Spínače nízkeho napätia (poistky, ističe)

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 708 slov
Počet zobrazení: 7 767
Tlačení: 474
Uložení: 451
SPÍNAČE
Sú elektrické prístroje, ktoré slúžia na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov.

Rozdelenie:
1.) -podľa funkcie :
vypínače – slúžia  a zapínanie a vypínanie prevádzkových aj skratových prúdov
odpínače – slúžia na zapínanie a vypínanie prevádzkových prúdov
prepípače – slúžia na prepínanie prevádzkových prúdov
odpojovače – slúžia na odpájanie a pripájanie obvodov bez prúdu

2.)-podľa napätia :
nízkonapäťové
vysokonapäťové

3.)-podľa prúdu :
silnoprúdové – bývajú pre hlavný prúd
pomocné – pre pomocné ovládacie a signalizačné obvody

4.)-podľa konštrukcie :
a.)valcový – používa sa na časté zopínanie napr. obrábacie stroje
b.)koncový – mechanicky ovládané a zaisťujú prejdenie krajnej polohy (napr. žeriav, výťah)

c.) bezpečnostný – zaručuje bezpečnú prevádzku, báva umiestnený v liatinovej skrini, kontakty sú pružinami tlačené do vypnutej polohy a vzopnú sa až pákou umiestnenou na dierkach skrinky, keď sa zavrie

d.) ortuťový – kontakty má zatavené v sklenenej banke, ktorá je naplnená ortuťou, nakláňaním sa vzopne. Výhody ortuťového spínača: kontakty neoxidujú, dá sa dodržať malý prechodový otvor, nehlučný chod, malé ovládacie sily, malé rozmery aj pri veľkých prúdoch, má stále vlastnosti aj pri častom spínaní , neporuchovosť

e.) poistky – sú elektrické prístroje, ktoré slúžia pri nadprúdovej ochrane obvodu, ich princíp spočíva v tepelnom účinku prúdu istia proti skratom. Ak sa v zaťaženom obvode prekročí nominálna hodnota prúdu, pretaví sa tavný vodič a obvod sa preruší. Nadprúdy môžu spôsobiť: požiar, výbuch, vyradenie zariadenia z prevázky, ohrozenie osôb. Nadprúdy vznikajú poruchou izolácie, pri zvýšenom napätí, pri preťažení, úderom blesku. Nadprúdy  z preťaženia pôsobia dlhodobo, nedajú sa ihneď identifikovať, lebo sa od nominálnej hodnoty odlišujú len nepatrne. Nadprúdy zo skratu pôsobia rýchlo, bývajú niekoľko násobne vyššie ako nominálny prúd. Z týchto hľadísk sa volí istiaci prvok, buď obmedzuje nadprúd , alebo signalizuje , alebo vypína. (podľa druhu tavného vodiča v poistke môžu byť: rýchle a pomalé – vplýva to na druh materiálu vodiča). 

f.) ističe – sú samočinné nadprúdové vypínače, ktoré chránia obvody pred preťažením aj pred účinkami skratových prúdov, preto sa vystrojujú tepelným relé a elektromagnetickým spúšťacím riadením.
Tepelné relé – je tvorené bimetalovým pásikom, ktorý reaguje na nadprúd a preťaženia pohybom. Bimetalový pásik – sú to 2 kovy s rôznou teplotnou rozťažnosťou, jeden pásik sa roztiahne viac ako druhý a kontakty sa rozpoja . Elektromagnetické relé – je to ochrana pred skratom, je to cievka, ktorou preteká vypínaný prúd.
 
Rozdelenie: Ľahké vodiče (do 63 A)
     Ťažké vodiče ( do 603 A)
     Vzduchové vodiče (nad 603 A)
g.)stýkače – sú vypínače, ktoré majú aretovanú(zabezpečenú 1 polohu a v druhej ich musí držať cudzia sila.

Rozdelenie:
1.) podľa prídržnej sily:
- elektromagnetické
- vačkové
- pneumatické

2.) podľa toho či sa I prerušuje vo vzduchu alebo v oleji:
- vzduchové
- olejové

3.) podľa druhu I :
- striedavý prúd
- jednosmerný prúd

4.) podľa funkcie:
- zopínacie
- vypínacie

5.) podľa hustoty spínania a životnosti:
- C (do 30 zopnutí/hod)
- D (do 240 zopnutí /hod)
- E (do 120 zopnutí/hod)

Spôsoby zhášania
-vzduchové stýkače na striedavý I pri U do 250 V nemusia mať vyfukovaciu cievku, ak nevypínajú prúdy väčšie ako 1,1 násobok nominálnej hodnoty. Na zhasenie postačí keramická komôrka s jedným alebo s dvomi roztriešťovačmi.
-olejové stýkače zhášajú oblúk v oleji, čo je cudzí zhášací prostriedok, na jednosmerný I musia mať vyfukovaciu cievku iba ak zhášajú prúdy do 0,1 nominálnej hodnoty.

Pomocné kontakty:
Okrem hlavných kontaktov môže obsahovať aj pomocné kontakty, ktoré slúžia na blokovanie, ovládanie alebo signalizáciu.
Zapínacia cievka stýkačov –
a.) na jednosmerný prúd sa vyhotovuje na 24,110 a 230V
b) pre striedavý prúd pri 50 Hz
c) pre trojfázové najvýhodnejšia na 230 V


Pripojením cievky na striedavé U vzniká prúdový náraz, lebo indukčnosť L pri  oddialenej kotve je malá, aby sa zabránilo nárazom stýkača cievky sa zhotovujú na jednosmerný prúd a napájajú sa cez stykový usmerňovač (do striedavej siete)

Tepelné relé a tavné poistky – stýkač sám o sebe nie je zariadený na vypínanie (samočinné) skratového prúdu, preto musí mať vždy predradené tavné poistky, pred preťažením ochranu tvorí bimetálový pásiik (nadprúdové tepelné relé) – chráni aj trojfázový motor pri dlhodobom chode na jednu fáze. Pri poruche jednej fázy beží ako jednofázový zväčší sa prúd, aby nedošlo k preťaženiu chráni tepelné relé

h) chrániče(prúdový) – skladá sa zo súčtového prúdového transformátora, veľmi citlivého vybavovacieho relé a spínacieho mechanizmu s kontaktmi. Cez súčtový transformátor prechádzajú všetky vodiče pracovné. V prípade poruchy sa zväčší prúd, ktorý porovnáva súčtový transformátor, zmena prúdu vyvolá vznik indukovaného U v cievke, na princípe elektromagnetickej indukcie odpoja sa kontakty. Vybavovacie relé je v kľudnej polohe zopnuté, pri poruche sa rozpoja kontakty.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022