Diak, tyristor, triak - Polovodičové spínacie súčiastky

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 20.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 246 slov
Počet zobrazení: 16 483
Tlačení: 936
Uložení: 951
Diak
Je to trojvrstvová spínacia súčiastka. Jej vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia. Pri malom napätí medzi vývodmi má veľký odpor, je v rozopnutom stave. Po dosiahnutí spínacieho napätia sa odpor diaku náhle zmenší, napätie medzi jeho vývodmi klesne a prúd v obvode rýchlo rastie. Diak je zopnutý. Spínacie napätie určitého diaku sa nemôžme meniť, je to neriadená súčiastka.
 
Tyristor
Je štvorvrstvová spínacia súčiastka. Jedna z vrstiev je vyvedená ako riadiaca elektróda - G. Pri zvyšovaní napätia medzi anódou a katódou sa zväčšuje intenzita elektrostatického poľa v oblasti priechodu J2. Pri určitej veľkosti tohto napätia dosiahne intenzita poľa svoju kritickú hodnotu, pri ktorej vzniká ionizáicia kryštálovej mriežky. Odpor v oblasti prechodu J2 sa veľmi zmenší,v obvode anóda-katóda sa objaví veľký prúd. Tyristor prešiel do zopnutého stavu. Čas potrebný na ionizáciu kryštálovej mriežky sa nazýva zapínací čas. Zablokovanie tyristora nastane vtedy, ak zanikne ionizácia kryštálovej mriežky v oblasti prechodu J2. Ak zapojíme na anódu záporné a katódu kladné napätie priechody Jl,J3 sú uzavreté a tyristor je zablokovaný, bez ohladu na napätie, ktoré pôsobí na riadiacej elektróde.
 
Triak Je päťvrstvová spínacia súčiastka. Triak sa správa podobne ako dva paralelne zapojené tyristory tak, že každý spína v jednej polvlne striedavého napätia. Anódy Al,A2 sa pri zapojení triaku do obvodu nesmú navzájom zameniť (triak sa zničí). Napätie, pri ktorom triak zopne možno meniť veľkosťou prúdu Ig prechádzajúceho obvodom. Triak zapína pri kladnom aj zápornom napätí, zaleží iba na veľkosti riadiaceho prúdu nie na jeho zmysle.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.052