Pasívne elektrotechnické súčiastky

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 18.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 437 slov
Počet zobrazení: 8 946
Tlačení: 647
Uložení: 729
pasívne súčiastky – nazývame také súčiastky, ktoré sa za žiadnych okolností nesprávajú v obvode ako zdroj; energiu nevyrábajú len ju sprostredkujú;
 
♦ R (elektrický odpor) – prúdové pole; súčiastka, ktorá má túto vlastnosť je rezistor
odpor (R) – ako ťažko prejdú elektróny na druhú stranu;
definícia: R = U (Ω; V, A)
I
1 Ωkeď pri napätí 1 V tečie prúd 1 A
výpočet elektrického odporu z fyzických rozmerov vodiča:
R = ς . l_ (Ω; Ωm, m, m )
 S
ς – merný odpor (rezistivita); najmenšie má striebro, najlepšie vedie elektrický prúd
l – dĺžka vodiča; čím je dlhší tým je väčší odpor
S – prierez vodiča; tenký = veľký odpor, čím hrubší = tým menší odpor
 
♦ C (kapacita) – elektrostatické pole; súčiastka, ktorá má túto vlastnosť je kondenzátor - jeho úlohou je nahromadiť náboj; jednosmerný prúd neprepúšťa, ale striedavý čím má vyššiu frekvenciu, tým ho lepšie prepustí; skladá sa z dvoch kovových dosiek medzi, ktoré sa vsúva dielektrikum – izolácia – delíme – keramické, papierové, vzduchové, kvapôčkové, elektrické; dielektrikum
kapacita (C) – je schopnosť kondenzátora prijať určité množstvo náboja Q
definícia: C = Q (F; C, V)
  U
1 F – vznikne na kondenzátore pri napätí 1 V je náboj 1 C; je to veľká jednotka preto sa používajú menšie jednotky: piko (p), nano (n), mikro (μ) farad
výpočet kapacity z fyzických rozmerov:
C = ε . S (F; Fm , m , m)
  d
ε – permitivita (dielektrika)  – ako ľahko prechádzajú siločiary v kondenzátore;  čím kvalitnejšie tým je kapacita väčšia, čím väčšia plocha tým väčšia kapacita, čím sú od seba ďalej tým menšia kapacita
S – plocha
d – vzdialenosť medzi doskami
kondenzátor s väčším počtom dielikov: C = (n – 1) . ε . S
d
n – počet dielikov
 
♦ L (indukčnosť) – magnetické pole; súčiastka, ktorá má túto vlastnosť je cievka –
dvojpólová súčiastka konštruovaná tak, aby mala vlastnú indukčnosť požadovanej veľkosti. Tvoria ju závity vodiča, ktoré sú uložené v jednej alebo niekoľkých vrstvách. Závity majú zvyčajne kruhový, štvorcový alebo obdĺžnikový tvar. Podľa konštrukcie cievky rozdeľujeme na dve veľké skupiny: cievky bez jadra a cievky s jadrom.
indukčnosť (L) – závisí od počtu závitov, ich geometrického usporiadania a od magnetických vlastností prostredia, v ktorom sa cievka nachádza
definícia: L = N . O (H; -, Wb, A)
t
výpočet indukcie z fyzických rozmerov:
L = μ . S . N (H; Hm , m , -, m)
   l
μ – permeabilita – ako ľahko prechádzajú v prostredí magnetické siločiary
S – prierez cievky, prechádzajú tadeto siločiary
N – počet závitov
l – dĺžka cievky, dĺžka strednej siločiary
 
PASÍVNE ELEKTROTECHNICKÉ SÚČIASTKY(5)
Všetky R, L, C súčiastky patria medzi pasívne súčiastky. Ich výkonová charakteristika je v prvom, alebo treťom kvadrante.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.133