27. zadanie – Svetový Oceán, Pôdy typy na Slovensku

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča verca123 (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 19.10.2018
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 496 slov
Počet zobrazení: 231
Tlačení: 15
Uložení: 19

27. zadanie

a) Svetový Oceán

Určite rozloženie jednotlivých častí Svetového oceánu. 

Aký je podiel svetového oceánu na celkovej rozlohe povrchu Zeme?

Stručne charakterizujte jednotlivé oceány. Porovnajte hospodárske využitie jednotlivých oceánov.

(všeobecné pomôcky: mapa jednotlivých oceánov)

- obsahuje 97% všetkej vody na zemi

- povrch Zeme- 510mil km2, z toho voda 361mil km2 (70%)

Význam pre podnebie, počasie: vyparuje sa veľké množstvo pary, ktoré vetry odnášajú nad pevninu

- oceánska hladina pohlcuje väčšinu slnečných lúčov, teplá voda zohrieva atmosféru

-rezervoáre tepla- dlho uchovávajú teplo, udržujú stálu teplotu

Tichý oceán: Pacifik- najväčší- 156mil km2- pokrýva 35% povrchu Zeme- najhlbšia priekopa Mariánska 11km, - rybolov, dopravné spojenie s Atlantikom cez Panamu

Atlantik- 77mil km2, 20% povrchu Zeme, Portorická priekopa- 8km, Stredoatlantický chrbát, rybolov- Škandinávia, Island, GB

- najviac námorných liniek osobnej a námornej dopravy, ponad neho letecké linky, ťažba NS- ropa, plyn- Severné more, Mexický záliv

Indický oceán- najslanší a najteplejší, 69 mil km2, Jávska priekopa 7,7km

rybolov menší význam, iba perlorodky- tropická oblasť, Cejlón

NS- ropa- Perzský záliv, námorná doprava- cez Červené more, Suezský prieplav

Severný ľadový- najmenší, najplytší, najmenej slaný, 14 mil km2, rybolov, námorná doprava- ľadoborce, Severná morská cesta

Južný oceán- 20 mil km2, obklopuje Antarktídu

Význam oceánu: a) doprava

  1. b) rybolov
  2. c) ťažba NS
  3. d) soľ- odparovanie vody, pitná voda- odsoľovanie
  4. e) výroba el. energie- prílivové elektrárne
  5. f) cestovný ruch- prímorské letoviská

b) Amerika – Charakterizujte fyzickú geografiu Južnej Ameriky a rozdeľte ju na regióny, ktoré stručne charakterizujte. Vysvetlite pojem a zaznačte jeho polohu na obrysovej mape: Atacama, Parana, Lima, Patagonia, Aconcagua, pampy, Guyanská vysočina, Iquazu, Angelov vodopád, Matto Grosso.

(všeobecné pomôcky : obrysová mapa Južnej Ameriky )

Amerika- svetadiel, J. AM- kontinent

Najstaršie časti: Brazílsky štít a Guyanský štít

V súčasnosti sa podsúva tichooceánska doska pod západný okraj dosiek západných kontinentov. Zároveň sa Južná Amerika pohybuje smerom k severnej.

Aconcagua – najvyšší vrch Ameriky

Cotopaxi, Chimborazo – sopky v Ekvádore

Náhorné plošiny: Altiplano ,Matto Grosso ,Gran Chaco ,Patagónia

Vodstvo: Vodopády Iguazu – najväčší kaskádový systém sveta

Angelov vodopád- najdlhší vodopád sveta

Hydroelektráreň Itaipu na rieke Parana, medzi Brazíliou a Brazíliou, patrí medzi najväčšie na svete.

Brazília a Guyanská oblasť: Brazília, Guyana, Francúzska Guyana, Surinam

Laplatská oblasť: Paraguaj, Uruguaj, Argentína

Andská oblasť: Venezuela, Kolumbia, Ekvádor, Peru, Bolívia, Chile,

c) Pôdy typy na Slovensku

Vymenujte pôdne typy a ich rozmiestnenie na území Slovenska.

Porovnajte uvedené pôdy z hľadiska pôdnych horizontov, procesov 

a poľnohospodárskej využiteľnosti. 

(všeobecné pomôcky: Mapa Slovenska – pôdy)

Pôdne typy- určujeme ich podľa spôsobu vzniku a vlastností jednotlivých vrstiev

- menia sa v závislosti od nadmorskej výšky

Pôdny proces- zložitý fyzikálno- chemicko- biologický proces, pri ktorom dochádza k rozkladu starých látok a vzniku nových

Úrodnosť- prirodzená ( bez chemikálii), umelá- hnojivá

Černozem- spraš+ humusový horizont- najúrodnejšia pôda

- spraš- vietor niekoľko rokov nanášal úrodné čiastočky, ktoré sa ukladajú

-černozemný pôdny proces- na spraši sa hromadí kvalitný humus

- Trnava, Nitra, okolie

Hnedozem- spraš, íl, humus, 2. najúrodnejšia pôda, Malé Karpaty, Považský Inovec

- Ilimerizácia-mechanický presun ílu z vrchnej časti do spodnej, kde sa hromadí

Ilimerizovaná pôda: viac prší ako v hnedozemi, tiež úrodné, Ilimerizácia, Juhoslovenská kotlina, Vihorlat, Košická kotlina

- spraš, obohatený horizont, ochudobnený horizont, humus

Kambizem- hnedá lesná pôda- Sialitizácia- íl obohatený o kremík, menej úrodná

- BB, KE, PO, ZA

Podzol- podzolizačný pôdny proces- rozpad minerálnych látok účinkom silných kyselín

- menej úrodné, neúrodné, zalesnené, Nízke Tatry

Fluvizem- nivné pôdy- piesok, riečne sedimenty, naplaveniny- Podunajská nížina, východoslovenská nížina , popri riekach

Čiernica- 3. najúrodnejšia- lužná pôda- Žitný ostrov, Podunajská nížina

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 0)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vznik a vlastnosti pôd #Tichy ocean a azia #pôdy slovenska

Vypracované maturitné otázky z geografie

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012