8. Mechanika tuhého telesa

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ursula (18)
Typ práce: Maturita
Dátum: 31.05.2019
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 531 slov
Počet zobrazení: 551
Tlačení: 36
Uložení: 31

8. Mechanika tuhého telesa

 • ideálne tuhé teleso – je to teleso z pevnej látky, ktorej tvar a objem sa nemenia ani pri pôsobení vonkajších síl

- pôsobením vonkajšej sily sa začne posúvať alebo otáčať

 • otáčavý účinok sily na teleso závisí od : a) veľkosti pôsobiacej sily
 1. b) ramena sily
 • rameno sily – je kolmá vzdialenosť vektorovej priamky sily od osi otáčania

 • otáčavý účinok sily na teleso opisuje fyzikálna veličina moment sily vzhľadom na os otáčania – M

M = F . r [M] = N .m

 • smer určíme pravidlom pravej ruky – pravú ruku položíme na teleso, tak aby prsty ukazovali smer otáčania a vystretý palec potom ukazuje smer momentu sily

 • sila F 1 spôsobí otáčanie v zápornom zmysle – v smere hodinových ručičiek (moment sily smeruje za teleso)
 • sila F 2 spôsobí otáčanie v kladnom zmysle – v protismere hodinových ručičiek (moment sily smeruje pred teleso)
 • ak je výsledný moment všetkých pôsobiacich síl na teleso nulový, ich otáčavý účinok na teleso sa ruší (teleso je v pokoji, neotáča sa) => momentová veta  

M 1 + M 2 +........+ M n = 0

 • dvojica síl – sú to dve rovnako veľké sily opačného smeru, ktoré neležia na jednej vektorovej priamke a pôsobia na to isté teleso

- ich otáčavý účinok na teleso opisuje fyzikálna veličina moment dvojice síl

 

M = F . r


 • rameno dvojice síl je kolmá vzdialenosť síl dvojice
 • účinok dvojice síl sa nikdy neruší
 • ťažisko telesa – je pôsobisko výslednej gravitačnej sily pôsobiacej na teleso

- teleso podopreté v ťažisku alebo zavesené nad ťažiskom je v pokoji

 • rovnovážne polohy telies:
 • stála alebo stabilná – teleso je zavesené nad ťažiskom => os otáčania je nad ťažiskom

- teleso je najstabilnejšie, na jeho vychýlenie musíme pôsobiť silou

- ťažisko telesa je najnižšie ako sa dá => teleso má najnižšiu potenciálnu energiu

 • voľná alebo indiferentná – teleso je zavesené v ťažisku os otáčania prechádza ťažiskom

- po vychýlení zostáva v tejto rovnovážnej polohe

- výška ťažiska sa nemení => nemení sa ani potenciálna energia

 • vratká alebo labilná – teleso je zavesené pod ťažiskom os otáčania je pod ťažiskom

- pri maličkom vychýlení teleso padá do rovnovážnej polohy stálej, vplyvom gravitačnej sily

- ťažisko je najvyššie ako sa dá => teleso má najväčšiu potenciálnu energiu

 • stabilita telesa – je tým väčšia, čím väčšiu prácu treba vykonať na preklopenie telesa z rovnovážnej polohy stálej do vratkej => teleso je tým stabilnejšie, čím nižšie má ťažisko

W = F g . h = m . g . h = m . g . ( r – a/2 )

 • otáčavý pohyb tuhého telesa – koná teleso vtedy, ak sa všetky jeho body pohybujú po kružniciach so stredmi v osi otáčania

- je analogický k posuvnému pohybu => analogická veličina -

 1. a) uhlová rýchlosť
 2. b) okamžitá rýchlosť - v = r . ω
 3. c) moment zotrvačnosti vzhľadom na os otáčania
 • moment zotrvačnosti – je to fyzikálna veličina, ktorá je mierou zotrvačných vlastností telesa pri otáčavom pohybe

- závisí od hmotnosti telesa a od rozloženia látky v telese

 • pre HB je moment zotrvačnosti => J = m . r 2
 • pre kotúč je moment zotrvačnosti => J = ½ m . r 2
 • pre guľu je moment zotrvačnosti => J = 2/5 m . r 2 [J] = kg . m 2
 • pri kotúči a gule prechádza os otáčania ich stredom
Dodatočný učebný materiál si môžeš pozrieť v dokumente PDF kliknutím na nasledujúci odkaz:
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#MOMENT SILY


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051