:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Pôdy Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča julka (30)
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 239 slov
Počet zobrazení: 6 215
Tlačení: 421
Uložení: 433
- vznik pôdy- pôdotvorný proces-pôdotvorné činitele,( všetky zložky prírodného prostredia, človek )
- pôdne typy( pôdny profil ), pôdne druhy ( veľkosť čiastočiek pôdy- zrnitosť)
Pôdne typy:- rozmiestnenie- výšková zonálnosť, geologické a hydrologické pomery,
černozeme: najsuchšie, najteplejšie podnebie, spraš, Podunajská pahorkatina, Východoslovenská nížina,Košická kotlina,
hnedozeme: bližšie k pohoriam- viac zrážok, Podunajská pahorkatina,Trenčianska kotlina,Východoslovenská nížina,Košická kotlina,
luvizeme ( ilimerizované pôdy): vlhkejšie a chladnejšie podnebie, styk pohorí a nížin,
pseudogleje( oglejené pôdy): viažu sa na nepriepustné horniny,
kambizeme( hnedé lesné pôdy): najrozšírenejší pôdny typ u nás,
fluvizeme( nivné pôdy ): tesná blízkosť vodných tokov,
  ich vlastnosti ovplyvňujú riečne sedimenty,
čiernice( lužné pôdy ): ďalej od riečneho toku, záplavy neprerušujú tvorbu pôdy,
solončaky, slance: najteplejšie oblasti s veľkým výparom a prísun solí so vzínajúcou 
-   podzemnou vodou,
glejové pôdy: - záplavové územia riek vo Východoslovenskej rovine a pozdĺž Ipľa,
   - výšková zonálnosť- zákonité menenie pôdnych druhov s nadmorskou výškou,
   - kambizeme, podzoly, rankre, alpínske mačinové pôdy
   - azonálne typy: nivné pôdy, rendziny ( vznik na vápencoch a dolomitoch)- Slovenský kras
Pôdne druhy: - zrnitosť pôd závisí od materských hornín,
  - druhy pôd:
  - piesčité pôdy ( ľahké pôdy ): - vznik na pieskovcoch, zlepencoch,
  - Záhorská nížina, Podunajská a Východoslovenská nížina
  - hlinité pôdy ( stredne ťažké pôdy )- Juhoslovenská kotlina, Kremnické vrchy
   Podunajská a Východoslovenská nížina
   - ílovité pôdy ( ťažké pôdy)-za mokra sú lepivé za sucha tvrdnú, vytvárajú pukliny,
- najdôležitejšia vlastnosť pôdy: úrodnosť
- erózia pôdy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 3.7)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Slovensko - charakteristika Poznámky 969 4.6
Slovenčina Slovensko Referát 671 1
Slovenčina Obyvateľstvo a sídla Slovenska Referát 1 890 6.2
Slovenčina Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska Referát 248 5.8
Slovenčina Vodstvo Slovenska Referát 469 3.8
Slovenčina Podnebie a počasie Slovenska Referát 453 6.6
Slovenčina Slovensko Referát 640 6.3
Slovenčina Stručná história Slovenska Referát 1 398 4.6
Čeština Slovensko - Slovenská republika Poznámky 439 4.6
Slovenčina Surovinova základňa a priemysel SR Referát 820 7.6
Slovenčina Slovenská republika Maturita 3 522 0
Slovenčina Priemysel SR Ťahák 770 10
Slovenčina Kultúrne a historické pamiatky Slovenska Referát 1 372 4.7
Slovenčina Kultúrne a historické pamiatky v krajoch Slovenska Referát 2 111 1
0.019