Kvarky a gluóny

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: ivana123
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 248 slov
Počet zobrazení: 2 413
Tlačení: 266
Uložení: 303
Kvarky a gluóny
Väčšina hmoty, ktorú vidíme okolo nás je zložená z protónov a neutrónov, ktoré sú zložené z kvarkov. Existuje 6 kvarkov, ale fyzici obyčajne hovoria o nich ako o troch pároch: up/ down; charm/ strange; top/ bottom. Kvarky majú neobyčajnú charakteristiku a to zlomkový elektrický náboj (2/3 a –1/3), aj keď protón a elektrón majú celistvý náboj +1, -1. Neutrón obsahuje: jeden u kvark s elektrickým nábojom +2/3 a dva d kvarky s elektrickým nábojom –1/3. Protón obsahuje: dva u kvarky s elektrickým nábojom +2/3 a jeden d kvark s elektrickým nábojom –1/3. Kvarky nesú aj iný typ náboja a to farebný náboj. Najťažšie pozorovateľný je top kvark, ktorý bol objavený v roku 1995, aj keď teoreticky existoval už 20 rokov.

Najľahšie sú kvarky up a down. Farebný náboj bol vymyslený na základe analógie svetla. Sú tri farby: červená, modrá a zelená, z ktorých v správnom pomere môžeme dostať bielu farbu. Podobne kvarky, každý samostatne má farebné číslo, ale keďže existujú len spolu, výsledný farebný  náboj je farebne neutrálne. Farebný náboj je vždy zachovaný. Keď kvark emituje alebo absorbuje gluón, farba kvarku sa musí zmeniť na inú, aby sa zachoval farebný náboj, napríklad červený kvark sa zmení na modrý kvark a emituje červený/ antimodrý gluón. Získaná farba je červená. Kvarky absorbujú a emituje gluóny veľmi často s hadrónom, preto nemožno sledovať farbu na samostatnom kvarku.
 
Interakciu medzi kvarkami sprostredkujú častice – gluóny (glue – lepidlo). Podobne ako fotóny sprostredkujú elektromagnetickú interakciu, gluóny sprostredkujú silnú interakciu, ale analógia tu končí. Pri interakcii kvarkov, kvarky menia svoju farbu prostredníctvom gluónov. Hadróny majú celkový farebný náboj nulový.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#palivova sustava lietadla #top bottom #Farebný


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022