4. zadanie – Hydrosféra, Oceánia, Sídla na Slovensku

Prírodné vedy » Geografia

Autor: verca123
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 577 slov
Počet zobrazení: 690
Tlačení: 33
Uložení: 41

4. zadanie

1.) a) Hydrosféra - charakterizujte vznik a typy jazier na základe pôsobenia endogénnych a exogénnych činiteľov. Uveďte kategórie a význam umelých vodných plôch. Jazerá zakreslite do slepej mapy.

(všeobecné pomôcky: slepá mapa sveta)

Endogénne procesy: 1) Tektonické - pohyb dosiek

vzďaľovanie- Východoafrická priekopová prepadlina- Malawi, Kivu, Albertovo, Edwardovo, Rudolfovo, Tanganika- najhlbšie

- Bajkal, Mŕtve more, Kaspické more- najväčšie, Ochridské- Albánsko, Prespanské

2) Vulkanické- zatopené krátery vyhasnutých sopiek

- Ukerewe- najväčšie, Viktóriino

- Crater Lake ( USA)

- Titicaca( J. Amerika), Popo- tektonicko/vulkanické

Exogénne: a) Ľadovcové- ľadovcová činnosť v horských oblastiach- plesá

- Saimaa( Fínsko), Veľké medvedie, Veľké jazero otrokov

  1. b) Lagúnové- val sa oddelí od mora alebo zálivu- Maracaibo- Venezuela
  2. c) Hradené- ľadovcové údolie je prehradené, vyplnené vodou

- Ženevské, Gardské, Bodamské, Neuchatelské, Zürišské, Maggiore, Como

  1. d) Krasové- krasové územie, dostatok Ca

- Skadarské, Jašteričie, Modré, Červené jazero

- krasová jama vyplnená vodou

  1. e) Zmiešané- Ľadovcovo- tektonické- činnosť ľadovca aj litosferických dosiek

- Ladožské, Onežské, americké jazerá

  1. f) Karové- z hory ľadovec odtrhne kus horniny, vznikne tam ľadovcový kotol- kar a zaplní sa vodou- Modré pleso
  2. g) Dočasné- menia tvar, rozlohu, salíny= keríry

b) Oceánia - Rozdeľte Oceániu z hľadiska pôvodu ostrovov a podľa prírodných podmienok a obyvateľstva. Uveďte príklady ostrovov k jednotlivým kategóriám.

Uveďte aj fyzickogeografickú a socioekonomickú charakteristiku Nového Zélandu.

(všeobecné pomôcky: všeobecnozemepisná mapa Oceánie)

- ostrovy v Tichom oceáne

- prechádza ňou Obratník Raka, Kozorožca, rovník, 180. poludník

Rozdelenie Oceánie: podľa pôvodu ostrovov:

  1. a) kontinentálne/pevninské- ostrovy s podobnou geologickou stavbou, rastliny, atď ako pevnina

- rozlohou sú najväčšie, došlo tma k vrásneniu

Nová Guinea, Nová Kaledonia, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu

  1. b) Sopečné- rozlohou menšie, ďalej od pevniny, sú tam sopky

- Havaj- Mauna Kea, Mauna Loa, Fidži, Cookove ostrovy

c)Koralové- vytvárajú súostrovia, lagúny

- Marshallove o., Lagúnové o., Vianočné, Kirimaty

podľa prírodných podmienok a obyvateľstva:

1) Melanézia- čierne ostrovy, Papuánci- tmavšia pokožka, kučeravé vlasy

- zasahujú tam koralové a kontinentálne ostrovy

- ostrov Nová Guinea- 2 štáty- Západný Iuán(Indonézia), Papua Nová Guinea- ťažba niklu

2) Mikronézia- koralové ostrovy- Gilbertove, Marshallove, najhlbšia priekopa- mariánska

3) Polynézia- sopečné ostrovy- Veľkonočné, havaj, Cookove

- Polynézania- vyšší vzrast, svetlejšia pokožka, rovnejšie vlasy

Nový Zéland

Severný, južný ostrov, medzi nimi Cookov prieliv

Severný- subtropické podnebie, sopečný pôvod- sopky, gejzíry, viac zaľudnený, hlm Wellington

Južný- mierne podnebie, ľadovcový pôvod, pohorie Južné Alpy

pôvodní obyvatelia- Maori- mali väčšie práva ako aborigénci, tvoria 10% obyvateľstva

- menej obyvateľov ako SR, ako 1. povolili voliť ženám

-nemajú jadrové elektrárne, výroba elektriny z vody

-dominuje ŽV- ovce

významné mesto- Auckland- obchodné centrum

3.) Sídla na Slovensku

Pri uvedených sídlach vysvetlite faktory, ktoré ovplyvnili ich vznik a rozvoj: Bratislava, Banská Štiavnica, Kremnica, Svit, Komárno, Turčianske Teplice, Piešťany, Nová Dubnica.

Uvedené sídla zaznačte na slepej mape SR.

Použite priloženú tabuľku, resp. graf a porovnajte vývoj mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku od roku 1869 do roku 1991

V ktorom roku sa začal meniť pomer mestského a vidieckeho obyvateľstva? Zdôvodnite.

Zhodnoťte tendencie Slovenska v najbližších rokoch.

(konkrétne pomôcky: Tabuľka – Vývoj počtu obyvateľov Slovenska žijúcich vo vidieckych sídlach)

Graf – Vývoj počtu obyvateľov Slovenska žijúcich vo vidieckych sídlach.,

Slepá mapa SR)

- BA, BŠ, Kremnica, Svit, Komárno, Turčianske Teplice, Piešťany, Nová Dubnica

Činitele: reliéf- prírodné podmienky( nížiny, kotliny, údolia riek)

klimatické podmienky- väčšinou osídlený juh- teplá oblasť

výskyt NS- banské mestá

Mestá podľa počtu obyvateľov: Veľkomesto- nad 100 00- BA, KE

Veľké mestá- 50 000- 100 000- krajské mestá, PP, Martin

Stredne veľké- 20 000-50 000- Michalovce, KN, Levice, L. Mikuláš, Zvolen, NZ, Lučenec, Piešťany, Rimavská Sobota, Bardejov

Malé- 2000- 20 000- Žiar n/Hronom, Senec, Levoča, Skalica, V. Krtíš, Šamorín, Štúrovo, BŠ, Modra

pod 1,5 tisíc- Sv. Jur, Modrý Kameň- majú, ale v minulosti kráľovské výsady, Dudince, Rajecké Teplice

BA- križovatka obchodných ciest, výhodná poloha, blízkosť Viedne, Dunaj, korunovačné mesto, kráľovské

BŠ, Kremnica- ťažba NS, banské mestá

Svit- jedno z najmladších na Slovensku, vznik kvôli továrni Baťu na umelého hodvábu- Slovenské VIskózové Továrne

Komárno- Kelti, Rimania- voj. tábor, neskôr opevnené mesto ovládané Ma´darmi

Turčianske Teplice, Piešťany- kúpeľné mestá

Nová Dubnica- ubytovanie pre zamestnancov strojárskych závodov v Dubnici n/Váhom

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vypracované maturitné otázky z geografieOdporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019