Amerika

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 05.03.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 160 slov
Počet zobrazení: 5 663
Tlačení: 180
Uložení: 171

Amerika

PRÍRODNÉ POMERY

Ostrovy a súostrovia: Grónsko, Newfoundland, ostrovy v Severnom ľadovom oceáne, Karibské
ostrovy, Falklandy
Polostrovy: Aljaška, Nové Škótsko, Florida, Kalifornský, Yucatan
Zálivy: Hudsonov, Baffinov, Mexický, Aljašský, Kalifornský, Laplatský
Prielivy: Beringov, Davisov, Hudsonov, Floridský, Yucatánsky, Magalhaesov, Drakeov
Prieplavy: Panamský
Moria: Grónske, Labradorské, Sargasové, Karibské, Beringovo
Jazerá: Veľké kanadské jazerá (Horné, Hurónske, Ontario, Erijské, Michiganské), Veľké medvedie,
Veľké jazero otrokov, Sobie, Winnipegské, Titicaca
Rieky: Sv. Vavrinca, Yukon, Missouri, Colorado, Mississippi, Rio Grande, Amazonka, Paraná
Nížiny: Arktická, Mississippská, Pobrežná, Atlantická, Amazonska, Laplatská
Pohoria: Kordillery (SA – Skalnaté vrchy, stredná A. – Sierra Madre, JA – Andy), Appalače,
Brazílska vysočina, Coloradská plošina
Púšte: Mohavská (blízko LA)
Delenie Ameriky:
1. Podľa fyzickogeografických pomerov:
Severná Amerika (USA, Kanada)
Stredná Amerika (od Mexika po Panamu + Karibská oblasť)
Južná Amerika (od Kolumbie na juh)
2. Podľa kultúrnych a spoločenských znakov:
Severná Amerika (Anglosaská) – USA, Kanada: prisťahovalci z Európy (V.B., Írska, Franc.,
Holandska), hovoriaci anglicky a francúzsky
Latinská Amerika – od Mexika smerom na juh: prisťahovalci z Európy (Taliansko, Španielsko,
Portugalsko), hovoriaci španielsky a portugalsky
Štáty Ameriky
1. Severná Amerika – USA, Kanada
2. Stredná Amerika – Mexiko, Guatemala, Salvádor, Belize, Honduras, Nikaragua, Kostarika,
Panama
Karibská časť strednej Ameriky: samostatné štáty + ostrovy (patriace USA, Veľkej Británii,
Francúzsku, Holandsku) Kuba, Bahamy, Haiti, Turks a Caicos, Dominikánska rep., Portoriko,
Jamajka, Kajmanie ostrovy, Antigua a Barbuda, Guadeloupe, Dominika, Martinik, Barbados,
Trinidad a Tobago, Holandské Antily, Aruba, Grenada, Svätý Vincent, Svätá Lucia, Svätý Krištof
a Nevis, Montserrat, Americké Panenské ostrovy, Britské panenské ostrovy
3. Južná Amerika – Kolumbia, Venezuela, Guayana, Surinam, Francúzska Guayana, Ekvádor, Peru,
Brazília, Bolívia, Paraguaj, Uruguaj, Chile, Argentína
Obyvateľstvo:
1. Domorodci – Indiáni, Eskimáci
2. Prisťahovalci – z Európy - Angličania, Francúzi, Íri, Holanďania (SA), Taliani, Španieli,
Portugalci (LA), dovezení otroci (černosi) – z Afriky, prisťahovalci z Ázie – Vietnamci, Číňania
3. Miešané rasy – mulati, zambovia, mestici

Kurz americký dolár (USD) - Spojené štáty americké

HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA

Priemysel:
Ťažobný: ropa – Mexický záliv, Aljaška, Venezuela, zemný plyn – USA (Texas, Oklahoma) uhlie
USA (východná časť), železná ruda – Veľké kanadské jazerá, Brazília, farebné kovy – USA, Brazília,
Chile, zlato a striebro – USA, Mexiko, Peru, Chile (pohorie Kordillery)
Energetický: vodné elektrárne – prevládajú v južnej Amerike (Brazília – dostatok vodných tokov),
v severnej Amerike (Kanada), tepelné elektrárne – dominujú v mieste ťažby ropy, zemného plynu
a uhlia (Venezuela, USA), jadrové elektrárne – najväčší výskyt v USA (východná časť)
Jednotlivé odvetvia spracovateľského priemyslu sú rozmiestnené v miestach ťažby nerastných surovín,
alebo v miestach poľnohospodárskej výroby (textilný a potravinársky priemysel).
Hutníctvo železa – oblasť Veľkých kanadských jazier, Brazília, hutníctvo farebných kovov – Chile,
Peru, Kanada, chemický priemysel – USA, Mexiko, Venezuela, strojársky priemysel – USA, textilný
USA, Brazília, štáty strednej Ameriky, potravinársky – USA, Kanada, štáty strednej Ameriky.

Wechselkurs US-Dollar (USD) - Vereinigte Staaten von Amerika

Poľnohospodárstvo:
V zameraní poľnohospodárskej výroby sa takisto odzrkadľuje technologický pokrok ale aj prírodné
predpoklady. V celosvetovom meradle vyniká najmä chov hovädzieho dobytka v oblasti Veľkých
stepných prérií v USA a v južnej Amerike v Laplatskej nížine. Chov ostatných hospodárskych zvierat
je viazaný na blízkosť veľkých aglomerácií (chov ošípaných a hydiny), alebo na horské oblasti (kozy
a lamy v Latinskej Amerike). Svetový význam má rybolov, hlavne v oblastiach stretávania sa
studených a teplých morských prúdov pri východnom pobreží Kanady a Aljašky a v časti Tichého
oceána v blízkosti Peru a Chile.
Rastlinná výroba je viazaná na klimatické oblasti. Svetový význam má pestovanie pšenice (Kanada,
USA, Laplatská nížina) a kukurice (USA, Brazília, Mexiko). Z textilných plodín vyniká pestovanie
bavlníka (Mississippská nížina) a ľanu (Kanada). V štátoch Latinskej Ameriky dominuje pestovanie
plantážnych plodín – kakaovník, kávovník, cukrová trstina, banánovník, ktoré sú určené predovšetkým
na export. Tabakovými plantážami vynikajú Kuba a Jamajka (výroba cigár).

Taux de change Fort bolivar vénézuélien (VEF) - Venezuela 

SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

Rozloha: 9,8 mil. km2
Počet obyv.: 302 miliónov
Hlavné mesto: Washington D.C.
Súčasné politicko – správne rozdelenie USA
USA – tvorí 50 štátov + Washington D.C.
D.C. – District of Columbia – vyčlenené územie v štáte Maryland, má zvláštne postavenie
K USA patria voľne pridružené štáty (napr. Mikronézske federatívne štáty, Marshalove ostrovy
v Oceánii), zámorské teritóriá (napr. Guam, Midway, Wake, Johnston v Oceánii) a prenajaté územia
(pásmo Guantanámo – na Kube).

HOSPODÁRSKA CHARAKTERISTIKA

PRIEMYSEL:
- rozhodujúcu úlohu zohrávajú americké monopoly (koncerny), ktoré ovládajú priemyselné podniky
1. Ťažobný: ropa a zemný plyn – Mexický záliv, Aljaška, Texas, Arkansas, Kalifornia
uhlie – SV USA (Pensylvánia, Virgínia)
Fe ruda – Minesota, Wisconsin (oblasť Veľkých jazier)
síra, draselné soli, fosfáty – ústie Mississippi, oblasť jazier
Colorádska plošina, Aljaška – oblasť ťažby nerastov, drahých kovov, uránovej rudy
2. Energetický: tepelné elektrárne - v mieste ťažby ropy, zemného plynu a uránu
vodné elektrárne - na riekach Colorado, Missouri, Tennessee, Niagara, sv. Vavrinca
jadrové elektrárne - najviac (východná časť USA)
3. Hutnícky: produkcia železa a ocele (oblasť Veľkých jazier, sever Appalačských vrchov)
najvýznamnejší oceliarsky monopol US STEEL
farebná metalurgia – závislá od dovozu surovín (meď, bauxit – Jamajka)
hutníctvo hliníka – pobrežie Mexického zálivu, rieky Tennessee, Ohio
4. Strojársky: dopravné strojárstvo – automobily (monopoly Ford Motor, General Motors, Chrysler)
lietadlá (Boeing), dieslové a elektrické lokomotívy, lode
elektronika a elektrotechnika – koncerny IBM, General Elektric, Western Elektric,
ITT (Internacional Telephone and Telegraph) - televízory, rozhlasové prijímače,
výpočtová a informačná technika (mikročipy), vesmírne satelity, kozmické družice,
fotoaparáty (Kodak),
Silicon Valley (Kremíkové údolie) v Kalifornii patrí k najvýznamnejšiemu stredisku
výskumu pre leteckú a kozmickú techniku, výroba mikroprocesorov a počítačov
5. Chemický: petrochémia – Mexický záliv, naftárske koncerny Texaco, Exxon, Mobil Oil, Shell Oil
anorganická chémia – kaučuk, chemické vlákna, pesticídy, hnojivá
farmaceutický, gumárenský
Ľahký priemysel :
6. Textilný: bavlnárstvo, Levi Strauss
7. Potravinársky: Coca Cola , Heinz (špecializuje sa na nakladanú zeleninu, kečup, horčica) , tabak
polotovary, konzervy
8. Zábavný: gramofónový (využíva elektronické technológie)
filmový (ateliéry – Hollywood)
zábavné zariadenia (Disneyland), kasína, automaty – Las Vegas

POĽNOHOSPODÁRSTVO:
ŽV – má dominantné postavenie
- chov ošípaných (lokalizácia v kukuričnom pásme južne od Veľkých jazier)
- chov hov. dobytka (na mliečnu produkciu – Kansas, Texas, Oklahoma)
- chov hydiny (medzi Appalačmi a Mississippi)
RV – plodiny na domácu spotrebu a export (50%)
- pšenica (západ od Veľkých jazier)
- ryža (delta Mississippi, Florida)
- kukurica (južne od Veľkých jazier)
- bavlník (povodie Mississippi)
- tabak (JV USA – Západná Virgínia)
- ovocie a zelenina (subtropické pásmo – Florida)

SLUŽBY:

A. banky, finančné ústavy
B. burzy (Wall Street v New York City – obchodovanie s cennými papiermi)
C. obchod (prudký rozvoj super a hypermarketov, ktoré vytláčajú malé obchody)
D. cestovný ruch (je závislý od úrovne infraštruktúry – turistické ubytovne, hotely, stravovacie
zariadenia...), prírodné zaujímavosti, veľké mestá, kasína, zábavné parky
E. iné – Taxi služba, kozmetické salóny, požičovne

CESTOVNÝ RUCH
1. prírodné atraktivity – národné parky (Yossemitský, Yellowstonský, Grand Canyon, Redwood
Forest – obrie sekvoje), Death Valley (Údolie smrti), Veľké kanadské jazerá (na hranici USA a
Kanady), Niagarské vodopády
2. kultúrne atraktivity - Golden Gate Bridge v San Franciscu, socha Slobody – New York, Biely
Dom, Lincolnov pomník, Mount Rushmore - pamätník prezidentov – Washington
3. zábavné centrá - Las Vegas, Hollywood, DisneyLand v Kalifornii, Disney World na Floride
4. letná rekreácia – Florida (Miami), Havajské ostrovy, Kalifornia 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Geografia - učebné materiályOdporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.046