Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska

Prírodné vedy » Geografia

Autor: Dievča julka
Typ práce: Referát
Dátum: 24.09.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 248 slov
Počet zobrazení: 9 392
Tlačení: 547
Uložení: 519
-  vplyv prírodných zložiek a človeka na rozšírenie rastlín a živočíchov,
-  zmena podnebia- glaciálne relikty: limba, dryádka osemlístková, horec Clusiov,
kamzík, svišť, tetrov,
-  celé územie Slovenska patrí do oblasti listnatých a zmiešaných lesov mierneho pásma,
-  s rastúcou nadmorskou výškou ubúda teplota, pribúdajú zrážky, menia sa pôdne typy
-  a skracuje sa vegetačné obdobie,
    Vegetačné stupne:
  -  Dub : - 100 metrov nadmorskej výšky
 Buk : - 550 - 1 100 metrov nadmorskej výšky
 Smrek : 1 100 – 1 600 metrov nadmorskej výšky
 HRANICA LESA -1600 metrov nadmorskej výšky
Kosodrevina 1 600 – 1 800metrov nadmorskej výšky
Alpínske lúky  nad1 800 metrov nadmorskej výšky
-  výrazná zmena zloženia lesa v nižších nadmorských výškach- vysádzanie monokultúr
smrek, borovica ( Záhorská nížina,) duby nahradené agátmi,
lužné lesy: vŕby, topole, jelše, bresty,
 
Živočíšstvo :  -  stepí : jarabica, bažant, králik, hraboš, drop,
listnatých lesov: diviak, srnec, líška,
ihličnatých lesov: diviak, jeleň, tetrov,
vysokohorských polôh: kamzík, svišť,
vôd, močiarov a ich brehov: pstruh, kapor, ropucha, skokan, volavka
 
Ochrana prírody a krajiny: - Zákon o ochrane prírody a krajiny( 1.1. 1995 )
-  9 národných parkov: Tatranský NP,
  Pieninský NP,
  NP Nízke Tatry,
  NP Slovenský raj,
  NP Malá Fatra,
  NP Poloniny,
  NP Muránska planina,
  NP Slovenský kras,
 NP Veľká Fatra
-  chránené krajinné oblasti ( 14 ), - Malé Karpaty, Poľana, Dunajské luhy
-  národné prírodné rezervácie ( 372 ) ,
-  národné prírodné pamiatky ( 60 ),
-  prírodné pamiatky ( 228 )
-  chránené prírodné areály ( 182 )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 5.7)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013