7. Radiálne gravitačné pole

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 386 slov
Počet zobrazení: 355
Tlačení: 21
Uložení: 22

7. Radiálne gravitačné pole

 • Newtonov gravitačný zákon – dva HB sa navzájom priťahujú rovnako veľkými silami opačného smeru

- platí aj pre dve veľké telesá, ktorých rozmery sú zanedbateľné vzhľadom na ich vzdialenosť

 • intenzita gravitačného poľa – je vektorova fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje silové pôsobenie gravitačného poľa v danom bode na teleso s jednotkovou hmotnosťou

- má smer rovnaký ako gravitačná sila a veľkosť

 • radiálne gravitačné pole – je to také gravitačné pole, ktorého vektor intenzity vždy smeruje do gravitačného stredu

- vzniká okolo HB alebo gule

- v rôznych bodoch má intenzitu nielen rôznu veľkosť, ale aj rôzny smer

- znázorňujeme ho lúčovitými siločiarami

 • pohyby telies v radiálnom gravitačnom poli :
 • podľa veľkosti začiatočnej rýchlosti sa trajektória telesa v radiálnom gravitačnom poli mení:
 • 1) pri malej začiatočnej rýchlosti pripomína trajektória vodorovný vrh(teleso padá na Zem)
 • 2) od určitej hodnoty začiatočnej rýchlosti už teleso nespadne na Zem, ale opíše elipsu

okolo Zeme ( Zem je v jej ohnisku)

 • 3) pri určitej rýchlosti => kruhová rýchlosť – sa pohybuje po kružnici so stredom v strede

Zeme

v k = √ ( κ . m) / r

 • r – polomer Zeme ( R Z + h)
 • κ - kapa
 • v tesnej blízkosti Zeme môžeme dosadiť za h = 0 (h je v porovnaní s polomerom Zeme nulová) => v k = 7,9 km/sprvá kozmická rýchlosť
 • čas obehu okolo Zeme je približne 85 minút
 • 4) pri väčšej začiatočnej rýchlosti ako v k sa bude teleso opäť pohybovať po elipse, ale Zem 

bude v druhom ohnisku

 • 5) pri určitej rýchlosti => úniková rýchlosť – sa teleso bude pohybovať po parabole => trvalo sa vzďaľuje od Zeme

v p = √2 . v k

 • v blízkosti povrchu Zeme má v p hodnotu v p = 11,2 km/sdruhá kozmická rýchlosť
 • Keplerove zákony – sú to 3 zákony opisujúce pohyb planét, ktoré ho len opisujú, ale nevysvetľujú ( kinematické zákony)
 • Keplerov zákon – planéty sa pohybujú po elipsách, málo odlišných od kružníc a v ich spoločnom ohnisku je Slnko
 • Keplerov zákon – plochy opísané sprievodičom planéty za jednotku času sú konštantné

S1 = S2 => v p > v A => pohyb planét je nerovnomerný

 • Keplerov zákonpomer druhých mocnín obežných dôb dvoch planét sa rovná pomeru tretích mocnín hlavných poloosí ich trajektórii 

T1 2 / T2 2  = a 1 3 / a 2 3

Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#gravitacne pole fyzika #radialne gravitacne pole #gravitacne pole #intenzita gravitacneho pola


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015