Zdroje elektrickej energie

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: rox85
Typ práce: Referát
Dátum: 21.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 327 slov
Počet zobrazení: 8 339
Tlačení: 505
Uložení: 492
rozdelenie:
a.) podľa frekvencie na:
- jednosmerné 
- striedavé
b.) ďalej ich delíme na:
- napäťové
- prúdové
- výkonové
vlastnosti zdrojovdo elektrického obvodu dodávajú výkon
 
♦ klasický zdroj – patrí do klasickej koncepcie zdrojov; ide o sieťový zdroj, ktorého úlohou je zo striedavého napätia U 230/60 Hz vyrobiť požadované jednosmerné striedavé napätie alebo prúd
rozdelenie:
a.) regulovateľné, neregulovateľné
b.) stabilizované, nestabilizované
bloková schéma:
 
Tr – transformátor
U – usmerňovač
F – filter
S – stabilizátor

Striedavé napätie sa transformátorom Tr upraví na príslušnú veľkosť, usmerňovačom U sa usmerní, vyhladzovacím filtrom F sa vyhladí, prípadne sa stabilizuje stabilizátorom S napätia alebo prúdu.
1. Transformátor má transformovať napätie zo vstupnej strany na výstupnú s príslušným prevodom.
2. Usmerňovač má usmerniť striedavé napätie. Podľa vyhotovenia poznáme jednocestné, dvojcestné a mostíkové (Graetzovo) zapojenie. Špeciálnou formou sú polvlnové a celovlnové zdvojovače a násobiče napätia. Podľa usporiadania výstupu rozoznávame usmerňovače s kapacitným výstupom a usmerňovače s indukčným výstupom.
3. Vyhladzovací filter má zmenšiť zvlnenie jednosmerného výstupného napätia z usmerňovača na prijateľnú hodnotu. Rozoznávame vyhladzovacie filtre LC, RC a aktívne filtre.
4. Stabilizátor má zabezpečiť v rámci technických možností a podľa požiadaviek stálosť výstupného napätia (prúdu) pri rôznom odbere a pri kolísaní usmerneného napätia. Okrem stabilizátorov so spojitou reguláciou sa dnes často využívajú výhodnejšie stabilizátory s nespojitou reguláciou.

♦ impulzný zdroj – patrí do modernej koncepcie zdrojov; nazýva sa ja impulzovo –regulovaný alebo spínaný zdroj
bloková schéma:

Sieťové napätie sa čiastočne vyhladí filtrom Fo, potom sa usmerní nedokonale usmerňovačom U1 a znovu vyhladí filtrom F1. Str je striedač – menič. Ním sa čiastočne odfiltrované napätie premení na striedavé s vyššou frekvenciou až desiatky kilo hertzov (10 kHz) Tr je transformátor (podstatne jednoduchší ako pri klasickom zdroji) pretransformuje napätie na požadovanú hodnotu (Tr – sa transformuje na príslušnú veľkosť napätie, ktoré sa usmerní usmerňovačom U2 a filtrom F2 sa vyhladí. Výstupné napätie sa nespojito stabilizuje ovplyvňovaním funkcie striedača veľkosťou výstupného napätia /obvod spätnej väzby SV/) U2 je usmerňovač, usmerní striedavú zložku a F2 filtrom podstatne jednoduchším sa vyhladí U na požadovanú hodnotu. Sv je spätnoväzbový prvok, regulujeme činnosť striedača (spätnou väzbou).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.045