Molekulovo - kinetická teória látok

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: Janka1988
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 337 slov
Počet zobrazení: 3 760
Tlačení: 333
Uložení: 346
Pevné látky  – majú stály tvar a objem, sú nestlačiteľné, prevládajú príťažlivé sily, prevláda potenciálna energia, prevláda kmitavý pohyb.
 
Kvapaliny  – majú nestály tvar ale stály objem, vykompenzované príťažlivé a odpudivé sily, energia kinetická aj potenciálna.
 
Plyny  – majú nestály tvar a objem, prevládajú odpudivé sily, prevláda kinetická energia, prevláda posuvný pohyb.

Difúzia je jav kedy častice jednej látky prenikajú medzi častice druhej látky.
Prejavom difúzie je napríklad, ak na jednom konci miestnosti otvoríme fľašu voňavky a čoskoro sa jej vôňa rozšíri po celej miestnosti.
 
Vnútorná energia sústavy U - súčet celkovej kinetickej energie a celkovej potenciálnej energie častíc (molekúl, atómov a iónov) sústavy. Je to stavová veličina definovaná ako :
 
U = W - Wp - Wk
 
- kde W je celková energia (termodynamickej) sústavy ako celku, Wp je polohová energia (termodynamickej) sústavy ako celku, Wk je kinetická energia (termodynamickej) sústavy ako celku.
 
Deje, pri ktorých sa mení vnútorná energia telesa, možno rozdeliť do dvoch skupín:

a) deje, pri ktorých sa mení vnútorná energia konaním práce (napr. trenie dvoch telies, stláčanie plynu).

b) deje, pri ktorých zmena vnútornej energie nastáva tepelnou výmenou (napr. zohrievaním vody na variči).  Prvý termodynamický zákon   
formulácia 1: Každá fyzikálna sústava má stavovú veličinu nazývanú vnútorná energia (U), ktorá sa mení len prostredníctvom výmeny energie s okolím (objemová práca, tepelná výmena)
 
formulácia 2: ΔU = ΔQ - Δ(Wp + Wk) ,
 
kde: ΔU: zmena vnútornej energie sústavy
 ΔQ: zmena tepla sústavy (+ znamená dodanie, - znamená odobratie)
 Δ(Wp + Wk): vykonaná/spotrebovaná objemová práca (+ znamená, že ju sústava vykonala,  -znamená, že ju sústava spotrebovala)
 
formulácia 3: Nie je možné skonštruovať perpetuum mobile prvého druhu (teda stroj, ktorý vyrába energiu z ničoho).

Druhý termodynamický zákon 
formulácia a): nie je možné, aby sa teplo šírilo z chladnejšieho miesta na teplejšie.
 
formulácia b): nedá sa zostrojiť perpetuum mobile druhého druhu (teda cyklicky pracujúci tepelný stroj, ktorý by len prijímal teplo z teplejšieho telesa a vykonával rovnako veľkú prácu, ako toto teplo)
 To znamená, že sa tepelná energia nemôže samovoľne premieňať na mechanickú prácu.    
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kinetická teória #fyzika kinetická teória látok #tepelné deje v plynoch #Termodynamické zákony - maturitná otázka


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.036