23. zadanie – Severná Amerika, Hospodárstvo vybraného štátu

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 615 slov
Počet zobrazení: 222
Tlačení: 17
Uložení: 21

23. zadanie

a) Európa - charakterizujte hospodárstvo vybraného štátu. (Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia). Uveďte spoločné znaky ekonomík týchto štátov.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa Európy, hospodárska mapa Európy)

Spoločné znaky: prímorské štáty- výroba lodí, automobilov

- dominujú všetky priem. odvetvia

- hutníctvo- ťažba rapídne klesá ( GB- uhlie, Fr- ž. ruda, Nem.- uhlie)

- najvyspelejšie štáty EU, G8 aj sveta

- rozšírený rybolov

- vysoká úroveň dopravnej infraštruktúry- Doversko- Calaiska úžina, riečne prieplavy

Fr.- najviac jadrových elektrární v Eur., Nemecko má viac uhlia a tepelných elektrární

GB: a) Severné more- ťažba ropy a z. plynu

 1. b) Južné Anglicko- Londýn- Midland- najvyspelejšia oblasť, Dover, Plymouth, Brighton, Bristol
 2. c) Stredné Angl- Birmingham- Jaguár, Land Rover, Bentley, Machester, Leeds, Liverpool –autá,NS
 3. d) Severné Angl.- Newcastle- lode, spracovanie ropy
 4. e) Škótsko- Glasgow, Aberdeen
 5. f) Wales- sever poľnoh., juh- textil
 6. g) Severné Irsko- Belfast- potr., text.

Poľnohospodárstvo- Sever- chov oviec, rybolov, koní

Juh- obilie, závislá na plodinách iných krajín

Francúzsko - rozdeľuje sa na departementy, strojárstvo- Peugeot, Citroen, Renault

 1. Parížska panva- najvyspelejšia, svetová obilnica, text, chem., farmaceut
 2. Alsasko- Lotrinsko- NS- ž.ruda, Štrasburg- prístav, eur. inštitúcie
 3. Fran. riviéra/ Povodie Rhony- prístav Marseille- chem. priemysel, Lyon- text
 4. Sev. Fran- prístavy Le Havre, Calais, Lille-text
 5. Fran. nížina- poľnohosp., Bordeaux- vinárstvo

Víno: Champagne, Burgundsko

chov bielych koní- Languedoc

prílivové elektrárne na Normandskom polostrove

Alpy- cestovný ruch

Nemecko: a) Porýnie, Porúrie- najvyspelejšia oblasť, č. uhlie, Dortmund, Duisburg, Dusseldorf,Essen, Kolín

 1. b) Sasko- Dresden, Leipzig, h. uhlie
 2. c) Berlín, Hamburg, Brémy- prístavy, lode, autá, chem.
 3. d) Durínsko- stred, kamenná soľ
 4. e) Bavorsko- Mníchov, autá- BMW, Oktoberfest, Ingolstadt- ropovod- chem., text

Litívinov- menšie zásoby ropy a z. plynu

Autá: BMW, Mercedes, VW, Audi

elektronika: Siemens, Bosch

b) Severná Amerika – charakterizujte rasové a národnostné zloženie obyvateľov Severnej Ameriky, uveďte akú úlohu zohrávajú prisťahovalci a aké je postavenie pôvodného obyvateľstva.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa Severnej Ameriky).

-vplyv kolonizácie- Hol, Fr, Angl, Špan

- rozšírenie jazyka, náboženstva kultúry, zvykov

-zmena rasovej štruktúry- mongoloidná-- europoidná

Kanada - 30 mil. obyvateľov, 3obyv na km2, najväčšia hustota na juhu

- Montreal, Toronto, Quebec, Ottawa

-najľudnatejšie- provincie Quebec a Ontario, JZ- Vancouver

- pôvodní obyvatelia: indiáni, Eskimáci/ Inuiti

-provincia Nunavut- hlm Igaluit- najväčšie, najmladšie, najredšie osídlené kanadské teritórium

Quebečania- vlastný národ, nie sú Kanaďania, nepatria do anglosaskej Ameriky, sú frankofónna provincia- Montreal

Toronto - talianske mesto

-60% Briti, Francúzi, 15% ostatní Eur., 2% Eskimáci, 25% miešanci

-50% katolíci, 30% evanjelici, 2% moslimovia

USA-300 miliónov obyv.

- potomkovia Eur.-75%, Ázijci- 4%, černosi- 13=, Indiáni- 1%, miešanci- 10%

Náboženstvo- všetky, 50% katolíci, silné zastúpenie judaizmus

prírodné rezervácie- vlastná vláda od americkej, príjmy z kasín

- Apači, Cherokee, Čipevovia

Four Corners- JZ USA, hl centrum Indiánov, Arizona, Utah, Colorado, Nové Mexiko

Navajo- najznámejší, najpočetnejší- 200 000, vysoká nezamestnanosť

Hopi- najizolovanejší kmeň, odmieta americkú kultúru, 7000 obyvateľov, v Arizone

Problémy USA: Chinatown- rýchlo rastúce čínske komunity, najväčší, najstarší- San Francisco

- deti sa učia čínsky, ale nerozumejú anglicky

Hispánci- najrýchlejšie rastúca populácia, Texas, LA- juh pri mexických hraniciach

- ilegálni imigranti

c) Opíšte mapu, určite o aký typ mapy ide, opíšte situáciu na mape.

Porovnajte priebeh počasia pod vplyvom cyklóny a anticyklóny.

Rozhodnite, či počasie v maturitnom týždni ovplyvňovala cyklóna alebo anticyklóna, a aké mala prejavy.

Ktoré stacionárne tlakové útvary ovplyvňujú podnebie Európy.

Opíšte klimatické činitele a uveďte konkrétne príklady ich vplyvu na podnebie.

Klasifikujte klimatické činitele podľa toho, či ovplyvňujú územie na veľkej ploche (makroklíma) alebo na malej ploche (mikroklíma).

(všeobecné pomôcky: meteorologická mapa Európy)

Mapa- tematická mapa, meteorologická mapa počasia

Izobary- myslené čiary spájajúce miesta s rovnakým tlakom

TV- anticyklóna TN- cyklóna

Situácia na mape: malo by byť slnečno, nemalo by pršať, tlak posúvajú západné vetry

Putujúce tlakové útvary: Cyklóna TN- obsahuje teplejší ľahší vzduch, stúpa do výšky, vytvárajú sa oblaky, zrážky – Zima: upršané zimy, dážď so snehom pod 0*, čľapkanica

Leto- prší, oblačno, zamračené,20*

Anticyklóna TV- obsahuje chladný, ťažší vzduch, zaniká oblačnosť, Zima- slnečné dni bez zrážok, mrzne, pod 0*

Leto- krásne teplé letá, slnečné, nad 25*

Islandská TN, Azorská TV, Sibírska TV, Iránska TN

Golfský prúd prináša zrážky

Klíma- časovou stálosťou charakterizované podnebie

Klimatické činitele: a) Makroklimatické- ovplyvňujú celý kontinent( geografická šírka, vzdialenosť od oceánu, cirkulácia v troposfére)

 1. b) Mikroklimatické- ovplyvňujú miestnu klímu-morské prúdy, nadmorská výška, charakter zemského povrchu, činnosť človeka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Cyklóna a anticyklóna #Severna afrika

Vypracované maturitné otázky z geografie

Diskusia: 23. zadanie – Severná Amerika, Hospodárstvo vybraného štátu

Pridať nový komentár

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024