slov
Počet zobrazení: 3 720
Tlačení: 169
Uložení: 158

Tlak

Tlak vzniká keď jedna vec tlačí na povrch druhej.
Tlak nepôsobí len v tuhých látkach,ale akomkoľvek prostredí,to znamená aj vo vode a vzduchu.

Čo je tlak?

Tlak je definovaný ako sila pôsobiaca na jednotku plochy.Meria sa v pascaloch(Pa)-to je sila 1 N pôsobiaca na plochu s obsahom 1 meter štvorcový.Tlak vypočítame ako podiel tlakovej sily a plochy,na ktorú sila kolmo pôsobí.

Atmosférický tlak

Na všetky telesá na zemskom povrchu pôsobí atmosféra Zeme tlakom približne 101 000 pascalov.Tento tlak však necítime,pretože ho vyrovná rovnako veľký protitlak,ktorý vytvárajú kvapaliny v našom tele.Atmosférický tlak závisí od nadmorskej výšky a mení sa aj v závislosti od počasia.Na meranie tlaku vzduchu používame barometer.

Tlak vody

Voda je oveľa hustejšia ako vzduch.To znamená,že keď sa ponárame pod hladinu,tlak vody(hydrostatický tlak)s hĺbkou rýchlo rastie.Na Zemi je tlak vody v hĺbke 10 m asi 1 atmosféra,čo sa približne rovná atmosférickému tlaku na úrovni hladiny mora.V hĺbke 20 m je tlak vody asi 2 atmosféry,v 30 m asi 3 atmosféry atď.

Bernoulliho princíp

Tlak sa mení v závislosti od pohybu prostredia-tento jav opisuje Bernoulliho princíp.Krídlo lietadla má hornú plochu,preto vzduch nad krídlom prúdi rýchlejšie ako pod ním.

Hydraulika

V hydraulickom zariadení sa na prenos sily z jedného miesta na iné využíva kvapalina.Okrem toho zvyčajne dochádza aj k zväčšeniu prenášanej sily.Využíva sa pri tom skutočnosť,že kvapaliny sú na rozdiel od plynov takmer nestlačiteľné-keď ich stláčame,tak prakticky nezmenšia svoj objem,ale spôsobia pohyb iných telies,napríklad piestov.

 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Tlak #tlaková sila #atmosfericky tlak #čo je tlak #Hydraulika


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.026