:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Kultúrne regióny

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča ivanka88 (27)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.07.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1926 slov
Počet zobrazení: 15866
Tlačení: 533
Uložení: 465
Všeobecné vedomosti
V 11. storočí začalo formovanie zoskupení – hradské španstvá, župy, stolice a toto členenie pretrvalo až do r. 1922. Postupne sa členenie pretransformovalo do dnešnej podoby a do po-vedomia sa dostali oblasti pod názvom REGIÓNY. Povedomie ľudí žijúcich v regiónoch je silné, obzvlášť na Orave, Liptove, Turci, ktoré sú zároveň ako oblasť geograficky uzavreté.
Pomenovanie KULTÚRNY REGIÓN je relatívny pojem. Slovensko môžeme deliť podľa rôznych meradiel, napr. podľa nárečia, stavieb, krojov, zvykov, náboženstva a pod. Z etnogra-
fického hľadiska Slovensko rozdeľujeme na západné, stredné, východné.
 
Rozdelenie podľa vierovyznania:
 
Grékokatolícke, najviac na východe, časť Šariša, Zemplína, Prešov, Michalovce,
  Vranov/Topľou
Evanjelické – Turiec východ Liptova, Rožňava, Gemer, dolná Orava, Malohont, časť Novo-
  hradu
Rímskokatolícke – Šaštín, Záhorie, Horná Nitra, Bánovce nad Bebravou, Ružomberok, dolný
Liptov, sever a stred Oravy, Spiš, Levoča, Trnava, Nitra, stredný Tekov
Kysuce, Bratislava, banská Bystrica, Košice
Pravoslávne – Ladomírová pri Svidníku
Reformované – Kalvíni,  – sú viazaný s Maďarmi, okolie Komárna, Trebišova
Židovské - komunity – 10 mužov - najväčšia v Bratislave
 
Rozdelenie podľa Regiónov:
 
Záhorie – od Bratislavy smerom na západ
Malokarpatský región – Malokarpatská vínna cesta ( od Bratislavy - Pezinok, Modra, Čataj, 
  Smolenice ..)
Podunajský región – Žitný ostrov, Komárno  (Kolové mlyny, kukurica, tabak, maď. kultúra)
Trnavská oblasť – výtvarné umenie, výšivky, barokové vplyvy na výšivky
Myjavská oblasť
Nitra – Horná Nitra, Nitrianska oblasť
Trenčín – Kysuce – doliny Bošácka, Maríkovská, Žilina
Turiec – Martin a jeho okolie
Stredoslovenská banícka oblasť – Ľubietová, banská Bystrica, Banské Belá
Pohronie – Podpoľanie, Detva, Hriňová, Očová, okraj Zvolena
Tekov -  od Levíc po Kremnicu
Hont – Pukanec, Banská Štiavnica
Novohrad
Spiš
Šariš
Abovsko-turnianska oblasť
Severný a južný Zemplín
 
Rozdiely medzi oblasťami:
 
Rôzna bonita pôdy:
úrodná pôda: Južné Slovensko -od Záhoria po Novohrad, východné Slovensko oblasť Gemera
lesy, pasienky, nerastné bohatstvo – na severe Slovenska
Rôzne remeslá a zamestnania
 
Drotári – Kysuce, Spiš- z baní v Sliezku si prinášali drôt a robili okrem drôtovania hrncov aj umelecké výrobky
Šafraníci a olejkári – Turiec, dostali sa do Poľska a Ruska
Murári – Liptov, vystavali Budapešť a Viedeň
Pláteníci -  Horná Orava, Oravská Slanica, Spš, Šariš
Priekupníci plátna – Košice, chodili na Balkán a až do sev. Afriky
Brdári a Voštinári – Gemer, Budikovany – robili časti krosien
Varechári – Myjavské kopanice
Sušenie ovocia – Horná Nitra, aj ho predávali a skupovali na výrobu
Pálenie dreva – satelity banských miest: Donovaly, Špania dolina
Baníctvo – ťažba a pálenie dreveného uhlia, banícke čipky
Furmanstvo – preprava, doprava
Pltníctvo
Súkenníci – na severe z ovčej vlny, tkaná vlna, valkovaná, na juhu plátno z ľanu - jemnejšie
Kožušníci – na severe, kapce, kožušiny, v Turci zdobili kožušiny výšivkou
Čižmári – na juhu čižmy, krpce- súvia s výrobou kože
Garbiari
Výšivkári
Veľkostatky, majere – Nitra, Trnava, Levice – sem prichádzali na sezónne práce tz, Bíreši
zo Severu. Veľkostatky boli v rukách Nemcov a Židov
Staviteľstvo – hlinená architektúra na juhu – trstina používaná na strechu
Šindeľ a drevo – na severe, Šariš, Zemplín, Spiš – slama na strechy
 
Typické v stravovaní:
 
Hornatá kultúra - bryndzové halušky
Turiec - repa
Orava – pálené – dávalo sa aj za prácu
Bošáca – slivovica
Malokarpatská oblasť – viechy
Juh Slovenska – víno
Topoľčany, Horná Nitra, okolie Žiliny – medovina
 
 
Bryndziareň – založil Ján Vagač na Detve, druhá je vo Zvolenskej Slatine, tretia-r. Valovcov
Liptov, Považie, Spiš, v 18. st. sa začala vyvážať, 1850 r. Makovických –
Ružomberok. 19.12.1896 dostáva najvyššie uznanie od cisára Fr. Jozefa
Geletky – slúžili na uloženie bryndze
Šnajka – zle roztierateľná bryndza
Zimná bryndza – jej základom je sudová, do ktorej sa pridáva kravský syr
Teodor Wallo – vynašiel spôsob spracovania bryndze. Zreje v kadiach, zbavuje sa srvátky
 a po odsatí sa melie
 
Typické pre Slovensko: FUJARA, Valašská kultúra
 
Kolonizácia -zakladanie miest Nemcami, Norimberské a Magneburské právo -na tomto prin- cípe sa začalo so zakladaním miest: SPIŠ, Banská Štiavnica, Kremnica, Bratislava a okolie, Nižná a Vyšná Boca, Partizánska Ľupča. V 14. storočí Nemci udržiavali systém, že najstatarší syn dedil majetok a tí ostatní si museli hľadať prácu inde a tak nielen Nemci, ale aj iné národ-nosti sa tohoto držali.
16. storočie – prenasledovanie Habánov kresťanmi, kvôli ich spôsobu viery, prišli až na Spiš.
 Stopy po ich remeslách a práce sú hlavne na západnom Slovensku – HABÁNSKA keramická kultúra, habánske dvory napr: Moravský sv. Ján, Leváre, výroba keramiky v Holíči. Na ich tradíciu nadväzuje Modranská keramika. V Ľubietovej sú pozostatky džbánkárskej výroby.
Modra – Ignác Bismaier – múzeum, sošky, Ferdiš Kostka- Stupava - figurálna tvorba
18. storočie  - HUNCOKARI –lesní ľudia, mali špecifickú kultúru. Benešovými dekrétmi za-nikli. Pamiatka na nich je na Zochovej chate – cintorín s krížmi, rod. Kernovcov, malá komu-nita je v Čermanoch pri Nitre.
Nemci boli v Rusovciach, Dunajskej Lužnej, Bratislave, ktorá bola 3-jazyčná( maďarčina, nemčina, slovenčina).
 
16.-17. storočie - vrcholí Valašská kolonizácia. V 18.-19. storočí prišli cez Ukrajinu a Poľ-sko do vyššie položených horských oblastí obyvatelia z Balkánu – Rumuni. Názvy dodnes za
užívané, pochádzajú od nich. Boli to pastieri.
Bryndza – je po rumunsky syr, Strunka – po rumunsky predsieň pred košiarom
V oblasti Čierne a Skalité sa usadili Gorali
 
Kopaničiarska kolonizácia – oblasť Myjavy, Stará Turá, Lubina, oblasť Terchovej, Podpolianske Lazy, Kokava nad Rimavicou, Valaská Belá. Vzdialené sídla na kopaniciach sa volali Salaše.
 
Chorvátska kolonizácia – bola podmienená pádom Turkov, Šlo zrejme o presun obyvateľstva. Sú osídlení pri maďarských hraniciach, na západnom Slovensku napr. Stupava –Mást, časť Skalice, Jarovce, Čuňovo, Chorvátsky Grob, Devínska Nová Ves – tu majú cen-
trum kultúrneho zväzu, folklórne aktivity, knižnicu
 
Bulhari-vedeli veľa o pestovaní zeleniny, paprika, paradajky, vytvorili záhrady, majú 2 zväzy
 
Rómovia: za Márie Terézie bola snaha ich pretvoriť na sedliakov. Boli kováči. Olašskí cigáni
Boli kočovníci, mali vajdu, pašovali kone, Rumungri – maďarskí a rumunskí rómovia (India)
Korytári – skupiny vyrábajúce korytá – BAJÁŠI – korene majú v Rumunsku. V mestskom
Prostredí sú hudobníci: primáši Jožko Piťo, Panna Czinka

Drevené artikulárne kostoly – evanjelické, vystavané na základe tol. Patentu Jozefa II. zachovalo sa ich 5: Istebné, Leštiny(na Orave), Hronsek (škandinávna arch., ženil sa tu Sládkovič ),Paludza, ktorá bola prenesená do Svätého kríža a Kežmarok.
Katolícke - Tvrdošín, Zemplín
Drevené kostoly
Bordužal, Brežany, Dobroslava, Frička, Hervatov, Hrabová Roztoka, Hraničné, Hunkovce, Inovce, Jedlinka, Kalná Roztoka, Korejovce, Kožany, Kožuchovce, Krajné Čierno, Krivé, Ladomírová, Levkov - Venécia, Matysová,  Mikulášová, Miroľa, Nižný Komárnik, Nová  Polianka, Nová Sedlica, Potoky, Príkra, Ruská Bystrá, Ruský potok, Šemetkovce, Topoľa, Tročany, Uličské Krivé 
 
5. Ľudová architektúra – rezervácie – chránené obce, kde žijú ľudia:
 
Vlkolínec – pri Ružomberku
Holókó ( Havrania skala) – v Maďarsku
Podbieľ (Bobrova rana)-ponúkajú turistom na prenájom,
Čičmany – maľované domy 2 ako múzeum
Veľké Leváre – habánska architektúra a keramika
Plavecký Peter – rezervácia ľudovej architektúry, barokové štíty
Stará Hora – Sebechleby: vinohradnícke chyžky
Brhlovce – skalné obydlia
Špania dolina – Čipkov
Osturňa,
Ždiar na Spiši
 
4. Skanzemy – slovo škandinávskeho pôvodu, prvé vzniklo v Stockholme
 
Jahodnícke Háje – Martin – obydlia slovenskej dediny- Liptov, Kysuce, Turiec, Orava
Nová Bystrica -Kysuce – Vychylovka- skanzem s lesnou železnicou
Zuberec – Orava – majú tam aktivity, robia zimné vstupy vždy v stredu, vysvietené domy,
prechádzka s lampášmi
Pribilina – Liptov – v skanzeme  je aj umiestnená škola a funkčný kostol
Stará Ľubovňa – hrad
Bardejovské kúpele – sever Šariša
Svidník – architektúra Rusínov a Ukrajincov
Humenné
Banská Štiavnica – baňa, Banské múzeum v prírode v Štiavnických Baniach
Nitra – zariadenia potravinárskeho priemyslu: pálenica, pekáreň, olejáreň, voštináreň, mlieká-
  Reň, škola
Havránok – keltské sídla nad Liptovskou Marou
Vlkolínec – je na zozname UNESCO, súčasť Ružomberka, 42 domov
Stará Ľubovňa – vlastivedné múzeum v prírode, staviteľstvo

8. Hlavné múzeá
 
Centrálnou inštitúciou je SNM. Etnografické zbierky sú zamerané na ľudové výtvarné umenie, ľudové textílie, kameninové výrobky, habánsku fajansu, pastierske predmety, dokumenty spôsobu života mestských spoločenstiev. Hudobné múzeum SNM má cennú kolekciu slovenských ľudových nástrojov a nástrojov iných mimoeurópskych kultúr.  Obe múzeá sú na bratislavskom hrade. K nim patrí aj Múzeum židovskej kultúry – je na
Židovskej ul. v Žigraiovej kúrii v Bratislave. Na Žiškovej ul. je Múzeum  kultúry karpatských nemcov. Táto expozícia patrí taktiež do SNM. 
 
Druhou inštitúciou je Mestské múzeum. V starej radnici a Primacionálnom paláci sú expozí-cie dejín, spôsobu bývania, rôzne výstavy. Sem patrí: vinohradnícke múzeum na  Radničnej Vajnorský dom vo Vajnoroch, Krajanské múzeum na Štefánikovej, hrad Devín. Antická Gerulata v Rusovciach
 
Múzeá na Slovensku:
Múzeum Zemplína  - :Skanzem v mestskom parku v Michalovciach
Múzeum rybárstva . Trebišov
Galéria Miliho – Svidník ., zbierka ikon
Šarišské múzeum, Vlastivedné múzeum – Prešov
Bardejovské múzeum – Bardejov
Technické a letecké múzeum – Košice
Spišské múzeum – na námestí v Levoči
Múzeum venovaný liečiteľstvu – Červený Kláštor
Spišský hrad
Jánošíkovo múzeum – Liptovský Mikuláš
Múzeum banských činností – Kráľova lehota
Múzeum keltských sídiel - Havránok -  Liptov
Múzeum Jána Hálu – Štrba, maľoval Važec
Etnografické múzeum – na námestí v Brezne
Galéria Márie Medveckej – Tvrdošín
Múzeum Karola Plicku -  Blatnica
Národopisné múzeum, Etnografické, Matičné múzeum, Múzeum národného domu  – Martin
Múzeum slovenskej dediny, Múzeum Martina Benku- Martin
Múzeum zemianskej dediny a J. Záborského – Záborie
Múzeum Mošovských remesiel – Révayho kaplnka v Mošovciach
Novohradské múzeum – hračky, bábky – Divín
Novohradské vlastivedné múzeum – Lučenec
Banské múzeum v prírode – Štiavnické Bane
Slovenské banské múzeum – Banská Štiavnica
Múzeum protitureckých bojov na Slovensku  - Nový zámok, Banská Štiavnica
Poľovnícka expozícia vo sv. Antone
Múzeum dolného Hontu – Šahy
Ponitrianske múzeum v Nitre, Požitavské v Nových Zámkoch, Hornonitrianske v Prievidzi  - vlastivedné zameranie
Múzeum v Hlohovci, Tríbečské v Topoľčanoch – chmeliarstvo, sladovníctvo, pivovarníctvo
Múzeum technickej výroby -parné stroje, lietadlá, voštinárstvo, olejkárstvo, mliekareň - 
Areál agrokomplexu NITRA
Karpatské múzeum – Pezinok
Múzeum insitného umenia – Starý mlyn
Múzeum Ignáca Bizmayera, Ľ. Štúra – Modra
Včelársky skanzem – múzeum – Kráľová pri Senci
Vlastivedné múzeum – Galanta
Dom ľudového umenia - Matuškovo
Dom ľudového bývania – Vajnory
Mestské múzeum – Šamorín
Majerské múzeum – Dunajský Klátov
Žitnoostrovské múzeum – Dunajská Streda
Podunajské múzeum  - Komárno
Regionálne múzeum v mlyne - Malacky
Múzeum obchodu - Klobušice
Múzeum drotárstva – Žilina – Budatínsky zámok
Trenčianske múzeum na hrade
Kysucké múzeum -  Nové mesto nad Váhom
Múzeum republiky rád – Myjava
Sklárske múzeum – Lednické Rovne
Vlastivedné múzeum – kaštieľ v Orlovom
Múzeum v Humennom – Rómska kultúra
Múzeum v Humennom – Rómska kultúra
Stredoslovenské múzeum – Banská Bystrica
Lesnícke a drevárske múzeum – Zvolen
Expozícii výtvarného umenia – Zvolenský zámok
Horehronské múzeum v Brezne
Podpolianske múzeum v Detve
Múzeum v Očovej
Súkromné múzeum Jána Kapustníka v Ponikách
Múzeum Slovenského národného povstania, Múzeum pôšt – Banská Bystrica
Múzeum na Bojnickom zámku – historické zbierky a dobový nábytok
Pohronské múzeum – Nová Baňa –baníctvo, sklárstvo, tech. Pamiatky
Múzeum mincí a medailí – Kremnica
Mestské múzeum – Zlaté Moravce - vlastivedné
Múzeum chovu koní – Topoľčianky
Múzeum dobového interiéru – kaštieľ Topoľčanky
Západoslovenské múzeum – Trnava, zbierka keramiky Š.C.Paráka
Záhorácke múzeum – Skalica
Múzeum keramiky – Holíč, F. Kostku – Stupava
Múzeum M. Tillnera – Malacky – národopisné
 
9. Pamätníky a pamiatky:
Dukla – vojenský cintorín
Potočné mlyny –na Šariši
Bohunický mlyn
Kolové, vodné mlyny – Jelka, Tomašikovo, Jahodná, Dunajský Klátov
Rajecká Lesná – najväčší slovenský vyrezávaný betlehem
Uhrovec – rodný dom Štúra, Dubčeka
Rozhľadňa A. Kmeťa na Sitne
Veža Vatrovka v Krupine
Protiturecká pevnosť Bzovík
Pamätná izba Pavla Tonkoviča – zberateľ ľudových piesní
Rodný dom J. G. Tajovského – Tajov
Zbierka zvoncov – Mikuláš Gigac – Šumiac
Lodný mlyn – Radvaň nad Dunajom
Národopisné domy – Koliňany, Ladice, Žirany
Rodný dom A. Kmeťa – Bzenica
Pamätná izba Jána Kollára v Mošovciach
 
Hrady
Spišský hrad – Spiš
Krásna Hôrka – Gemer
Likavka, Liptov, Liptovský Hrádok  – Liptov
Divín, Modrý Kameň, Fiľakovo – Novohradská oblasť
Plavecký hrad, Pajštún, Čachtice, Červený kameň – Záhorie, Myjava
Bratislavský hrad, Devín
Červený Kameň – malé Karpaty
Beckov, Tematín, Hričov, Lietava, Strečno, Považský hrad, Trenčiansky hrad - Považie
Čičava - Zemplín
Čabrad – obec Litava – Hont
Pustý hrad, Vígľaš, Slovenská Ľupča – Podpoľanie
Nitra
Šariš
Šášov – Tekov
 
Zámky a kaštiele
Betliar – Gemer
Zvolenský zámok
Oravský Zámok
Sv. Anton – pri Banskej Štiavnici rod. Koburgovcov
Smolenický zámok
Orlové
Rusovce
Bojnický
Topoľčianky – letné sídlo Habsburgovcov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Regióny cestovného ruchu (2004/2005) Referát 335 slov 5
0.013