Grécko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 21.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 359 slov
Počet zobrazení: 12 662
Tlačení: 759
Uložení: 764

Grécko

- priemyselno-poľnohospodársky štát s rozvinutým cestovným ruchom. Význam­ne prispieva k jeho hospodárskemu rastu.
- štát so starou a slávnou históriou. -ovplyvnilo vývoj európskej kultúry a civi­lizácie, po jeho zániku sa na území štátu vystriedala nadvláda Macedóncov, Rimanov a Turkov. Ne­závislým štátom sa stalo až v 19. storočí.

Poloha - polostrovná a ostrovná krajina. v najjužnejšej časti Balkánskeho polostrova, vybieha do Stredozemného mora polostrovmi prstovitého tvaru (Chalkidikí, Peloponéz a i.). pat­ria mu početné ostrovy a súostrovia v Egejskom, Iónskom a Stredozemnom mori. najväčší z nich ostrov Kréta. - má veľmi členité a dlhé pobrežie.

Τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες ΕΚΤ

Povrch :-hornatá krajina- pohoria presahu­jú nadmorskú výšku 2 000 m, najvyšší vrch - le­gendárny Olymp má 2 917 m. menšie nížiny s úrodnejšími pôdami sú najmä pri pobreží. Podnebie:-väčši­na územia má prímorské subtropické podne­bie.chladnejšie je vo vyšších pohoriach vo vnútro­zemí. najviac zrážok- západné pobrežie

Vodstvo:-dlhšie a vod­natejšie rieky (Vardar, Marica) pritekajú zo sused­ných štátov.
-rozloha lesov –malá,  krovinaté porasty podobné macchiám.
Poľnohospodárstvo:- pasienky s chovom oviec a kôz., na ornej pôde sa dorába obilie (zber nepostačuje pre domácu spotrebu). dôležité i na vývoz je pestovanie subtropických plodín - viniča, olivovníka, figovníka, citrusov a tabaku. ,rozší­rený je rybolov.
- špecialita sú sušené hrozienka (korintky - pod­ľa mesta Korint). Získavajú sa z osobitných druhov hrozna. - lov morských húb - Kalymnos v Južných Sporadoch. lov húb - hlavný zdroj obživy obyvateľov

Obyvateľstvo :národnostne takmer jednotné (menšiny Macedónci, Turci, Albánci).

- rozmiestnené nerovnomerne, mnoho Grékov trvalo žije  v zahraničí.

Μετατροπέας νομισμάτων - Λίρα Αγγλίας

Priemysel :-nemá dostatok nerastných surovín (okrem kvalitného mramoru a niektorých rúd, najmä bauxitu a magnezitu - 3. miesto v Európe), potravinárstvo a textilná výroba hutníctvo, strojár­stvo a chemická výroba.
- najdôležitejšia hospodárska oblasť je na juhovýchode Grécka.1/3 obyvateľov štátu 

Mestá -hlavné mesto Atény (Athína, asíne, 3,1 mil.) - rozličný priemysel,  pamia­tky z antického obdobia,- najväčším prístavom Pireus tvoria aglomeráciu.
 -druhé najväč­šie mesto Solún (Thessaloníki, asi 400 tis.), prie­m. stredisko, prístav
Doprava:-námorná - najväčšie obchodné loďstvo v Euró­pe.

Cestovný ruch: -,  početné a vzácne historické pamiatky navštevujú každoročne milióny turistov. -miesta gréckej histórie (Sparta, Olympia, Delfy a L), ale aj národné parky a iné zvláštnosti (skal­né mesto Meteóra s kláštormi). veľa pamiatok patrí do Svetového kultúrneho dedičstva.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028