Klimatizácia

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 01.02.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 199 slov
Počet zobrazení: 297
Tlačení: 26
Uložení: 21

KLIMATIZÁCIA

- je spôsob úpravy vzduchu, ktorou sa v klimatizovaných priestoroch udržuje konštantná, alebo podľa požiadaviek sa meniaca teplota, vlhkosť, čistota, prípadne iná úprava najvhodnejšia pre pobyt ľudí alebo pre technologickú výrobu.

Rozdelenie klimatizácie:

  1. Podľa účelu - hygienická, priemyselná
  1. Podľa umiestnenie klimatizačného zariadenie - miestnu, ústrednú
  1. Podľa dosiahnutého tlaku vzduchu - nízkotlakovú, vysokotlakovú

Hygienická klimatizácia - zabezpečuje vhodné vnútorné ovzdušie pre ľudí zdržujúcich sa v klimatizovanom priestore, napr. kaviareň, divadlá, ateliéry a na rôznych pracoviskách.

Priemyselná klimatizácia - zabezpečuje vhodné vnútorné ovzdušie pre ľudí zdržiavajúcich sa v klimatizovanom priestore. Vytvára najvýhodnejšie ovzdušie so zreteľom na charakter výroby klimatizovaného prostredia. Priemyselná klimatizácia je jedným z najdôležitejších úsekov zdravotnej techniky. Pri technologických procesoch priemyselnej výrobe sa veľmi často vylučujú škodlivé plyny, pary a teplo do ovzdušia pracovných miestností. Vylučované látky môžu meniť zloženie vzduchu tak, že sa vzduch stane škodlivým pre ľudský organizmus.

Z hygienického hľadiska sa musí klimatizáciou v pracovných miestnostiach udržiavať taký stav vzduchu, ktorý by bol priaznivý pre pracovnú schopnosť a zdravie človeka. V pracovných miestnostiach vyžadujeme určité klimatické podmienky (teplota, vlhkosť a pohyb vzduchu). Množstvo vedľajších splodín a škodlivých látok prevýšilo predpísanú medzu koncentrácie. Klimatické podmienky prostredia musia vyvolať u človeka taký stav, pri ktorom človeku nie je horúco, dusno ale ani chladno.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038