2. Kinematika priamočiareho pohybu hmotného bodu

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 262 slov
Počet zobrazení: 494
Tlačení: 33
Uložení: 30

2. Kinematika priamočiareho pohybu hmotného bodu

 • s = s0+v .t
 • dráha je priamo úmerná času => grafom závislosti je priamka
 • v = s/t = konšt.=> grafom závislosti rýchlosti od času je priamka rovnobežná s x-ovou osou
 • obsah plochy pod grafom rýchlosti zodpovedá prejdenej dráhe
 • priemerná rýchlosť – rovnomerného pohybu ,ktorý by HB prešiel tú istú dráhu za ten istý čas
 • okamžitá rýchlosť – je to rýchlosť ,ktorou by sa HB pohyboval ,keby bol od tohto okamihu jeho pohyb rovnomerný
 • rovnomerne zrýchlený pohyb – je to pohyb ,pri ktorom sa za rovnaké časové intervaly zväčší rýchlosť o rovnaké hodnoty(teleso prejde čoraz väčšie dráhy)
 • zrýchlenie – je to vektorová fyzikálna veličina ,udáva ako sa zmení rýchlosť za určitý čas
 • a = Δv/Δt = konšt.=> grafom závislosti rýchlosti od času je priamka rovnobežná s x-ovou osou

 • v = v0+v .t
 • rýchlosť je priamo úmerná času => grafom závislosti rýchlosti a času je priamka
 • s =s0+ v0 .t + ½.a .t2
 • dráha závisí od času kvadraticky ,grafom závislosti dráhy od času je parabola
 • rovnomerne spomalený pohyb – je to pohyb ,pri ktorom sa jeho rýchlosť za rovnaké časové intervaly zmenší o rovnaké hodnoty
 • zrýchlenie je záporné => do vzťahov pre rýchlosť a dráhu rovnomerne zrýchleného pohybu dosádzame za a záporné číslo
 • pri rovnomerne spomalenom pohybe musí mať HB začiatočnú rýchlosť
 • voľný pád – je to pád voľne spustených telies na zem vo vákuu ,je to rovnomerne zrýchlený pohyb s nulovými začiatočnými podmienkami
 • zrýchlenie sa volá gravitačné (g = 9,81 m/s2 )

v = g .t s = ½ g .t2

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021