Gravitácia

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 140 slov
Počet zobrazení: 12 204
Tlačení: 881
Uložení: 880
Gravitácia je príťažlivá sila pôsobiaca medzi hmotnými telesami. Je vzájomné silové pôsobenie Zeme a telesa. Na všetky telesá pôsobí Zem príťažlivou gravitačnou silou, ktorá je dôsledkom gravitačného poľa v jej okolí. Zdrojom gravitačného poľa sú všetky hmotné objekty.

Priestor, v ktorom pôsobí gravitačná sila, sa nazýva gravitačné pole.

Všeobecný gravitačný zákon: Dva hmotné body sa priťahujú rovnako veľkými silami opačného smeru.

Newtonov gravitačný zákon
Veľkosť gravitačnej sily Fg je priamo úmerná súčinu hmotností m1, m2 hmotných bodov a nepriamo úmerná druhej mocnine ich vzdialenosti r.

gravitačná konštanta = 6,67. 10-11N . m 2 . kg - 2

Oblasť pri povrchu zeme, v ktorej sa prejavujú účinky tiažovej sily, nazývame tiažové pole. Tiažové zrýchlenie je zrýchlenie telies na Zemi, ktoré je výsledkom zloženia gravitačného zrýchlenia a odstredivého zrýchlenia, ktoré vzniká ako dôsledok otáčania Zeme.

Gravitačné zrýchlenie je zrýchlenie, vyvolané gravitačným pôsobením telies.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012