Kanada

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 17.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 579 slov
Počet zobrazení: 7 315
Tlačení: 449
Uložení: 453

Kanada 

Hlavné mesto : Ottawa  Rozloha: 9,9 miliónov km2
Počet obyvateľov : 30 miliónov Hustota obyv. : 3 obyvatelia na  km2
- nezávislý federatívny štát- konštitučná monarchia ( hlavu štátu reprezentuje britská kráľovná,
ktorú zastupuje generálny guvernér), člen britského Spoločenstva
- delí sa na 10 provincií a dve teritóriá( Yukon a Severozápadné teritótium), 1999- Nunavut- autonómna oblasť pre Inuitov

Kurz kanadský dolár (CAD) - Kanada

HOSPODÁRSTVO
- vyspelý priemyselný štát s veľmi výkonným poľnohospodárstvom, patrí prvých šesť najvyspelejších 
  štátov sveta, k jej hospodárskej vyspelosti prispeli: obrovské prírodné a nerastné bohatstvo,
susedstvo s USA
- veľké rozdiely v hospodárskej vyspelosti jednotlivých oblastí v dôsledku prírodných danností 
  jednotlivých oblastí
 Priemysel:- zamestnáva 22 % obyvateľstva
- 75% priemyselnej produkcie pripadá na oblasť Veľké kanadské jazerá a povodie
  rieky  Sv. Vavrinca
- nerastné suroviny: ropa, zemný plyn, uhlie, urán, niklová ruda, rudy medi, zinku,
  olova, zlata, železnej rudy
  - výroba elektrickej energie – 80% vodné elektrárne( rieka Sv. Vavrinca, rieky
  stekajúce z Kordillier), 20 = tepelné a jadrové elektrárne , 1. miesto v spotrebe
  elektrickej energie na jedného obyvateľa, vo výrobe 2.miesto za Nórskom.
  - najdôležitejšie priemyselné odvetvie- strojárstvo( Toronto, Montreál,Windsor)
 výroba automobilov( 1milión kusov ročne- automobilové podniky z USA
chemický priemysel- ťažba ropy- v miestach ťažby, mestá pri Veľkých kanadských
jazerách, ( dováža ropu z Veľkej Británie a Venezuely)
drevársky priemysel- výroba dreva, papiera a celulózy,
-   potravinársky priemysel,( spracovanie rýb a poľnohospodárskych produktov)
- hutnícky priemysel( výroba železa a farebných kovov)
  - priemyselné strediská : Montreál, Toronto, Winnipeg, Edmontobn, Calgari, Vancouver

Poľnohospodárstvo :- zamestnáva 3 % pracujúcich, 3 % orná pôda, 5% pasienky
  - 2.miesto na svete za Austráliou v rozlohe ornej pôdy na obyvateľa
  - prevažuje živočíšna výroba nad rastlinnou výrobou
- pestovanie pšenice, jačmeňa, ( prérijné provincie)kukurice, sójové bôby
  repka olejná , tabak, ovocie, zelenina( juh Ontária, povodie Fraseru)
zemiaky-(Atlantické provincie),
  - chov hovädzieho dobytka na mäso- prérijné provincie
  -  chov hovädzieho dobytka na mlieko, chov ošípaných- Ontário,Quebec
- spracovanie dreva ( Britská Kolumbia) – 50% ťažby dreva i jeho vývozu
-lov a spracovanie rýb- Newfouland, chov kožušinových zvierat vo farmách
   Doprava: - podobné zloženie ako v USA
-železničná- prevoz tovaru a surovín( Montreál, Winnipeg),transkontinentálna
železnica( Halifax, montrál, Vancouver)
-cestná- automobilová doprava-(900 000km sieť ciest- 35% nespevnený povrch)
  - vodná- preprava surovín,dôležitá vodná cesta-rieka Sv. Vavrinca a Veľké
kanadské jazerá
  - letecká-spája rozsiahle územia kanadského vnútrozemia, spojenie s ostatnými
štátmi sveta ( Air Canada)
  Cestovný ruch:- kanadská príroda ( Niagarské vodopády), veľké mestá ( Montreál, Toronto,
  Vancouer)

Zahraničný obchod: -export- stroje a priemyselné výrobky, suroviny, poľnohospodárske
produkty ( USA(75%), Japonsko, štáty EU)
  - import- stroje a zariadenia (USA(65%), Japonsko, štáty EU)
 OBLASTI 
Centrálne provincie- Ontário, Quebec- najvyspelešia oblasť- žije tam viac ako polovica
obyvateľov štátu
-  Ontário- najvyššia životná úroveň, výborná dopravná poloha, úrodné
  pôdy, Toronto- prístav, strojársky, chemický, polygrafický priemysel
 - Quebec- nazývaná francúzska Kanada, Montreál-priemyselné finančné a obchodné
  stredisko, prístav
Atlantické provincie- Nové Škótsko, Nový Brunswick, Ostrov princa Eduarda, Newfoundland
-výrazne zaostávajú za centrálnymi provinciami, hospodársky zamerané
na lov rýb a spracovanie dreva,poľnohospodárstvo( pestovanie zemiakov)
- Halifax-námorný prístav, strojárstvo( výroba lodí) ,potravinárstvo
 ( spracovanie rýb), textilný, chemický priemysel
Prérijné provincie- Manitoba, Saskatchewan, Alberta
- z hospodárskeho hľadiska patria medzi kanadský priemer
- zameranie na poľnohospodárstvo- pestovanie pšenice,( Saskatchewan)
- ťažba ropy a zemného plynu, čierneho uhlia ( Alberta), lesy( Manitoba)
  - strediská-Edmonton, Calgary, Winnipeg
Britská Kolumbia -neustály hospodársky vzrast, bohatá na lesy, cestovný ruch
  - Vancouver- žije v ňom početná skupina Číňanov a Japoncov, prístav,
  hutnícky, strojársky, petrochemický, drevársky priemysel
Kanadský severYukon, Severné teritóriá- veľké zásoby nerastných surovín
  - najmenej rozvinuté územia- príčiny prírodné podmienky, vzdialenosť
  od centier hospodárskeho rozvoja,
   -prevláda ťažobný priemysel, lov rýb, zveri

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.021