Ázia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 308 slov
Počet zobrazení: 11 863
Tlačení: 455
Uložení: 443

Ázia

PRÍRODNÉ POMERY ÁZIE

Hranica medzi Európou a Áziou:
Ural, Emba, Kaspické more, severné úpätie Kaukazu, Azovské more, Kerčský prieliv, Čierne more, úžina Bospor, Marmarské more, úžina Dardanely, Egejské more, Stredozemné more

Ostrovy a súostrovia:
Cejlón, Andamany, Nikobary, Veľké Sundy (Sumatra, Jáva, Borneo {Kalimantan}, Sulawesi {Celebes}), Malé Sundy (Bali – Timor), Filipínske ostrovy (Luzon, Mindanao), Hainan, Taiwan, Japonské ostrovy (Honšú, Kjušú, Šikoku, Hokaido, Rjukjú), Sachalin, Kurilské ostrovy

Polostrovy:
Malá Ázia, Sinajský, Arabský, Predná India, Zadná India, Malajský, Kórejský, Kamčatka, Čukotka

Zálivy:
Adenský, Perzský, Ománsky, Bengálsky, Thajský, Tonkinský – Bac Bo

Prielivy:
Kerčský, Bospor, Dardanely, Bab-Al-Mandab, Hormuzsky, Palcký, Malakkský, Makasarský,
Luzonský, Taiwanský, Kórejský, Tatársky, Kurilský, Beringov

Prieplavy:
Suezský

Moria:
Čierne, Egejské, Stredozemné, Červené, Arabské, Andamanské, Jávske, Celebeské, Juhočínske,
Východočínske, Filipínske, Žlté, Japonské, Ochotské, Beringovo, Mŕtve more

Jazerá:
Kaspické more, Aralské, Balchašské, Bajkalské

Rieky:
Eufrat, Tigris, Indus, Ganga, Brahmaputra, Mekong, Jang-C-Tiang, Chuang-Che, Ob, Lena, Jenisej

Nížiny:
Mezopotámska, Indogangská, Čínska, Západosibírska

Pohoria:
Taurus, Anatolská plošina, Iránska plošina, Hindukúš, Karakoram, Himaláje, Pamír, Tibetská plošina,
Dekanská plošina, Ťan-šan, Stredosibírska plošina, Altaj, Ural, Kaukaz

Púšte:
Sýrska, Arabská (Náfúd, Dahná, Rub al-Chálí), Veľká soľná púšť, Karakum, Kyzylkum, Taklamakan,
Gobi

Oblasti a štáty Ázie

JUHOZÁPADNÁ ÁZIA
Turecko, Irán, Irak, Sýria, Kuvajt, Libanon, Izrael, Jordánsko, Bahrajn, Katar, Spojené Arabské
Emiráty, Omán, Jemen, Saudská Arábia

JUŽNÁ ÁZIA
Afganistan, Pakistan, India, Nepál, Bhután, Bangladéš, Srí Lanka, Maldivy

JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA
Barma (Mjanmarsko), Thajsko, Laos, Kambodža, Vietnam, Malajzia, Indonézia, Singapur, Brunej, Filipíny, Východný Timor

VÝCHODNÁ ÁZIA
Čína, Severná Kórea (KĽDR), Južná Kórea, Mongolsko, Japonsko
- závislé územia pod správou Číny: Hong-Kong (VB) – 1997, Macao (Portugalsko) – 1999, Taiwan

STREDNÁ ÁZIA
Kazachstan, Uzbekistan, Turkménsko, Tadžikistan, Kirgizsko - štáty vznikli v r. 1991 rozpadom ZSSR

ZAKAUKAZSKÉ ŠTÁTY
Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan - štáty vznikli v roku 1991 rozpadom ZSSR

Obyvateľstvo Ázie

A. národnostná štruktúra:

Juhozápadná Ázia:
Arabi – Arabský polostrov (všetky štáty okrem Turecka a Iránu),
Turci – Turecko, Afganci, Peržania – Irán, Židia – Izrael,
Kurdi – etnická skupina, žijú medzi riekou Eufrat a Iránskym
pohorím Korhúdske vrchy - oblasť, kde Kurdi žijú – Kurdistán
(leží na území 5 štátov – Turecko, Irán, Irak, Sýria, Arménsko)

Južná Ázia:
Hindustánci, Bengálci – India, Bangladéš, Pandžábci – Pakistan, India, Afganci – Afganistan
Juhovýchodná Ázia:
Thajčania – Thajsko, Khméri – Kambodža, Mjanmarci – Barma, Malajci – Malajzia, Borneo,
Sumatra, Filipínci – Filipíny, Vietnamci – Vietnam, Jávania – Jáva
Východná Ázia: Číňania, Tibeťania, Mandžuovia – Čína, Mongoli, Japonci, Kórejci
Stredná Ázia: Kazaši, Uzbeci, Turkmenci, Kirgizi, Tadžikovia
Zakaukazské štáty: Gruzínci, Arméni, Azerbajdžanci

B. rasová štruktúra:

1. biela rasa – Arabi, Turci, Afgánci, Hindustánci, Židia
2. mongoloidná rasa – Číňania, Japonci, Mongoli, Thajčania, Filipínci, Kórejci
3. negroidná rasa – domorodé obyvateľstvo v Indonézii

C. náboženská štruktúra:

1. Islam – juhozápadná a stredná Ázia
2. Judaizmus – juhozápadná Ázia (Izrael)
3. Budhizmus – východná a juhovýchodná Ázia
4. Hinduizmus – južná Ázia
5. Kresťanstvo – zakaukazské štáty

Priemysel Ázie

Zásoby nerastných surovín v Ázii sú obrovské. V ťažbe ropy a zemného plynu dominujú štáty
juhozápadnej Ázie (Kuvajt, Saudská Arábia, Irak, Irán, SAE – ťažba v Perzskom zálive). Železná ruda
a farebné kovy sa najviac ťažia vo východnej Ázii (Čína), strednej Ázii (Kazachstan) ale aj
juhovýchodnej Ázii (Malajzia, Indonézia).
Z odvetví spracovateľského priemyslu má dominantné postavenie strojársky priemysel (elektronika –
Japonsko, Ázijské tigre, dopravné prostriedky – Japonsko, Čína, Južná Kórea) a z ľahkých odvetví
prevláda textilný (India, Čína) a potravinársky priemysel (spracovanie plantážnych plodín a ovocia -
východná a juhovýchodná Ázia).

Poľnohospodárstvo Ázie

Poľnohospodárstvo tvorí základ ekonomiky viacerých krajín Ázie. Podmienky v jednotlivých
regiónoch sú rozdielne. K významným plodinám pre domácu spotrebu patria: kukurica, proso, bataty,
maniok a ryža. Vo vývoze plodín prevládajú produkty rastlinnej výroby, ktoré majú veľmi dobré
podmienky na pestovanie (ryža, pšenica, bavlník, čajovník, kaučukovník, cukrová trstina, banány,
podzemnica olejná, juta, koreniny). V živočíšnej výrobe vyniká chov hovädzieho dobytka (India),
ošípaných (Čína). Významný je aj chov priadky morušovej (juhozápadná a východná Ázia), chov
niektorých druhov oviec (stredná Ázia) a svoje uplatnenie nájdu aj ťavy (púštne oblasti).

Cestovný ruch Ázie

1. Letná rekreácia – pobrežie Stredozemného mora (Turecko), Maldivy, Srí lanka, Thajsko
2. Historické atraktivity – Japonsko, Čína, Kambodža, India, Malajzia, Thajsko, Turecko
3. Náboženská turistika – Saudská Arábia, Izrael
4. Vysokohorská turistika – pohorie Himaláje, Karakoram, Hindukúš, Pamír

NOVOINDUSTRIALIZOVANÉ ŠTÁTY (NIC´S)
- štáty, ktoré sú zamerané na vývoz ropy – v Ázii prevažne štáty Perzského zálivu (charakteristické
sú tým, že majú dostatok ropy, môžu si určovať cenu na svetovom trhu ropy a vytláčajú z trhu
štáty, ktoré majú ropy menej a nemôžu cenu ropy znižovať)
- štáty, ktoré sú orientované na elektroniku s proexportnou ekonomikou (prudký nárast
elektronických výrobkov a ich rýchly predaj na svetovom trhu)
* proexportná ekonomika – ázijské tigre začali vyrábať veľké množstvo elektronických
výrobkov ktoré sa veľmi rýchlo a dobre predávali na svetovom trhu, pretože boli lacné
- do tejto skupiny NIC´S patria štáty ázijských tigrov
Veľké ázijské tigre: Južná Kórea, Tchaj-wan, Hong – Kong, Singapur (sú to štáty, ktoré
ako prvé začali v 70 – tych rokoch vyrábať elektroniku)
Malé ázijské tigre: Thajsko, Filipíny, Malajzia, Indonézia (štáty, ktoré začali
elektroniku vyrábať a vyvážať v 80 až 90 – tych rokoch)
Príčiny prudkého rozvoja elektroniky v Ázijských tigroch:
1. lacná pracovná sila (v ázijských tigroch bola vysoká nezamestnanosť a chudoba, preto boli
ochotní pracovať aj za minimálnu mzdu)
2. vstup zahraničného kapitálu a nových technológií z Japonska a USA (Japonsko a USA investovali
do výstavby priemyselných podnikov zameraných na výrobu elektroniky mnoho miliónov dolárov
s tým, že návratnosť investícií bude niekoľkonásobná, vyvíjali a používali stále nové technológie na
výrobu výrobkov, aby sa ich produkcia stále zvyšovala)
3. vysoký podiel hotových výrobkov a zabezpečenie ich odbytu na svetovom trhu (výrobky sa predávali
veľmi dobre a rýchlo pretože boli lacné a nakupovala ich hlavne nižšia a stredná sociálna vrstva
obyvateľstva, USA a Japonsko ako zahraniční investori v ázijských tigroch zabezpečili predaj týchto
výrobkov na svetovom trhu)
Problémy Ázijských tigrov (v 90 – tych rokoch)
1. konkurencia výrobkov zo štátov malých ázijských tigrov
(malé ázijské tigre vyrábali elektronické výrobky rovnako rýchlym tempom a cenami vytláčali
výrobky veľkých ázijských tigrov zo svetového trhu)
2. problémy z odbytom výrobkov
(elektronické výrobky sa začali vyrábať skoro vo všetkých štátoch sveta, boli kvalitnejšie a čoraz
viac lacnejšie a dostupnejšie pre strednú vrstvu obyvateľstva, veľké množstvo rovnakých výrobkov
na svetovom trhu spôsobilo stagnáciu predaja)
3. vysoká zahraničná zadlženosť
(pri znížení odbytu svojich výrobkov sa znížili aj zisky z predaja a ázijské tigre nemohli splácať
Japonsku a USA vklady z nových technológií čo spôsobilo krach niektorých podnikov alebo boli
odpredané inému investorovi, ktorý sa neskôr zameral na výrobu iných výrobkov)

Vývozný artikel ázijských tigrov:

- elektronika, elektrotechnika, počítače, kancelárske zariadenia, potraviny, odevy, hračky

Otázky a úlohy:
1. Vymenujte hospodárske integrácie Ázie.
2. Pokúste sa opísať príčiny národnostných a náboženských konfliktov v Ázii.
3. Pomocou atlasu opíšte trasu ropného tankeru z Perzského zálivu do Japonska, do Rotterdamu
(Holandsko), do Marseille (Francúzsko).
4. Pokúste sa vymenovať výrobky Ázijských tigrov, ktoré sa dovážajú na Slovensko.
Príklad charakteristiky štátu, v ktorom dominuje cestovný ruch:
IZRAEL . hl. mesto: Jeruzalem, Tel Aviv (uznáva OSN, sú tu veľvyslanectvá)
- pôvodný názov štátu bol Palestína až do roku 1948, kedy bol vyhlásený Izraelský štát
- v roku 1994 umožnil Izrael vznik čiastočne autonómneho palestínskeho územia (zaberá pásmo
Gazy – pri Stredozemnom mori, západný breh Jordánu – na hraniciach s Jordánskom, centrum
Jeruzalem, Golanské výšiny – na hranici so Sýriou)
Obyvateľstvo: 82% Židia, 17% Arabi, 1% kresťania
Centrá cestovného ruchu:
Tel Aviv – obchodné a finančné centrum, sídlo zahraničných
ambasád, sídlo Izraelskej vedy
Jeruzalem – Staré mesto – Múr nárekov, Skalný dom, Chrám
Božieho hrobu, Chrámová hora, Olivová hora, Židovský cintorín,
Hebrejská univerzita
Nazareth – galilejské mesto, miesto kde strávil Kristus svoje
detstvo, Bazilika Zvestovania
Betlehem – mesto 12 km juhozápadne od Jeruzalema, miesto
narodenia Krista
Mŕtve more – najnižšie položené, 396 m. pod úrovňou svetového
oceána, bezodtokové, rýchle odparovanie vody spôsobuje vysokú
slanosť

Úlohy:

1. Prečo nedováža Izrael ropu z arabských štátov, ale z Venezuely resp.
iných štátov sveta?
2. Pokúste sa zistiť, čo sú kibuce.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Geografia - učebné materiályOdporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.025