Severná Amerika

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 27.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 640 slov
Počet zobrazení: 11 916
Tlačení: 610
Uložení: 544

AMERIKA

Historický vývoj

Prví ľudia, ktorí osídlili Ameriku: ázijské kmene lovcov zberačov plodov- cez Beringov prieliv( 35 km široký a 42 m hlboký) pred 20 000-30 000rokmi- Indiáni, Eskimáci ( Inuiti)

Prví Európania: Vikingovia 10.-11.storočie využitím morských prúdov sa dostali až na územie dnešného Bostonu.
1492- Talian Krištof Kolumbus- západnou cestou chcel doplávať do Indie, pristál na ostrovoch v Karibiku
názov Amerika : podľa Ameriga Vespuciho
1513- prvý Európan prešiel od pobrežia Atlantického oceánu naprieč Panamskou šijou- Španiel Balboa
19.storočie-prvá vedecká expedícia po Amerike- Alexander von Humbolt
 
Rozdelenie Ameriky :  z fyzickogeografického hľadiska: Severná Amerika -24mil km2
 Stredná Amerika
  Južná Amerika -18 mil km2
Z hľadiska politického, kultúrneho a hospodárskeho: Severná Amerika- anglosaská –
   dominuje anglický jazyk- Kanada, USA
Latinská amerika- Ibero-Amerika-
Stredná a Južná Amerika
  jazyk španielčina a portugalčina

SEVERNÁ AMERIKA

PRÍRODNÉ PODMIENKY

Povrch:– najstaršia časť Kanadský štít, modelovaný ľadovcom s množstvom plytkých údolí,
  riek a jazier, nachádza sa na severovýchode, jeho stredná časť je preliačená a tvorí
dno Hudsonovho zálivu, skladá sa zo starých premenených a vyvretých hornín
- západnú časť vypĺňa geologicky mladé pohorie- Kordillery, tiahnu sa v dvoch
  výrazných pásmach –pobrežné Kordillery a Skalisté vrchy, Veľká panva,
Colorádska panva , Pobrežné pásmo,výškove i rozlohou ( 1/3 zemia) morfologickým  
členením tvoria  významnú dopravnú a bioklimatickú prekážku.
-  stredohorský charakter má Laurentínska plošina
-  Appalačské vrchy, nížiny: Mississippská, Arktická, Atlantická, Veľké plošiny- prérie

Podnebie: -severná časť kontinentu ( Aľjaška,arktické ostrovy, Grónsko)-arktické a subarktické
pásmo,
-   prevažná časť kontinentu- mierne podnebné pásmo( studené, oceánske, suché)
-   oblasť pri Mexickom zálive- subtropické podnebie
Orientácia pohorí- poludníkový smer, prenikanie horúceho vzduchu Mexického zálivu a chladného arktického vzduchu do vnútrozemia-náhle klimatické zmeny s negatívnym dosahom( tornáda, ohrozenie úrody)
Zrážkový tieň – panvy vo vnútri Kordilier, západná časťpovodia rieky Mississippi
-  vplyv studeného Labradorského prúdu
Vodstvo : - vplyv na vývoj riečnej siete- štvrtohorné zaľadnenie na severe, reliéf Kordilllier,
  Appalače,
povodie Atlantického oceánu- najväčšie-Misssissippi,Misssouri, rieka Sv. Vavrinca
povodie Severného ľadového oceánu- Mackenzie
povodie Tichého oceánu- Columbia, Fraser, Yucon,Colorado( Grand Canyon),
-  severné rieky v zime zamŕzajú( napájané z ľadovcov), rieky v centrálnych panvách na juhozápade USA v lete vysýchajú
-  najväčšie nahromadenie sladkej vody_ Veľké kanadské jazerá( tektonicko-ľadovcového pôvodu: Michiganské, Hurónske, Horné, Érijské, Ontário)
ľadovcového pôvodu- Veľké medvedie jazero, Veľké jazero otrokov, Winnipegské jazero, Athabaska,
 
Pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo:- trvale zaľadnené územia-ostrovy v Severnom ľadovom oceáne-  ľadové medvede, mrože, tulene, veľryby
 
tundra-tundrové pôdy, machy, lišajníky, losy, soby, polárna líška, polárny zajac
ihličnaté lesy- podzolové pôdy, medvede, jelene, líška, bobor
lesy mierneho pásma- oblasť Veľkých kanadských jazier, Atlantickej nížiny, Appalačov- vyklčované, znovu vysádzané- javory, brezy, hnedé lesné pôdy
stepi- prérie- černozeme, hlodavce, kojoti ( v minulosti stáda bizónov)
subtropické rastlinstvo- platany, magnólie, cyprusové lesy, na Floride – mangrovove porasty
južná Kalifornia- Siera Nevada- sekvoje 100m vysoké, 1000 rokov staré
národné parky: Yelowstone, Yosemite, Jasper Banf, 

OBYVATEĽSTVO

- pôvodné: Indiáni, Eskimáci( Inuiti)- žltá rasa
- kolonizácia:- biela rasa- Angličania, Francúzi, Holanďania- 16.storočie-tragické
   následky pre  pôvodné obyvateľstvo ( zomrelo 10 až 15 miliónov)
- 1600 -1850- násilím privlečených- 10 až 12 miliónov černochov z Afriky- čierna rasa

- miešanci: mulati, mestici, zambovia
  -  80 %  obyvateľstva žije v mestách- najväčšia koncentrácia- atlantické pobrežie,
jazerná oblasť, tichomorské pobrežie

HOSPODÁRSTVO

Poľnohospodárstvo: vysoká mechanizácia, špecializácia, vysoká produktivita,- dominantné
  postavenie veľké farmy, 3 % obyvateľstva zamestnáva
  - mierne prevláda živočíšna výroba nad rastlinnou, USA( kukuričné, pšeničné,
  bavlníkové pásmo),Kanada( pšenica)

Priemysel:- popredné miesto vo svetovej produkcii
-  nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, čierne uhlie, meď, olovo, zinok, nikel, urán
-  odvetvia:strojársky, hutnícky, elektrotechnický, chemický, textilný, potravinársky
-  strediská pre výskum, nové spôsoby výroby, nové výrobky

Doprava: železničná - preprava tovaru a surovín, osobná malý význam
  cestná- osobná, preprava tovaru 
  riečna- Mississipi, Veľké kanadské jazerá, rieka Sv. Vavrinca
  námorná- východné a južné pobrežie
  letecká- Chicago, Atlanta, New York, Los Angeles, Montreál,Toronto

Cestovný ruch: veľké mestá, národné parky, prímorské strediská,

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019