26. zadanie – Ázia, Austrália a Nový Zéland

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 064 slov
Počet zobrazení: 224
Tlačení: 16
Uložení: 16

26. zadanie

a) Ázia Uveďte stručnú hospodársku charakteristiku vybraného štátu. 

(Japonsko, Čína, Turecko) Porovnajte s hospodárstvom SR.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa Ázie)

Japonsko: Na 2. mieste po USA v priemyselnej výrobe

Strojársky priemysel- výroba dopravných prostriedkov

Elektrotechnický priemysel – výroba elektrotechnických prístrojov

Ekonomicky najvyspelejšia krajina Ázie s najvyššou životnou úrovňou a najmodernejšou technikou.

- Málo NS, vybudovaná veľká flotila tankerov na dovoz NS.

Zaibatsu- – finančné spoločnosti, ktoré ovládajú a riadia japonskú ekonomiku od získavania surovín až po predaj

elektrotechnický priemysel- napr. Sony, Panasonic, Nikon, Cannon, Pioneer, Casio, Seiko, Yamaha, Sharp, JVC, Onkyo, Epson, Citizen

Strojársky priemysel- automobilový Toyota, Suzuki, Mitsubishi, Honda

rybárska veľmoc

Lov rýb, veľrýb – veľká kritika

Ryby, ustrice sa dovážajú na trh aj z umelých chovov.

Trawlery – továrne na lodiach

Na pobreží – prístavy- NS dovoz, spracovanie a odvoz

Čina

 • Veľký ekonomický rozvoj
 • V súčasnosti najviac rastúcou “ veľkou ekonomikou“ ( podľa HDP po USA a Japonsku na 3. mieste vo svete)
 • Okolo r.2020 na mieste vo svete
 • BRIC (Brazília, Rusko, India a Čína) v budúcnosti majú potenciál stať sa novými ekonomickými lídrami sveta.

Výstavba kanálov má odvádzať vodu z juhu na sever

V povodí Žltej rieky- 300 mil.ob. chýba voda, V povodí Dlhej rieky – časté povodne

Tri rokliny- najväčšia vodná nádrž na Jang-c-tiang

Výstavba troch kanálov: Centrálny kanál, Západný kanál, Východný kanál

Prepojiť rieky Jang-c-tiang a Chuang-che a spojiť s mestami Peking a Tchien- tin (priemyselné mesto Číny)

Ťažký priemysel doplnili o nové progresívne odvetvia ľahkého priemyslu a hi-tech.

Ambície- stať sa svetovým high-tech laboratóriom.

Okolo r.2050 – sv. námorná veľmoc

Investujú do nedostatočne rozvinutej infraštruktúry- stavba ciest, mostov, letísk

Vstúpili do WTO (sv. obchodnej organiz.)

Zvyšuje spotrebu energie, surovín- veľké ekologické problémy, veľké znečistenie ŽP.

SV Číny- povodie rieky Amur- ťažba nerastných surovín: antimónová ruda, uhlie, železná ruda, mangán

Juhočínske more- predpokladané ložiská ropy

Dnes vyrábajú :¾ všetkých DVD prehrávačov, TV, kopírok, mikrovlniek

½ mobilov a textilných výrobkov

Obchodné vzťahy s Európou a Afrikou

Najväčší obchodný partner Afričanov sú Číňania

Čína buduje v Afrike cesty, prístavy- výmena sú NS z Afriky( ropa, z. plyn z Nigérie a Angoly, uhlie a meď zo Zambie, kobalt z Konga)

JV Číny- Veľká čínska nížina- pestovanie ryže, základná potravina na juhu, najväčší producent ryže

 • Sever- pšenica
 • JV: čaj, tabak
 • ŽV: najviac hydiny a ošípaných na svete
 • rybolov

Turecko: Typický priemyselno pľnh. štát

Dostatok NS: uhlie (spolu s Iránom najviac uhlia v regióne), železná ruda, chróm

Najväčší producent ocele na Blízkom východe

Ropné rafinérie:Mersin, Izmir, Izmit 

Najväčšia tradícia: potravinársky a textilný priemysel: koberce

Západ, pobrežie –hosp. rozvoj

Východ – zaostalé hosp.

Hlavné hospodárske centrá: Istanbul, Izmir, Ankara, Adana

 • Hlavný cieľ je zabezpečiť rýchlo rastúcu populáciu krajiny potravinami.
 • RV: obilie, zemiaky, zelenina, olivy, vinič, ovocné stromy, tabak, čaj, bavlna, figy, hrozienka
 • ŽV: chov dobytka, oviec, kôz, koní

Príjmy z prevádzky ropovodu Baku- Tbilisi- Ceyhan

 • V budúcnosti sa očakávajú príjmy z plánovaného plynovodu Nabucco

b, Na základe prírodných podmienok analyzujte potenciál Českej republiky z hľadiska cestovného ruchu. Vymenujte najvýznamnejšie strediská cestovného ruchu.

(všeobecné pomôcky : všeobecnozemepisná mapa ČR)

Praha: Pražský hrad, Opevnenie z 15. storočia s vežou Daliborkou, Zlatá ulička, Hradčany s palácmi, Karlov most z roku 1357 ,Orloj ,Valdštejnský palác ,Synagoga, Židovský cintorín

Brno - Mariánsky stĺp, Fontána Parnas, Měnínska brána, Radnica

Břeclav - Renesančný zámok

Český Krumlov - Krumlovský zámok, Katedrála sv. Víta, Múzeum voskových figurín, Historické múzeum

Františkovy Lázně - Kúpele z 18. storočia

Frýdek - Místek - Zámok, Kosdtol sv. Jošta

Hradec Králové - Kostol sv. Ducha, Radnica, Múzeum východných Čiech, Galéria moderného umenia

Jihlava - Mestské hradby, Radnica

Jindřichv Hradec - vyznačené miesto 15. poludník od Greenwicha, od roku 1891 stredoeurópsky čas, Románsky hrádok, Opevnenie, Františkánsky kostol

Krkonoše - Krkonošský národný park - prírodná rezervárcia

Karlovy Vary - Kúpele zo 14. storočia

Karlštejn - Gotický hrad - národná kultúrna pamiatka zo 14. storočia, obľúbené miesto kráľa Karola IV. Nachádza sa 28 kilomtreov od Prahy. Hrad je sprístupnený každý deň okrem pondelka.

Kroměříž - Zámok, Podzámocká záhrada, Květná záhrada zo 17. storočia vo francúzskom slohu, Radnica, Múzeum Kroměřížska, Arcibiskupská obrazáreň

Křivoklát - Gotický hrad, obklopený nádhernými lesmi. Nachádza sa cca 46 km od Prahy.

Kutná hora - Unikátny gotický kostol Sv. Barbary , České múzeum striebra

Lednice - Zámok, Skleník, Anglický park s minaretom, Múzeum životného prostredia

Litomyšl - Zámok

Mariánske Lázně - Kúpele z 19. storočia

Olomouc - Radnica, Orloj, Caesarova fontána, Hrad, Hradby, Múzeum umenia, Vlastivedné múzeum

Opava - Farský kostol, Mestská veža Hláska, Radnica

Orlík nad Vltavou - Hrad - prestavavný na zámok, Anglický park

Pardubice - Zámok, Veľká pardubická - dostihy, Východočeské múzeum

Pelhřimov - Múzeum rekordov a kuriozít (unikátne múzeum v strednej Európe)

Plzeň: Pivovarské múzeum - ide o prvé pivovarnícke múzeum na svete, otvorené v r. 1959.

Rožmberk - Zámok Rožmber)k

Strakonice - Hrad, radnica z 19. storočia

Špindlerúv mlýn - Kostol

Šternberk - Hrad z 13. storočia

Šumava

Tábor - Hrad Kotnov, Bechyňská brána, Radnica, Labyrint podzemných chodieb, Husitské múzeum

Terezín - Pevnosť premenená na koncentračný tábor počas II. svetovej vojny. Medzi rokmi 1941 a 1945 sem nacisti deportovali viac než 150 tisíc ľudí. Dnes je tu pamätník.

Zlín - Zámok z prelomu 15. a 16. storočia, Obuvnícke múzeum, Múzeum juhovýchodnej Moravy, Štátna galéria

Znojmo - Opevnenie, Hrad - dnes múzeum, Rotunda sv. Kataríny

Jaskyne: Balcarka v Moravskom krase

- bežkárske trate

lyžiarske strediská: Krkonoše- Harrachov, Špindleruv mlýn

Jeseníky –Ramzová, Filipovce, Praded-ovčárna

Šumava- cykloturistika, vodná nádrž Lipno , lyžiarske strediská

c) Vplyv podnebia a pôd na poľnohospodárstvo Austrálie a Nového Zélandu

Podľa tabuľky č.1 porovnajte využitie pôdy v Austrálii a na Novom Zélande, rozdiely odôvodnite.

Podľa hospodárskej mapy Austrálie v atlase charakterizujte využitie pôdy v jednotlivých oblastiach a zameranie poľnohospodárskej výroby.

Podľa štatistických údajov v tabuľke č.2 zhodnoťte postavenie Austrálie a Nového Zélandu medzi štátmi v uvedených vybraných poľnohospodárskych produktoch.

(všeobecné pomôckyTabuľka č.1 – Využitie pôdy v % (2000)

Tabuľka č.2 – Produkcia vybraných priemyselných

a poľnohospodárskych výrobkov, rybolov (1992)

Austrália – hospodárska mapa

Tabuľka č.1 – Využitie pôdy v % (2000)

Štát

Orná pôda a trvalé kultúry

Lúky a pasienky

Lesy

Ostatná pôda

Austrália

6

54

14

26

Nový Zéland

2

51

27

20

Tabuľka č.2 – Produkcia vybraných priemyselných

a poľnohospodárskych výrobkov, rybolov (1992)

Štát

Ťažba železnej rudy (mil.t)

Produkcia (mil.t)

Pšenica

(mil.t)

Hovädzí dobytok (mil. ks)

Ovce a kozy (mil. ks)

Rybolov (mil.t)

Surové železo

Surová oceľ

Hliník

Cement

Austrália

10,7

5,8

8,5

1,3

5,9

14,1

27,0

146,8

0,2

Nový Zéland

0,2

-

0,7

0,3

0,6

0,2

9,2

53,5

0,6

USA

54,9

47,4

95,2

6,3

70,8

65,1

102,8

12,8

5,6

Kanada

34,4

8,6

14,4

1,9

8,6

31,3

12,8

0,9

1,5

Nórsko

2,2

0,08

0,5

0,8

1,1

0,2

1,0

2,4

2,1

Švajčiarsko

-

0,07

1,0

0,07

4,7

0,6

1,8

0,5

0,005

Japonsko

0,04

73,1

101,6

1,1

88,2

0,8

5,0

0,07

10,0

Zdroj: Cvičenia z geografie 1.časť/B

- pôvodne len priemysel- NS, dnes aj poľnohospodárstvo- ovce

- po 2SV rozvoj priemyslu

NS: č. uhlie- juh Queenslandu, h- uhlie- Nový južný Wales

ž.ruda- západná Austrália, bauxit- záp., severné teritórium

zlato- západ, diamanty- sever veľkej piesočnej púšte

Japonsko nemá NS- vykupuje od Austrálie

hospodárske mestečká vo vnútrozemí- Broken Hill, Maunt Isa, Alice Springs

hosp centrá: Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth

stroj. chem., potr., hut.

chov: ovce, hovädzí dobytok

RV- málo ornej pôdy, Juh-stepi

SV- c. trstina, ryža, Juh- obilie, kukurica, Tasmania- ovocné stromy- jablká, hrušky zelenina- paradajky, paprika

50% pôdy- lúky, pasienky

lesy- NZ má viac ako Austrália

Nový Zéland: Severný ostrov- subtrop., viac zaľudnený

Južný ostrov- mierne podnebie, Južné Alpy

- nemajú jadrové elektrárne

dominuje ŽV- ovce

Auckland- najdôležitejšie obchodné centrum

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#hospodarstvo australie

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014