Prečo sa striedajú deň a noc

Prírodné vedy » Geografia

Autor: babuska (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.06.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 245 slov
Počet zobrazení: 9 596
Tlačení: 552
Uložení: 540

Pohyby Zeme - Prečo sa striedajú deň a noc

-16. storočie : Mikuláš Koperník dokázal, že Zem sa pohybuje a vykonáva 2 základné pohyby.
1. ROTAČNÝ: ( otáča sa, rotuje) okolo vlastnej osi
2. OBEŽNÝ : obieha okolo Slnka 
 

ROTAČNÝ POHYB:

- trvá približne 24 hodín  = deň
- Zem sa okolo osi otáča zo ZÁPADU na VÝCHOD
 
 
- ZEMSKÁ OS
- je myslená priamka ( v skutočnosti ju nevidíme) okolo ktorej sa Zem otáča
- prechádza jej stredom a pretína Zem v dvoch bodoch = v SEVERNOM a JUŽNOM PÓLE
 
- Príčina striedania dňa a noci = je otáčanie Zeme okolo svojej osi
vysvetlenie: (mimo poznámok)
 
- Slnko osvetľuje vždy  len časť Zeme
- na osvetlenej časti Zeme je deň
- na neosvetlenej časti Zeme je noc
- pri otáčaní Zeme okolo osi prechádza postupne jej osvetlená časť do tieňa
- neosvetlená časť prechádza do svetla
- vysvetlenie: tam, kde bol deň, sa postupne stmieva a nastáva noc - tam, kde bola noc, sa postupne rozvidnieva a nastáva deň - takto sa to mení stále dokola raz za 24 hodín
- Prečo je u nás teraz deň?  - LEBO ZEM JE OBRÁTENÁ K SLNKU
- Prečo je na opačnej strane zemegule teraz noc? - LEBO ZEM JE OD SLNKA ODVRÁTENÁ.
- Čo sa stane v priebehu niekoľkých hodín?  - U NÁS SA ZAČNE STMIEVAŤ A NASTANE NOC. NA OPAČNEJ STRANE ZEMEGULE SA ZAČNE ROZVIDNIEVAŤ A NASTANE DEŇ.

- pohyb hviezd, Slnka a Mesiaca po oblohe je ZDANLIVÝ  = (nám sa zdá, že sa pohybujú vesmírne telesá v skutočnosti sa otáča Zem okolo svojej osi zo západu na východ)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011