Newtonove pohybové zákony

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: TerkaT (22)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 12.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 96 slov
Počet zobrazení: 5 254
Tlačení: 551
Uložení: 525
Newtonove pohybové zákony

1. Newtonov pohybový zákon - Zákon zotrvačnosti
Teleso zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe pokiaľ nie je nútené tento stav zmeniť pôsobením sily.

2. Newtonov pohybový zákon – Zákon sily
Časová zmena hybnosti sa rovná výslednej pôsobiacej sile. Ak na teleso pôsobí sila, teleso sa pohybuje zrýchlením, ktoré je priamo úmerné pôsobiacej sile a nepriamo úmerné hmotnosti telesa, čiže, kde a je vektor zrýchlenia, F je vektor sily, m je hmotnosť telesa

3. Newtonov pohybový zákon – Zákon akcie a reakcie
Dve telesá na seba navzájom pôsobia silami, ktoré sú rovnako veľké a majú opačná smer.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.051