Fínsko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 23.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 232 slov
Počet zobrazení: 8 197
Tlačení: 608
Uložení: 565

FÍNSKO

Fínska republika je vyspelý priemyselný štát s rozvinutými službami. Zodpovedajú po­žiadavkám životnej úrovne obyvateľstva. Od roku 1995 je členom EÚ a má užšie hospodárske a po­litické vzťahy s ostatnými členskými štátmi.
Poloha: - pri zálivoch Baltského mora. Bot­nický záliv , Fínsky záliv
Povrch : - prevažne nížiny, pahorkatiny a plošiny., najmä na juhu.  
Podnebie je vnútrozemské, iba na juhu je miernejšie vplyvom Baltského mora.
Vodstvo: - typické veľké množstvo jazier, rieky sú krátke a vodnaté.
Pôdy sú málo úrodné a prevažne zamokrené
Poľnohospodárstvo:- pestovanie zemiakov a obilia
- chov hovädzieho dobytka, na severe sobov, rybolov
- 2/3rozlohy územia zaberajú lesy(najviac v Európe)  Nerastné suroviny: -  ťažba fosfátov výroba umelých hnojív, rudy farebných kovov
Priemysel: - výroba a vývoz­ papiera, celulózy a nábytku.
   - rozvinuté  strojárstvo ( lode, stroje na spracovanie dreva, najnovšie elektroni­ka)
- hutníctvo 
- textilná výroba.
Obyvateľstvo: -žije v mestách, najmä pri pobreží na juhu, pracujú  v službách a priemysle
Mestá: - Helsinki (500 tis., ag­lomerácia 1,2 mil.) - najväčšie kultúrne, priemyselné,  
  obchodné a dopravné stredisko s veľkým prístavom, lodenicami a letiskom.
- Turku -rozmanitý priemysel a prístav.
- Tampere- známe stredisko zimných športov.  
Cestovný ruch: - hlavné mesto i  iné mestá na pobreží.
- ja­zerné oblasti - možnosti pre letnú rekreá­ciu, vodné športy a turistiku.
- mnoho stredísk zimných športov, dokonca na vzdialenom severe (okolie jazera Inari, až za polárnou kružni­cou). V Laponsku sa nachádzajú tri národné par­ky (horská tundra a tajga, vodopády, jazerá). Život obyvateľov Fínska je úzko spätý s prírodou a jej ochranou.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Fínsko #finsko-vodstvo #fínsko vodstvo #fínsko poznámky #tajga #Finsko podnebie #finskko #Vodstvo tajga #Podnebie v tajge


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016