Migrace obyvatelstva

Prírodné vedy » Geografia

Autor: ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 18.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 443 slov
Počet zobrazení: 5 688
Tlačení: 706
Uložení: 685
Praktické!
Migrace = pohyb lidí na zemi
3 důležité faktory demokratického vývoje:
-  Natalita = porodnost
-  Mortalita = úmrtnost
-  Migrace = stěhování
 
- faktory mohou být: aktivní = obyvatelstvo přibývá v dané lokalitě
   pasivní = obyvatelstvo ubývá v dané lokalitě
 
- začala už v pravěku při hledání potravy, aby lidé našli jídlo a přežili (např. původní osídlení Ameriky či stěhování národů v 4.-6. stol.) a kvůli objevování světa: Severní Amerika – Angličané, Francouzi
Jižní Amerika – Španělé a Portugalci
Austrálie - Angličané
 
- osidlování bylo různé, např. v severní Americe  bylo původní obyvatelstvo utlačováno, ale v jižní Americe se lidé více mísili a vztahy mezi nimi nebyly tak hrozné jako na severu,
Austrálie – podobné jako v Americe
- Evropané osídlili tři kontinenty (Evropu, Ameriku, Austrálie)
 
- migrace: dobrovolná, nedobrovolná
- dobrovolná z náboženských či ekonomických problémů, aby si lidé zachránili život
 
16.-18. stol. – nedobrovolné stěhování Afričanů do Ameriky, migrace Židů
20.-30. léta 20. stol. – hospodářská krize v USA, rozšířila se i do Evropy, poté se lidé začali stěhovat do USA za prací (lidí v Evropě ubývalo)
40.-50. léta – velký příliv obyvatelstva do Evropy (ta byla v té době ekonomicky silná), lidé sem začali zpět přicházet, do Německa přišli Turkové, do UK lidé z Indonésie, stěhování hodně souviselo s kolonizací, protože už uměli jazyk
2. světová válka – nedobrovolná migrace, vystěhování židů pryč,dochází k etnickým čistkám
konec 2. světové války – z ČSR, Polska a Rumunska bylo vykázáno německé obyvatelstvo zpět do Německa
 
Nedobrovolná migrace:
 - lidem v nich jde o život, např. lidé v Africe se musí hodně stěhovat (Rwanda-Tusiové a Hutuové, jde zde o spory mezi Muslimi a původního náboženství)
- to samé probíhá v Jugoslávii – muslimové a křesťané se tu hádali
 
Ekonomické důvody
- odchod Romů do UK (tvrdí, že to je kvůli rasovým důvodům a nechtějí přiznat, že jde vyloženě jen o ekonomické důvody)
- od 1968 do sametové revoluce od nás odešlo půl milionu lidí
70. léta – lidem buď šlo o život a nebo mohli mít lepší práci v cizině
 
Vnitrostátní migrace
- např. lidé v jižní Americe se z venkova stěhují do měst (Sao Paolo) => velká urbanizace, lidé doufají, že si ve městě užijí, ale přitom skončí v chudobě
- i u nás dochází k vyklidňování vesnic a lidé se stěhují do měst, neboť je na vesnici špatná doprava a služby
- kočovné národy – Nomádi, Tuaregové, Romové, Mongolové, Laponci….nikdy nedopadne usazení kočovných národů dobře
 
Migrace – může to být i pravidelný přesun obyvatelstva z vesnic do města
- např. dojíždění do zaměstnání nebo se kvůli zaměstnání stěhují
- dřív lidé žili v centrech měst, ale dnes, pokud jsou ekonomicky silnější tak bydlí dál (např. na okraji Prahy)
- v cizině je normální dojíždět za prací desítky km, ale v ČR se lidé neradi stěhují
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Nomádi  dejepis #Nomadi #natalita #Rwanda #kocovny nomadi


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.034