3. zadanie – Atmosféra, CR Slovensko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 754 slov
Počet zobrazení: 232
Tlačení: 16
Uložení: 18

3. zadanie

1.) a) Atmosféra – na základe všeobecnozemepisnej mapy východnej pologule vysvetlite všeobecnú cirkuláciu ovzdušia a dôsledky Coriolisovej sily na smer prúdenia vetrov. Uvedené vetry pomenujte. 

Vysvetlite monzúny a miestne vetry

 (všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa – východná pologuľa)

Coriolisova sila- vychyľujúca sa sila zemskej rotácie, spôsobuje stáčanie vetrov a morských prúdov

- na Juhu doľava, na Severe doprava

SR- ovplyvňovaná západnými vetrami

Monzúny- sezónne vetry v JV Ázii

  1. a) Letný monzún- prúdenie z mora na pevninu- obdobie dažďov, prináša zrážky na pevninu, subekvatoriálne pásmo
  2. b) Zimný monzún- prúdenie z pevniny na more- obdobie sucha

Miestne vetry: Bríza- breh morí a jazier, cez deň- z mora na pevninu- morský vánok

cez noc- z pevniny na more- pobrežný vánok

Údolný vietor- vrcholky sa prehrievajú, zohriaty vzduch stúpa po svahoch nahor smerom z údolia

horský vietor- vzniká v noci, zo svahov klesá studený vietor do údolia

Föhn- typický pre Alpy, Karpaty- nárazový teplý suchý vietor vanúci v dolinách na záveternej strane vysokých pohorí

Bóra- studený padavý vietor, typický pre nižšie pohoria- Dináre

Juga- zlé počasie, vanie z mora na pevninu, prináša zlé počasie a prehriaty vzduch zo Stredomoria

Bura- prináša dobré počasie, vanie z pevniny na more

2.) CR –Slovensko - Na základe prírodných podmienok analyzujte potenciál Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja z hľadiska cestovného ruchu. Vymenujte najznámejšie strediská cestovného ruchu v tejto časti Slovenska.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa SR, administratívna mapa SR)

Banská Štiavnica- Banícka akadémia, Starý, Nový Zámok, Námestie, Súsošie sv. trojice

Bardejov- Kostol sv. Egidia

Levoča- oltár majstra Pavla

Spišský hrad, podhradie, Kapitula, zrúcanina- Pustý Hrad

Vlkolínec- Ružomberok

KE- Dom sv. Alžbety

Hrady: Strečno ( ZA), Starý Hrad, Oravský hrad, Ľubovniansky hrad, Červený Kláštor, Krásna hôrka ( Rožňava)

Zrúcaniny: Starý hrad- Strečno, Blatnický hrad ( Martin), Pustý hrad, Fiľakovský hrad, Revište, Šášov – Ž. n/Hronom, Považský hrad, Šarišský, Vigľaš- Zvolen

Zámky: Zvolenský zámok, Budatínsky- ZA

Kaštiele: Betliar ( Rožňava), Sv. Anton ( BŠ)

Jaskyne: Domica, Gombasecká, Jasovská, Ochtinská aragonitová, Dobšinská ľadová

Kúpele: Bardejovské, Štós, Číž, Lučivná, Sliač, Vyšné Ružbachy, Rajecké Teplice, Turčianske Teplice, Štrbské Pleso, Korytnica, Sklené teplice

Termálne kúpaliská: Bešeňová, Tatralandia, Aquacity Poprad, Liptovský Ján, Aquapark Turčianske Teplice, Kremnica

Lyžiarske strediská: Kremnické vrchy: Skalka, Krahule

Slov. Rudohorie: Plejsy, Krompachy, Krejšovská Hola

Kysucké Beskydy: Kulínska Hola

Oravská Magura- Oravice

Vysoké Tatry: Štrbské Pleso, Park snow Donovaly, Solisko, Lomnické sedlo, Ždiar

Nízke Tatry: Chopok- Jasná, Donovaly, Tále, Mýto pod Ďumbierom, Telgárt, Čertovica, Krpáčovo

Veľká Fatra: Malinô brdo, Jesenská, Krížna, Turecká dolina

Malá Fatra: Martinské Hole, Vrátna, Valčianska dolina

Pieniny: Litmanová

3.) c) Hospodárstvo Alpských krajín

Porovnajte Rakúsko a Švajčiarsko z hľadiska prírodných zdrojov a podielu jednotlivých energetických zdrojov na celkovej výrobe elektrickej energie. Rozdiely odôvodnite.

Podľa hospodárskej mapy Strednej Európy v Atlase sveta charakterizujte a porovnajte odvetvovú štruktúru a rozmiestnenie priemyslu v Rakúsku a Švajčiarsku.

Určite najvýznamnejšie strediská priemyslu.

všeobecné pomôcky: Tabuľka – Ťažba palív a výroba elektrickej energie štátov Strednej Európy

Atlas sveta – Mapa Strednej Európy - hospodárstvo

Tabuľka č.1 – Ťažba palív a výroba elektrickej energie štátov Strednej Európy

Rok 1996

Čierne uhlie (mil.t)

Hnedé uhlie (mil.t)

Ropa (mil.t)

Zemný plyn

(PJ)

Výroba elektrickej energie

Podiel na celkovej výrobe elektrickej energie (v %)

celkove (mld.kWh)

Na 1 obyv. (kWh)

elektrárne

tepelné vodné atómové

Česko

35,5

57,9

0,13

8

64

6 213

74,8

2,8

22,4

Maďarsko

0,9

13,7

1,6

157

37

3 663

58,3

0,5

41,2

Nemecko

58,9

192,7

2,9

635

560

6 829

66,7

4,5

28,8

Poľsko

136,2

63,6

.

.

142

3 678

97,0

3,0

-

Rakúsko

-

1,3

1,1

52

66

8 250

37

63

-

Slovensko

-

2,4

0,06

9

27

5 000

32,1

18,4

49,5

Švajčiarsko

-

-

-

0

71

10 000

3,6

60

36,4

Zdroj: Štatistická ročenka SR 1998

Švajčiarsko- vysoko rozvinutý priemyselný a obchodný štát

zahraničné zadlženie je 0%

takmer nemá vlastné surovinové zdroje, hospodárstvo je založené na importovaných surovinách

priemysel je silne monopolizovaný

PRIEMYSELNÉ OBLASTI: I. Švajčiarska Jura

- svetoznámy švajčiarsky hodinársky priemysel, ktorý kryje 45% svetového vývozu hodiniek (Omega, Swatch)

  1. Bazilej- chemický a farmaceutický priemysel

- vo veľkej miere výroba farbív a liekov

III. Zürich a okolie ( Zürich, Winterthur)

- spracovateľský priemysel, strojárstvo (výroba rozličných prístrojov, elektrotechnika, obrábacie a poľnohospodárske stroje), výroba motorov, turbín, meracích prístrojov, lokomotív a vozňov,

IV.St. Gallen

- potravinársky priemysel , výroba pochutín (spracovanie mlieka, čokolády – LINDT, TOBLERONE, syry)

  1. Švajčiarska plošina

- ťažba nerastných surovín (kamenná soľ, bauxit, trocha železných rúd a mangán), no

tiež suroviny na výrobu stavebných materiálov, ako vápenec, slieň, krieda a kameň

Rakúsko: Vyspelá priemyselná krajina s rozvinutým poľnohospodárstvom. Má bohaté zdroje surovín (kamenná soľ, magnezit( 2. najväčší výrobca na svete), olovené, zinočnaté, antimónové a medené rudy). Salzburg- kamenná soľ, meď

Až 70% elektrickej energie je z vodných elektrární. Dováža sa ropa a uhlie. Významné je hutníctvo železa, spracovanie kovov, strojárenstvo, chemický, drevársky a papierenský priemysel, využívajúci domácu surovinu (40 % územia Rakúska sú lesy). Intenzívne poľnohospodárstvo kryje potreby krajiny na 90 %.

Hutnícky priemysel je najrozvinutejší v Štajersku, Železiarstvo a oceliarstvo je rozvinuté vo viedenskej oblasti a v údoliach horného Štajerska (Leolen a Donawitz). Strojársky a automobilový priemysel je hlavne v Hornom Rakúsku a Štajersku. Dôležitým produktom chemického priemyslu je celulóza (Linec, Treibach, Korutánsko a Dolné Rakúsko). Textilný priemysel sa zoskupuje do troch centier - v západnej časti Voralberska, v Tirolsku a Viedni. Elektrotechnický je sústredený vo Viedni, Štajersku, Salzbursku, Korutánsku, sklársky v Tirolsku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#strediská cestovného ruchu

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017