Snehová pokrývka

Prírodné vedy » Fyzika

Autor: petuska1 (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.02.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 429 slov
Počet zobrazení: 2 136
Tlačení: 249
Uložení: 257
Snehová pokrývka
Všetky poveternostné pochody a zmeny počasia sa prejavujú na vrstevnatosti snehu. Každá snehová vrstva má svoje špecifické vlastnosti: druh snehových zŕn, tvrdosť, vlhkosť, priľnavosť, optické vlastnosti a iné.

Napätia v snehovej pokrývke
Následkom rozdielnej kvality snehu, rozdielnej výšky snehovej pokrývky, lokálnych zmien sklonu svahu, ako aj nejednotných tre­cích odporov, neprebieha sadanie, plazenie a kĺzanie v jednotli­vých vrstvách snehu rovnako rýchlo.
Ako následok uvedených nejed­notností vznikajú v snehovej pokrývke rôzne druhy napätia :
-   ťahová a tlaková zóna následkom zmeny sklonu svahu
- ťahová zóna následkom zmeny drsnosti svahu
- ťahová zóna následkom prírastku snehovej pokrývky
- ťahová zóna následkom vzniku nesúdržnej, slabej medzivrstvy
Tlaková zóna vzniká aj pred prekážkami pohybu snehovej pokrývky, strihová zóna okolo bokov prekážky. Strihová zóna vzniká v pods­tate miestnou zmenou paralelne smerujúcich pohybov.

Popis niektorých základných vrstiev snehu
Nový sneh – vrstvy nového snehu tvoria snehové kryštály, na ktorých je badateľná kryštalická mriežka. Väčšinou sa jedná o vrstvu vytvorenú počas poslednej periódy sneženia.
Voľný snehv tejto vrstve je každé snehové zrno voľne pohyblivé, bez väzby na susedné zrná. Táto vrstva nedovoľuje diaľkový prenos napätia v snehovej pokrývke. Môže ísť o suchý prachový sneh alebo o mokrý sneh. Prirodzený uhol sypkosti voľného snehu je 47°. Ak pri výstupe na lyžiach neostáva medzi lyžami priečka snehu, jedná sa o voľný sneh. Podobne ako keď naberiete na lopatku snehový kváder, lopatkou jemne zatrasieme a kváder sa rozsype, jedná sa tiež o voľný sneh. (obr.č.4)
Spevnený (zviazaný) sneh – miliardy snehových zŕn sú navzájom viazané a nie sú voľne pohyblivé. To umožňuje diaľkový prenos napätia v snehovej pokrývke. Stabilita vrstiev pevného snehu závisí na tvrdosti vrstiev a ich priľnavosti k spodnej vrstve.
Vetrom ubitý sneh – vyskytuje sa na náveterných stranách. Pri chôdzi po doskách vetrom ubitého snehu je možné počuť dutý zvuk. Tieto dosky sú zvyčajne veľmi krehké, pri prelomení počuť typický zvuk „whumm“, čo signalizuje zlú stabilitu dosky. Pod doskou vetrom spevnenou sa často nachádza mäkká snehová vrstva, ktorá má veľmi malú priľnavosť.
Previaty sneh sa ukladá pod hrebeňmi na záveterných stranách svahu vo forme snehových vankúšov. Spomalenie rýchlosti vetra na záveternej strane za hrebeňom umožňuje veľkú akumuláciu a čiastočné spevnenie snehu. Spevnenie je väčšinou nedostatočné, snehové vankúše a náveje patria k nebezpečným lavínovým útvarom.
Vrstva pohyblivého a dutinového snehu  najnebezpečnejšia a najmenej súdržná vrstva, na nadložné vrstvy pôsobí ako guľôčkové pero. Pri kopaní snehového profilu sa vrstva sype ako cukor a má minimálnu tvrdosť.
Zasnežená vrstva povrchovej sriene má podobné vlastnosti ako vrstva pohyblivého snehu.
Ľadová vrstvička - drasticky znižuje priľnavosť nadložných vrstiev.
Kôra zmrznutého firnuv pokrývke pôsobí stabilizačne, nebezpečná je pre hornú vrstvu nového snehu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Fyzika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015