21. zadanie – Medzinárodné organizácie, Kartografia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 565 slov
Počet zobrazení: 198
Tlačení: 17
Uložení: 20

21. zadanie

a) Medzinárodné organizácie 

Uveďte dôvody vzniku a princípy existencie jednotlivých medzinárodných organizácií.

Posúďte prečo vznikli OSN, NATO, WHO, G7 -8, aké aktivity uskutočňujú. 

Stručne charakterizujte členstvo Slovenska v jednotlivých organizáciách.

OSN- po 1 SV na udržanie mieru

Valné zhromaždenie- poradný orgán, každá krajina= 1hlas

Medzinárodný súdny dvor- Haag, 15 sudcov na 9 rokov, 5 menných na 3 roky- SR- Peter Tomka- predsedom súdu

Predsedníčka MSD je GB- Higginsová- 1x žena

Hospodárska a sociálna rada- Ženeva, NYC, 54 členov, kultúrna a humanitárna pomoc

Poručenská rada- poručenské územia- závislé- patria pod 1 štát, ale 2. si tam môže nárokovať

Mierové sily OSN- Modré barety- Juhoslávia, Cyprus

Sekretariát- na čele tajomník Pan Ki Mun

Pridružené: Unicef- fond pre deti

Unesco- výchova, veda, kultúra, výskum

WHO- Ženeva, zlepšovanie zdravotnej starostlivosti, pomoc chorým, od 93

WTO- Paríž, podpora obchodu

Ciele OSN: zníženie počtu chudobných a hladujúcich

odstránenie negramotnosti

zníženie % nakazených HIV

zníženie úmrtnosti rodičiek a detí

riešiť problémy pitnej vody, dlhy krajín, slumy

Slovensko v OSN- 19.1.1993, Unicef, Unesco, Peter Tomka

NATO- Severoatlantická aliancia- chráni slobodu a bezpečnosť členov, sídlo Brusel

Ciele: vojenská bezpečnosť členov, riešenie krízových a mierových úloh, udržiavať primeranú obranu krajín, pomoc v prípade ozbrojeného útoku

-28 štátov: 26 eur. + USA, Kanada

- 2004- Vstup USA do Nato

Rusko- nepatrí do NATO, ale vzájomná podpora

Hl. Orgány: Severoatlantická rada- generálny tajomník Rasmussen

Vojenský výbor- voj. stratégia

Výbor pre obranné plánovanie

Skupina pre jadrové plánovanie

IFOR- BiH, KFOR- Kosovo, ISAF- Afganistan

G7- 7 ministrov financií z krajín: Fran., Nem., Tal., Japonsko, UKUSAKanada - diskutujú o ekonómii a finančnej politike

G8- skupina 7 naj vyspelejších krajín sveta a Ruska- stretávajú sa hlavy štátov, nie je to organizácia, dohadujú sao globálnych problémoch

b, Charakterizujte hutnícky, chemický, textilný, sklársky a papierenský priemysel na Slovensku.

Ktoré faktory ovplyvnili jeho lokalizáciu?

(všeobecné pomôcky: hospodárska mapa SR)

Hutnícky- KE: US Steel- spracováva sa železná ruda, dovážaná z Krivoj Rogu

zásoby rudy v Slov. Rudohorí

železiarne Podbrezová, hlinikáreň v Žiari n/Hronom

Istebné- kovové zliatiny, Sereď- kedysi niklová ruda

Krompachy- Kovohuty- meď, Hlohovec- drôtovňa

Chemický: BA- Slovnaft, Henkel- pracie prášky, Istrochem- chemikálie, hnojivá

Dusno Šaľa- umelé hnojivá, Strážske- spracovanie chemikálií

Humenné, Svit, Nováky

Senica- umelý hodváb

Farmaceutický: Ľupča- lieky, Hlohovec- Zentiva, Š. Michaľany- lieky

Gumenársky: Matador Púchov, BA

Stará Turá, Dobré Vestenice

Textilný – v minulosti tradícia, dnes veľký úpadok

Trenčín- mesto módy, OZETA, MERINA

Makyta Púchov, BB- Slovenka ( spodné prádlo), Ružomberok, LV, L. Mikuláš- bavlna

vlna- TT, ŽA, Lučenec

Kežmarok- ľan

Svit- pletiarenske závody, úplety

Kožiarsky: Bošany, Spiš- garbiari

Obuvnícky- Bošany- Baťam Bardejov, Komárno- Rieker, Martin- Ecco, Bánovce- Gabor, Mikuláš- kožiarske výrobky

Drevárenský: Zvolen- Bučina(zavretý)

BB- Smrečina- zápalkáreň

Topoľčany- Drevona

Manov nad Topľou- spracovanie dreva, Žilina- Tento

Starošovce- zošity, Štúrovo- recyklovaný papier

Ružomberok- Celulózka

Sklársky- Poltár, Modra

c) Kartografia

Vysvetlite pojem: mierka mapy aké poznáme typy mierok

Príklad č.1

Na základe priloženej mapy zostrojenej v mierke 1:50 000. 

a, Určite vzdušné a cestné vzdialenosti miest :d(A,B)., d(C,E).,d(A,E) 

b, Určite vzájomnú polohu miest A,B,C,E, podľa svetových strán:

Azimut bodu A -B Azimut bodu A -C

Azimut bodu B - C Azimut bodu B - E

Azimut bodu E- C

Príklad č.2

mierka mapy je 1: 5 000 000, nakresli grafickú mierku.

Príklad č.3

V akej mierke je vyhotovená mapa, ak vzdialenosti 400 km zodpovedá na mape úsečka dlhá 8 cm? 

Príklad č.4

Priama vzdialenosť miest Zlaté Moravce - Piešťany na mape

 v mierke 1: 500 000 je 96mm. Vypočítajte ich priamu vzdialenosť

a, v skutočnosti

b, na mape v mierke 1: 25 000

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa SR, pravítko, kalkulačka , uhlomer, nitka, mapa v mierke 1:50000)

Kartografia- veda skúmajúca zobrazovanie povrchu Zeme

 Mapa- základné kartografické dielo, zmenšený obraz Zeme

Mierka- pomer zmenšenia skutočnej dĺžky k jeho zobrazovanej veľkosti na mape

Mapy rozdeľujeme: a) mapy malých mierok ( nad 1:1 000 000)- zobrazujú veľké územia

  1. b) stredných mierok ( 1:200 000-1: 1 000 000)
  2. c) veľkých mierok ( 1:10 000-1:200 000)- mapy NP
  3. d) plány ( pod 1:10 000- plány miest

Typy mierok- číselné, grafické

ds= dm.m

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#bošany #geografia azimuty

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022