Světové zemědělství

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Chlapec ergo
Typ práce: Referát
Dátum: 18.08.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 1 105 slov
Počet zobrazení: 19 136
Tlačení: 802
Uložení: 1 051
Praktické!

- druhé nejvýznamnější odvětví za průmyslem (zaměstnává  přes 1mld lidí)
- zajišťuje výživu obyvatelstva a produkuje suroviny pro průmysl
-  zemědělství se dělí  na :  a) rostlinnou výrobu
 b) živočišnou výrobu
 
Faktory ovlivňující rozmístění zemědělství:
A) přírodní podmínky: a) klima - srážky, teplota, sníh, vítr, sluneční svit
  b) půdní kryt – matečná hornina, vegetační pás, půdní druh, půdní typ
 c) georeliéf – nadmořská výška, svažitost, expozice(=poloha svahu vzhledem ke slunci),
  typ georeliéfu
B) společenské podmínky – hospodářská vyspělost státu (úroveň pracovních sil,zem. technika,hnojiva,postřiky)
C) spotřeba (trh) - příměstské zemědělství = zahradnictví, zelinářství, chov
     - intenzivní způsob hospodářství = na malých plochách
- extenzivní způsob hospodářství = na rozsáhlých plochách
 
Zemědělská půda – rozdělení:  orná půda  10% (včetně sadů,vinic,chmelnic,plantáží)
 louky a pastviny 23%
  lesy 27%
  permafrost 25% (= trvale zmrzlá půda)
  60% zemědělsky využívaná půda  X  40% zemědělsky nevyužita
 
Rozdělení plodin podle podnebných pásů:
a) arktický pás – nepěstuje se nic
b) mírný pás- pšenice,žito, ječmen, oves, kukuřice, sója, brambory, cukrová řepa, řepka,slunečnice, ovoce,
  zelenina,vinná réva, hrách,fazole, čočka, kmín, len
c) subtropický pás – teplomilné rostliny: vinná réva, citrusy, olivy, fíky, pšenice, ječmen, kukuřice, bavlník, podzemnice olejná, proso, čirok, rýže,kokosová palma, čaj, tabák, korkový dub
d) tropický pás – plodiny vyžadující vysoké teploty a hodně vláhy: kaučukovník,kakaovník, kávovník, čajovník,
  palmy, banánovník, cukrová třtina, batáty, maniok, jamy, juta , koření, trop. ovoce

Plodiny a jejich rozmístěná ve světě:
OBILNINY – (zrniny, obilí)
Pšenice – 3/4 zrnin světové výroby. Producenti: Čína, USA, Rusko, Francie, Austrálie, Kanada
Kukuřice- nejvýznamnější krmná plodina, producenti: V tzv. kukuřičném pásu, USA, Čína, Brazílie, Mexiko, Francie, Argentina
Rýže – 2. nejvýznamnější a nejdůležitější plodina, producenti: Čína, Indie, Indonésie
Ječmen – producenti: Rusko, Ukrajina, Kanada, Německo, USA
Žito, Oves, Proso
 
Světové obilnice:
1) jihovýchodní Evropa – jihoevropské části Ruska a západní Sibiře- pšenice, žito
2) severní Amerika – Oblast mezi Velkými jezery a povodí Mississippi a Missouri, prérijní pás- pšenice, kukuřice
3) oblast monzunové Asie, Přední, Zadní Indie, Čína –rýže
4) Laplatská nížina (Jižní Amerika) – pšenice, kukuřice
5) jihovýchodní Austrálie – pšenice
 
OLEJNINY   
Sója – nejdůležitější olejnina- obsahuje bílkoviny, tuky, minerální látky, cukr a škrob, producenti: USA 1/3 svět. produkce, Čína, Brazílie, Argentina
Slunečnice – nejdůležitější olejnina v Evropě, producenti: Sev. Amerika, Rusko, Argentina
Podzemnice olejná – semena= burské ořechy (40%- 60% oleje), Indie, Čína, USA
Olivy – evropské středomoří, producenti: Itálie, Španělsko, Řecko, Turecko
Palma olejná – ze záp. Afriky, producenti: Malajsie, Indonésie
Palma kokosová – (kokosové ořechy)- vnitřek ořechů= kopra (70% oleje) producenti:  Indonésie, Indie, Filipíny, Srí Lanka
Řepka olejná – producenti: Čína, Indie, Kanada
 
OKOPANINY (hlíznaté rostliny)
Brambory – ze stř. Ameriky, výroba škrobu, lihu, producenti: Čína, USA, Rusko, Polsko, Bělorusko, Ukrajina
Sladké brambory= batáty- v oblastech s teplým podnebím v tropickém a subtropickém  pásu- batáty- Čína (JV Asie); jamy- Afrika; maniok- rovníková Afrika, Lať. Amerika, Asie;
Cukrová řepa – použití pro zpracování cukru, producenti: Ukrajina, Francie, Německo, Rusko, Polsko, Turecko, USA, Čína
Cukrová třtina – pro zpracování cukru, náročná na teplo, pochází z Bengálska producenti: Indie, Brazílie, Kuba, stř. a  jižní Amerika   
 
TEXTILNÍ  PLODINY 
Bavlník – nejdůležitější vláknitá plodina, pěstuje se v suchých oblastech s pomocí umělého zavlažování, vyrábí se z něj bavlněná příze, vata, papír, jedlý olej, krmivo,  producenti.: Indie, Čína, Rusko, USA, Egypt
Len – podhorské, chladnější oblasti
Juta, konopí
 
POCHUTINY  
Čaj – Indie, Čína, Srí Lanka (Cejlon), Gruzie
Káva – vyžaduje mnoho vláhy (v době růstu), suché počasí (v době dozrávání),  producenti: Brazílie, Kolumbie, Indonésie, Etiopie (Arabská káva- nejkvalitnější)
Kakao – vyžaduje mnoho tepla a vláhy, pochází ze stř. Ameriky, nejen   pochutina, ale i olejnina,  producenti: Indie, Ghana, Indonésie, západní Afrika

TECHNICKÉ PLODINY
Kaučukovník – strom- šťáva- latex,  producenti: Malajsie, Indonésie
Korkový dub – korek,  producenti: Portugalsko, Španělsko
Chinin, tabák

OVOCE A ZELENINA (sadová, zahradní, plantážní)
Jablka, hrušky, paprika, kořenová zelenina – mírný pás
Vinná réva – jižní svahy mírného pásu, oblast Středozemního moře,  producenti: Francie,  Itálie, Španělsko 
Banány – tropy, Indie, Lat.Amerika
Citrusy – citróny, pomeranče, grapefruity, mandarinky- subtropy, Mexiko, Brazílie, Francie, Španělsko, USA- Kalifornie, Florida
Ananasy, melouny
Květiny – Holandsko

KOŘENÍ 
Hřebíček- Zanzibar, Pemba
Bobkový list – státy v okolí Středozemního moře
Zázvor – JV Indie, Jamajka, Čína, záp. Afrika
Pepř černý , bílý – původně Indie, dnes celé tropy
Nové koření – Jamajka, Honduras, Guatemala, Brazílie
Muškátový oříšek, květ – pochází z Moluckých ostrovů, Indonésie,Cejlon, záp. Indie, Grenada
Badyán – JV Čína,  lékořice – Evropa
Skořice – Cejlon, J Indie, Seychely, Madagaskar, Jamajka
Kapara – Francie, Španělsko, vanilka – Madagaskar, Mexiko
Chilli – J Amerika, Franc. Guayana,  šafrán – J Francie, Španělsko
 
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
- tvoří 1/3 podílu celkové zemědělské produkce
- ve vyspělých státech převládá živočišná výroba nad rostlinnou
- zhodnocuje zdroje rostlinné výr. jejich přetvářením v živočišné produkty (maso, tuk, mléko, vejce, kůže, peří)
- zajišťuje výživu obyvatelstva bílkovinami živočišného původu
- tažná síla- lesní oblasti ke stahování dřeva
 
CHOV SKOTU - krávy, buvoli, losi, sobi
- přes 90% spotřeby mléka (tzv. příměstské zemědělství) – Rusko, Nový Zéland, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemí
- 30% maso – L . Amerika, Indie, prérie v USA, pampy v Argentině, Austrálie
- největší počty skotu – Indie, Brazílie, Rusko, USA
 
CHOV PRASAT - zejména kvůli masu, zajišťuje 3/5 světové spotřeby masa – 2/5 Čína, USA, Rusko, Brazílie, Evropa
- nejnáročnější na krmivo- brambory, kukuřice
 
CHOV OVCÍ - v sušších oblastech, specializace na vlnu a maso
- sušší- Austrálie, Čína, Indie, SNS, Irán, Afghánistán- karakulské ovce
- vlhké-  J Evropa, N. Zéland, Argentina, Uruguay, Skotsko
 
CHOV DRÚBEŽE - slepice, kuřata, brojleři, kačeny,kachny
- zdroj- maso, vejce, peří
- Evropa, USA, Čína, Indonésie
 
CHOV VČEL

RYBOLOV
- jezerní, říční, rybníkářství – kapři, štiky, pstruzi, candáti…
- mořský – lov velryb, sleď, makrela, tuňák, treska, sardinky, krabi…
- největší svět. loviště jsou v Tichém oceánu
- Japonsko, Rusko, Čína, Peru, Chile, Evropa, Newfoundland, Japonské moře, Island, Dánsko, Severní moře, Indonésie, J Korea, Thajsko
- podstatná část potravy v některých zemích
- světová loviště ryb jsou soustředěna v oblastech, kde dochází ke styku studených a teplých mořských proudů, kde jsou mělká šelfová moře + plankton

LESNICTVÍ
- lesy tvoří 30% souše
- A) pás severských lesů (Skandinávie,území Ruska, Kanady a USA)
-- jehličnany- smrk, jedle, modřín, borovice…
-- listnaté- bříza, olše, buk, dub, habr…
--tvoří zásoby dřeva, prostředí pro kožešinová zvířata- lov
- B) pás jižních lesů (Kongo, Indonésie, Malajsie)
-- především tropické deštné lesy, kde žije 80% hmyzu a 90% opů, vlhko, teplo,světlo,velká druhová pestrost, vzácné druhy dřev (mahagon-Afrika, eben- JV Asie)
- funkce lesů – tvorba kyslíku, těžba surovin: dřevo, kaučuk; přírodní prostředí pro živočichy a rostliny, zásobárna vody, zvlhčování ovzduší
- těžba dřeva: USA, Čína, Indie, Brazílie, Rusko
- vývoz dřeva: Kanada, USA, Rusko, Skandinávie
- dovoz dřeva: USA, Evropské země
- PROBLÉMY: kácení lesů- odlesňování postupuje velmi rychle, kyselé deště
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018