5. Práca, výkon, energia

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 625
Tlačení: 27
Uložení: 34

5. Práca,výkon,energia

 • mechanická práca – koná teleso vtedy ,keď pôsobí na iné teleso silou a premiestní ho pritom po určitej dráhe

- je fyzikálna veličina opisujúca dráhové účinky na teleso

W = F . s . cos α [W] = kg . m2 . s -2  = J

 • 1 Joule – je práca ,ktorú vykoná sila 1 Newton pri posunutí teleso po dráhe 1 meter (v smere posunutia)
 • ak sila pôsobí proti posunutiu telesa ,vykonaná práca je záporná (cos α = cos 180 ͦ = -1)

=> práca sa spotrebúva (napr. trecia sila )

 • práca vykonaná pri zdvíhaní telesa na naklonenej rovine nezávisí od jej sklonu (aj pri kolmom zvíhaní nahor konáme rovnakú prácu)


W = F1 . s . cos α = F1 . S = Fg . sin α . h / sin α = Fg . h = m .g . h

 • výkon – je fyzikálna veličina ,ktorá udáva prácu vykonanú za jednotku času

P = W / t [P] = kg . m2 . s - 3 = W

 • 1 Watt – je výkon zariadenia ,ktoré vykoná prácu 1 Joule za čas 1 sekundy

P = W / t = F . s . cos α / t = F . v . cos α

W = P . t => [W] = W. s = J

1 kW. h = 3,6 . 10 6 W. S

 • mechanická energia - je schopnosť telesa konať prácu

- stavová fyzikálna veličina ,opisuje stav telesa

- má 2 druhy - kinetickú - je schopnosť pohybujúceho telesa konať prácu

Ek = m . v2 /2

 

- nulovú Ek má teleso v pokoji

- potenciálnu - je schopnosť telesa vo výške (h) nad podložkou konať prácu

 

Ep = m .g .h

 

- nulovú Ep má teleso na podložke => Ep je relatívna

 • celková mechanická energia izolovanej sústavy telesa sa zachováva = zákon zachovania energie
 • mechanická energia sa prenáša z 1 formy na druhú (z Ek na Ep a naopak) prípadne sa prenáša z jedného telesa na druhé (len vrámci izolovanej sústavy)
 • rozdiel medzi prácou (W) a energiou (E) – práca charakterizuje dej ,pri ktorom nastáva premena energie a energia charakterizuje stav telesa
 • pri zrážkach telies využívame zákony zachovania hmotnosti ,hybnosti a mechanickej energie
 • pružná zrážka – je taká keď sa po zrážke obe telesá pohybujú rôznymi rýchlosťami
 • nepružná zrážka – nastáva ak sa obe telesá pohybujú spolu rovnakou rýchlosťou (jedno teleso uviazne v druhom)
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.195