22. zadanie – Povrch Európy, Humánna geografia

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 551 slov
Počet zobrazení: 297
Tlačení: 21
Uložení: 23

22. zadanie

a) Slovensko – na mape vyznačte a vysvetlite základné geomorfologické členenie územia SR. 

Pomocou mapy charakterizujte vývoj Karpát a Panónskej panvy, rozmiestnenie flyšových, bradlových, jadrových, sopečných pohorí a Panónskej panvy.

 (konkrétne pomôckypriložená mapa geomorfologického členenia SR)

- do konca prvohôr bolo územie SR totožné s Českým masívom

-v druhohorách SR pokleslo, bolo zaliate morom Thetis- skameneliny na Sandbergu

- koniec 2hôr/začiatok 3hôr- Alpsko- Himalájske vrásnenie- vznikli Karpaty

- horské ľadovce spôsobili Karpatský oblúk

Rozdelenie Karpát: a) Západné, Východné- hranica- Čergov, Slanské vrchy

 1. b) Vonkajšie, Vnútorné – Hranica: Malé Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy, malá Fatra, tatry, Hornádska kotlina, Šarišská vrchovina, S časť Slanských vrchov, Vihorlat

Vonkajšie Karpaty- flyšové pohoria, flyš- striedanie pieskovca a ílovca

Vnútorné Karpaty: a) Jadrové pohoria- žula, rula- Malé Karpaty, Považský Inovec, Malá Veľká Fatra, Tatry, Nízke Tatry, Tríbeč, Strážovské vrchy

 1. b) Slovenské Rudohorie- krasové územie- Slov. Raj, Kras, Muránska planina
 2. c) Sopečné pohoria- Poľana, Vtáčnik, Kremnické, Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, Zemplínske vrchy, Slanské, Vihorlat, Pohronský Inovec
 3. d) Bradlové pásmo- vápence, Súľovské vrchy

Panónska panva: a) Viedenská kotlina- Záhorská nížina- Chvojnícka pahorkatina, Borská nížina

 1. b) Malá Dunajská kotlina- Podunajská nížina- Podunajská pahorkatina, rovina
 2. c) Veľká dunajská kotlina- Východoslovenská nížina- rovina, pahorkatina

b) Povrch Európy 

Porovnajte polohu a rozlohu Európy voči kontinentom a svetadielom.

Na mape vyznačte hranicu medzi Európu a Áziou.

Do slepej mapy zakreslite polostrovy, ostrovy a súostrovia priraďte k štátom.

polostrov Kola, Bretónsky polostrov, polostrov Krym,

Fyn, Malta, Gozo, Shetlandy, Okrneje, Normandské ostrovy, Baleáry, Lipari, Kyklady a Sporady, Man.

(všeobecné pomôcky: slepá mapa Európy)

Európa svetadiel – 10 mil. km2

kontinent- 54 mil km2

Hranica: Gibraltár, Sicílsky prieliv, Stredozemné more, Egejské, Bospor, Dardanely, Marmarské more, Čierne, Azovské, Kerčský prieliv, Kumo- maničská preliačina, Kaspické more, Emba, Ural, Nová Zem, D8nsky prieliv

Kola- Rusko, Bretonsky pol.- Fr., Krym- Ukrajina

Fyn- Dánsko, Malta, Gozo- Malta, Shetlandy-GB, Orkneje- škotsko, Normandské o.- GB, Baleáry- Šp., Lipari- Tal., Kyklady- Sporady- Gr.,Man- GB

c) Humánna geografia - analyzujte na základe tabuľky a mapy rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi a porovnajte hustotu zaľudnenia v rôznych častiach sveta s hustotou zaľudnenia na Slovensku. Vyznačte hlavné oblasti koncentrácie obyvateľstva na svete. Uveďte, ktoré prírodné a hospodárske a spoločenské podmienky ovplyvňujú hustotu zaľudnenia. 

( všeobecné pomôcky: Mapa hustoty zaľudnenia sveta)

(konkrétne pomôcky: tabuľka hustoty zaľudnenia krajín)

Hustota zaľudnenia- počet obyv. na km2- je nerovnomerná vzhľadom na prérodné podmienky

Ekumena- územie trvalo obývané a hospodársky využívané

Anekumena- nie je obývané, Antarktída

Subekumena- prechodné územie, kočovníci- polopúšte

- väčšina obyvateľstva žije v miernom podnebí, stepi

4/5 žijú v nízkej nadmorskej výške do 50mnm

nad 1000- Andy, Mexická plošina, Tibet, Východná Afrika

Najľudnatejšie štáty- Čína, India, Nigéria

Oblasti s najväčšou hustotou: a) Vých. Ázia- Japonsko- Honšú- Tokaido

Južná Kórea- Soul, Čína- Veľká čínska nížina

 1. b) Juhovýchodná Ázia- India- Indogangská nížina

Pakistan- povodie Indusu, Bangladéš- Brahmaputra

Indonézia- Jáva- Jakarta

Filipíny- Manila

Singapur, Malajzia- Kuala Lumpur

Taiwan- Taipei

Hong Kong, Macao, Šanghaj

 1. c) Európa- hl. mestá- Moskva, Londýn, Paríž

miništáty- Vatikán, Monako, Andorra, San Marino, Lichtenštajnsko

Benelux, Pádska nížina, nemecko- Porýnie

 1. d) Afrika- najnerovnomernejšie rozloženie obyvateľstva

- Delta Nílu- Egypt, Delta Nigeru- Nigéria

- Pobrežie Stredozemného mora, Guinejského zálivu

- JAR

 1. e) Austrália- najmenšia hustota, JV Pobrežie, NZ- Auckland
 2. f) Severná Amerika- Kanada-JV- americké jazerá, Toronto, Montreal, Quebec, Vancouver

USA- BOS- WASH, CHI- PITTS, SAN- SAN

Mexiko- Mexico City

Južná Amerika: Brazília- Sao Paulo

Argentína- Buenos Aires

Ekvádor- Quito

Bolívia- La Paz

Slovensko 110obyv na km2

Prírodné podmienky: nadmorská výška, klíma, geografická poloha, pobrežie

Socio- Ekonomické: výskyt NS, rozvoj priemyslu, úrodná pôda

Spoločenské: pracovné príležitosti, rekreácia

Tabuľka hustoty zaľudnenia krajín:

Názov štátu

Hustota zaľudnenie(obyv/na km2)

Počet obyvateľov

Urbanizácia(%)

Turecká republika

89

68 893 918

66

Indická republika

323

1 065 070 607

28

Čínska ľudová republika

1055

1 300 000 000

23

Japonsko

340

127 333 002

38

Bangladéšska ľudová republika

1055

141 340 476

23

Brazília

22

184 101 109

81

USM –Ciuidad de Mexico

55

104 959 594

74

Austrálsky zväz

3

19 913 144

77

Juhoafrická republika

35

42 718 530

54

Etiópia

61

67 851 281

15

Egyptská arabská republika

76

76 117 421

43

Slovenská republika

110

5 214 512

57

Belgické kráľovstvo

342

10 348 276

97

Nemecká spolková republika

236

82 424 609

86

Portugalská republika

114

10 524 145

48

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

249

60 270 708

90

Konžská demokratická republika

26

58 317 930

29

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#geografická mapa európy #Európa maturita

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.049