Španielsko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 19.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 534 slov
Počet zobrazení: 7 946
Tlačení: 390
Uložení: 383

Španielsko

 
Úvod
Cieľom môjho projektu je zaujať, preto som si vybrala krajinu, ktorá je sama o sebe veľmi zaujímavá, exotická a bohatá na pamätihodnosti. Španielsky jazyk je tiež veľmi krásny. Väčšina z nás by tam strávila najradšej celé leto. Ja sama mám na Španielsko len pekné spomienky, nakoľko sme tam boli na plaveckom.  Vždy keď si spomeniem na krásne chvíle v tejto krajine, vyčarí sa mi na tvári úsmev a túžba znovu sa tam vrátiť. Nádherné dlhé piesočnaté pláže, teplo a more. Je to jednoducho raj na zemi. Má akési čaro a pre mňa je to krajina, ktorá je viac atraktívna na dovolenku ako moje veľakrát opakované Chorvátsko.

1 Základné údaje

Mena: EURO (€). Pred vstupom Španielska do Európskej únie sa ale platilo PESETOU. Jedna PESETA mala hodnotu 100 CENTIMOV. 
Oficiálny názov: Španielske kráľovstvo, po španielsky Reino de Espańa. 
Hlavné a najväčšie mesto: Madrid
Štátne zriadenie: konštitučná monarchia
Kráľ: Juan Carlos I.
Počet obyvateľov: 46 662 000 (2009)
Hustota zaľudnenia: 92 /km² 
Predpokladaná dĺžka života: muži 74 rokov, ženy 80 rokov 
Etnické zloženie: kastílski Španieli 72%, Katalánci 16%, Galícijčania 7%, Baskovia 2%
Náboženská príslušnosť: katolíci 99%, iní 1% 
Jazyky: španielčina, katalánčina, galícijčina, baskičtina 

Tipos de cambio actuales de BCE

2 Poloha krajiny
Španielsko je prímorský štát, ktorý leží v JZ časti Európy, na Pyrenejskom polostrove. Zaberá približne 84 % rozlohy Pyrenejského polostrova, ktorý zdieľa s Portugalskom, Andorrou a Gibraltárom. Gibraltár je zámorské územie Spojeného kráľovstva.  Jeho severné hranice tvorí pobrežie s Biskajským zálivom, severovýchodne susedí s Francúzskom, kde tvoria prírodnú hranicu Pyreneje,  južne a juhovýchodne je hranicou pobrežie Stredozemného mora, severnú hranicu tvorí pobrežie Atlantického oceánu a hranica s Portugalskom. Zároveň hraničí s Andorou, Gibraltarom a s Marokom. Na severe, severozápade a juhozápade je obmývané Atlantickým oceánom (Biskajský záliv na severe a zálivom Golfo de Cádiz na juhozápade) a na juhu a na východe od Gibraltárskeho prielivu po Pyreneje Stredozemným morom. Gibraltársky prieliv oddeľuje Španielsko a celú Európu od severnej Afriky a v najužšom mieste má šírku 13 km. Španielsko má pozemnú hranicu s Francúzskom (623 km) a s Andorrou (63,7 km), ktorá prechádza Pyrenejami na severovýchode, s Portugalskom (1 214 km) na západe a s Gibraltárom (1,2 km) v blízkosti najjužnejšieho cípu polostrova.

Územia mimo Európskeho kontinentu patriace Španielsku: 
- v Stredozemnom mori: súostrovie Baleáry 
- v Atlantickom oceáne: Kanárske ostrovy 
- autonómne mestá Ceuta, Melilla na severomarockom pobreží v Afrike Táto krajina s rozlohou  504 750 km2, z toho 499 542 km² tvorí súš a 5 240 km² voda, zaberá najväčšiu časť Pyrenejského polostrova, je druhou najväčšou krajinou západnej Európypo Francúzsku a zároveň  tretím najväčším štátom Európy. Názov Pyrenejský polostrov pochádza od pohoria Pyreneje, ktoré výrazne oddeľuje Španielsko nie len od Francúzska, ale aj od Európy. Pyrenejský polostrov tvorí nepravidelný päťuholník. Často sa hovorí, že svojím tvarom pripomína roztiahnutú býčiu kožu.
 
3 Jazyky v Španielsku
Najvýznamnejším a zároveň úradným jazykom Španielska je španielčina, označovaná tu ako kastílčina, je rómskym jazykom. K ďalším úradným jazykom patria regionálne jazyky katalánčina (používaná na východe Španielska), baskičtina, galícijčina a arančina. Vedľa týchto jazykov sa v Španielsku vyskytujú tiež astúrčina (nie je síce regionálny úradný jazyk, ale v Astúrii je chránená miestnymi zákonmi), aragónčina,extremadurčina, leónčina a rôzne prechodné dialekty, ktoré však úradnými jazykmi nie sú. Dnes na svete používa španielčinu ako materinský jazyk okolo 332 miliónov ľudí. Po pripočítaní osôb používajúcich španielčinu ako druhý jazyk dosiahneme počet 425 až 435 miliónov ľudí hovoriacich po španielsky, čím sa tento jazyk radí na štvrté miesto za mandarínčinu, angličtinu a hindčinu. V Katalánsku je úradným jazykom katalánčina a v Baskicku baskičina.   Španielčina je úradným jazykom aj v 20 ďalších krajinách sveta.
 
4 Štátne zriadenie a štátna vlajka
Španielsko sa skladá zo 17 historických krajov, ktoré tvoria spolu 50 provincií. Krajina je konštitučnou monarchiou, na čele s kráľom Juanom Carlosom I. Španielska zákonodarná moc sú Kortesy (parlament), ktorý tvorí Senát (horná komora) a poslanecká snemovňa (dolná komora). Senát sa skladá z 208 senátorov – štyria z každej provincie a Poslanecká snemovňa má 350 členov Výkonú moc má rada ministrov.  Vlajka Španielska má tri vodorovné pruhy vo farbách červenej, žltej a červenej (1:2:1) a je odvodená zo stredovekého aragonského znaku. Vo vlajke sa nachádza štvrtený štít, v ktorom jednotlivé polia reprezentujú:  Kastíliu (v červenom poli zlatý hrad), León (v striebornom poli červený, zlato lemovaný lev v skoku), Aragónsko (v zlatom poli štyri červené pruhy) a Navarru (v červenom poli zlatá reťaz). Zo spodku vsunuté strieborné pole s granátovým jablkom v prirodzených farbách patrí Granade. Modrý srdcový štítok s červenou bordúrou a s tromi zlatými ľaliami (2+1) náleží vládnucej dynastii. Nad štítom je kráľovská koruna, ktorá sa opakuje ešte nad ľavým strieborným stĺpom sprevádzajúcim štít, zatiaľ čo nad pravým stĺpom je cisárska koruna. Tieto tzv. Herkulesove stĺpy, reprezentujú Gibraltár a Ceutu, sú ovinuté červenými stuhami s devízou plus ultra. V stredoveku znelo toto heslo Non plus ultra (Ďalej už nič), pretože sa za Gibraltárom nepredpokladala už žiadna zem. Po objavení Ameriky ho však cisár Karol V. opravil na Plus ultra (Ešte niečo ďalej).

5 Obyvateľstvo

Španielsko má okolo 40 mil. obyvateľovi a tým je 5. najľudnatejším štátom Európy. Španieli so svojou hustotou zaľudnenia iba 79 obyvateľou na km2 sa  zaraďujú na jedno z posledných miest európskeho rebríčka.Španielsko je mnohonárodnostným štátom . Obyvateľstvo nie je národnostne jednotné. Žijú tu Španieli (73%), na SV a na Baleárach Katalánci (16%). Pobrežie Biskajského zálivu obývajú Baskovia (2%) a na SZ Galičania (7%). Časť španielskeho školstva riadi cirkev, asi 8% dospelých obyvateľov nevie čítať ani písať. Väčšina obyvateľov vyznáva rímskokatolícke náboženstvo(98%), zvyšných 1,2% obyvateľov sú moslimovia.
 
6 Povrch
Španielsko je 1 z najhornatejších krajín Európy.  Približne 70% územia leží  v nadmorskej výške okolo 530m n. m. Vnútrozemie vypĺňa suchá náhorná plošina Meseta vysoká 600 – 800 m , ktorú Kastílske vrchy rozdeľujú na dve časti, z nich najmä južná časť, La Mancha, je veľmi suchá, takmer ako polopúšť. Na juhu ohraničuje Mesetu pohorie Sierra Morena, pri severnom pobreží sa nachádzajú Kantábrijské vrchy. Celkom na J leží pohorie Sierra Nevada a jeho vrch Mulhacén (3481 m)  je najvyšší vrch v štáte. Od Francúzska a Andorry, a tým aj od ostatnej Európy, oddeľujú krajinu ťažko prístupné Pyreneje. Nížin je tu veľmi málo, iba medzi Sierrou Nevadou a Sierrou Morenou sa rozprestiera najúrodnejšia časť krajiny Andalúzska nížina, ktorou preteká rieka Guadalquivir. Na Mulhacéne v masíve Sierra Nevada sa nachádza karový ľadovec, ktorý je najjužnejším ľadovcom Európy. Kanárske ostrovy sú sopečného pôvodu (s činnou sopkou  Pico deTeide 3718m n.m. Je zároveň aj najväčšou horou Španielska).

7 Vodstvo

Rieky tečú zväčša od V na Z a vlievajú sa do Atlantického oceánu. Juhovýchodná a východná časť územia trpí suchom a nemá väčšie vodné toky. Medzi najväčšie rieky v Španielsku možno zaradiť Tajo, Ebro, Miňo, Duero a Guadalquivir. V Španielsku je dosť málo jazier,ale zasa veľa  priehradných nádrží.

8 Podnebie
Španielsko je najteplejšou a súčasne najsuchšou krajinou v Európe. Na španielskom pobreží Stredozemného mora je atlantické podnebie. Podnebie Mesety je extrémne horúce a suché. Priemerná januárová teplota sa pohybuje medzi 3˚C až 10˚C,júlová medzi 20˚C až 28˚C.Priemerný ročný úhrn zrážok je 600mm (na SZ viac než 2000 mm). Celé vnútrozemie má kontinentálne podnebie s veľkými teplotnými rozdielmi medzi letom a zimou.

9 Hospodárstvo
Hodnota nezamestnanosti v Španielsku je 18,8%. Poľnohospodárstvo sa podieľa na tvorbe HDP 4%, priemysel 33% a služby 63%. Dôležitým zdrojom príjmov štátneho rozpočtu je cestovný ruch. Španielsko je priemyselno-poľnohospodársky štát. Má veľké nerastné bohatstvo, a tým aj možnosť rozvíjať priemysel, avšak väčšina vyťažených surovín sa vyváža. Najvýznamnejšie suroviny sú pyrit (najviac v Európe) a ortuť (2. miesto za Ruskom). Ďalej sa tu vyskytujú bohaté náleziská olova, striebra, zinku, mangánu, cínu, volfrámu, magnezitu, soli, síry a fosfátu, uránu, kamenného uhlia, lignitu, medi, volfrámu, titánu a cínu. Na severe sa ťaží čierne uhlie a na juhu železná ruda.  Najviac sa rozvinul spracovateľský priemysel domácich nerastných surovín (hutníctvo železa, ťažké strojárenstvo, chemický priemysel). Významné postavenie má bankovníctvo a obchod. Najpriemyselnejšie mesto je Barcelona, kde je textilný, strojársky a elektrotechnický priemysel, lodenice a cementárne, výroba motorových vozidiel Seat. Lode sa vyrábajú aj v Cádize a v Bilbau. . Rozvinutý je potravinársky priemysel, najmä výroba olivového oleja (najviac na svete), rybích konzerv a vína.

Podporujú sa zahraničné investície do nových odvetví, ale v krajine pretrváva vysoká nezamestnanosť. Veľký význam má taktiež poľnohospodárska výroba. Jej rozvoj však na mnohých miestach brzdia veľkostatky, nedostatok poľnohospodárskej mechanizácie a chýbajúce závlahy. Na nezavlažovaných plochách sa extenzívne pestuje pšenica, jačmeň a strukoviny. Na zavlažovaných poliach prebieha intenzívne pestovanie citrusových plodov, obilia, viniča, olív a zeleniny.  Španielsko sa preslávilo hlavne pestovaním teplomilných rastlín. Vylisuje najviac olivového oleja a tretie najväčšie množstvo vína v Európe. Po Japonsku dopestuje najviac mandarínok, po Taliansku a USA najviac citrónov na svete a po Taliansku najviac pomarančov v Európe. V meste Elche si obyvatelia vysadili jediný ďatľový háj v Európe. Atlantické pobrežie sa môže pochváliť veľkou rybárskou tradíciou s výrobou konzervovaných sardiniek. Asi 20% pôdy zaberajú pasienky pre dobytok. Chov hospodárskych zvierat je na nízkej úrovni. Z domácich zvierat Španieli najradšej chovajú ovce a špeciálne býky na známe býčie zápasy, ktoré napriek medzinárodným protestom ostali do dnešných dní celonárodnou ľudovou zábavou. Významný je rybolov. Zo Španielska sa vyváža najmä olivový olej, víno, skorá zelenina, ovocie, sardinky, korok, pyrity a rudy. Vyše 10% ekonomicky činného obyvateľstva pracuje v poľnohospodárstve. 
 
10  Rastlinstvo a Živočíšstvo
Španielsko sa tiež nazýva európska India. Toto označenie pochádza od švédskeho botanika Linného. Indická flóra je totiž najrozmanitejšia na svete a aj vegetácia Španielska sa vyznačuje veľkým bohatstvom. Na severnom a severozápadnom pobreží sa vyskytujú dubové, bukové lesy, javory, brezy, a rôzne druhy krovín, ako napr. jazmín a borgován. Vegetácia Andalúzie pripomína Afriku. Rozšírené kaktusy, ďalej tu rastú figovníky, mandle, palmy, granátové jablká, krokusy atď. Na pôdach, ktoré sú presýtene solami rastie tráva esperato. Na východe a v Katalánsku pestujú korkový dub. V celom Španielsku nájdeme rozsiahle porasty citrusov, olivovníkov,pestuje sa tu južné ovocie, na Kanárskych ostrovoch aj banánovník. Na severe žije napr.medveď, divá mačka, kuna. Kamzík, kozorožec, sup, orol sa vyskytujú len v najvyšších pohoriach. V strednej časti žije diviak, jeleň a srnec ale aj líška, zajac, či králik. Na juhu je množstvo afrických zvierat .V gibraltálských skalách žije magot - jediný druh opíc v Európe. Medzi mnohými druhmi sladkovodných rýb sa tu vyskytuje pstruh, losos, mrena a jeseter. Z morskej fauny tu možno zaznamenať tresku, makrelu, tuniaka, sardinku a v Stredozemnom mori morského raka a langustu.

11  Cestovný ruch
Je rozvinutý.  Na Kanárskych ostrovoch a Baleáry je hustá sieť hotelov a rekreačných zariadení. Na kontinente patria medzi najnavštevovanejšie zámky zo 14. a 15. Storočia. Ročne sem prichádza celkovo viac ako 60 miliónov návštevníkov. Najatraktívnejšie turistické strediská a oblasti sú: Madrid, Barcelona, Sevilla, Cordóba, Granada,Costa del Sol,Costa Brava, Costa Blanca, Pyreneje, Kanárske ostrovy. Španielsko nemá hustú dopravnú sieť ale zato je veľmi dobre vybudovaná. Je tu 332 000 km ciest a 14 500 km železničných tratí. Španielsko ako prímorský štát má dobrú lodnú dopravu. Najdôležitejšie prístavy: Barcelona, Valencia, Bilbao, Cadiz, Vigo.
 
12  Mestá
Najväčšie mestá: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao, Malaga, Murcia, Córdoba, Las Palmas, La Coruňa 
Kanárske ostrovy  sú súostrovie v Atlantickom oceáne, "Kanáre" sú aj zimných mesiacoch optimálnym miestom pre oddych. Práve vďaka príjemnej klíme počas celého roka dostalo súostrovie pomenovanie Ostrovy večnej jari. Vzhľadom k priaznivým poveternostným podmienkam prichádza na Kanárske ostrovy čoraz viac surfistov.
Alicante a Costa Blanca patria k najnavštevovanejším pobrežiam v Španielsku. Costa Blanca znamená v preklade Biele pobrežie. Tejto oblasti dali pomenovanie vápencová pôda, biely piesok.
Costa del Sol  je pobrežie ležiace na juhu Španielska, nazývané aj ako" Slnečné pobrežie". Sú tu krásne, dlhé pláže, more s priezračnou a čistou vodou. V blízkosti sú historicky zaujímavé mestá Malaga, Sevilla a Granada.
Costa Brava  je pobrežie na SV španielska .Nájdeme tu veľké množstvo veľmi zaujímavých a krásnych vidieckych mestečiek.

Madrid
je hlavné mesto Španielska. Je to metropola s mnohými architektonickými pamiatkami. Z najstarších je to Hlavné námestie (Plaza Mayor), vybudované v 17. storočí kráľom Filipom III. Na námestí Svätého kríža (Santa Cruz) sa nachádza palác Cárcel de Corte, dielo známeho architekta Crescendiho z roku 1639. Z doby neoklasicizmu pochádza aj najslávnejšie madridské námestie Brána slnka. V Madride je asi 40 významných galérií. Najväčším a najkrajším parkom v Madride je Retiro s rozlohou 130 ha lesa so štyrmi monumentálnymi bránami. Najpopulárnejšou zábavou pre obyvateľov Madridu sú býčie zápasy (corrida). Sezóna trvá od jari do jesene. Ďalšou obľúbenou zábavou je futbal. Najväčšie futbalové štadióny patria klubom Real Madrid a FC Barcelona. Čo sa týka priemyslu, sú tu sústredené významné a rozmanité odvetvia priemyslu strojárenského, chemického a elektrotechnického.

Barcelona je druhé najvačšie španielske mesto. Toto mesto bolo taktiež domovom osobností ako je Pablo Picasso. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí nádherný chrám La Sagrada Familia, ktorej tvorcom je Antoni Gaudí. K najnavštevovanejším múzeám patrí Museu de Futbol Club Barcelona. Barca patrí k najlepším futbalovým klubom v Európe a múzeum láka futbalových fanúšikov z celého sveta.
 
13  Kultúra
Táto krajina je jedna z najbohatších kultúr v Európe (hudba a tanec). Táto kultúra podstatne ovplyvnila aj ľudovú hudbu v Latinskej Amerike. Až dodnes sa zachovala celá rada ľudových tancov ako sarabanda, katalánska sardana, tango andalus, bolero, paso doble a mnohé iné. Typický štýl spevu a hry na gitaru zvaný flamenco znamená v doslovnom preklade slova z arabštiny „dedinčan na zábave“ (Felah Manga). Španielsko má viac sviatkov ako ktorákoľvek iná krajina. Jeden z najzábavnejších sviatkov sa oslavuje v Bunyols vo Valencii. Dedinčania sa navzájom triafajú rajčinami na oslavu dňa, keď sa na dedinskom námestí prevrátil nákladiak naložený prezretými rajčinami.Španielsko je zemou  sviatkov, fiest a karnevalov. Skoro stále sa tu niečo oslavuje. Jednoducho povedané,dôvodov k oslave je vždy dosť. Žiadna fiesta sa nezaobíde bez sprievodu s maskami,bez jedla a dobrého pitia a večer bez ohňostroja.Vačšina sviatkov sa koná na jar. K najpestrejším patrí Semana Santa(Svetý týždeň),ktorý sa oslavuje po celej krajine. V Andalúzii patrí zase k obľúbeným mužským športom encierros. Pri fiestách, alebo pred zahájením corridy sa býci vypustia voľne do ulíc mesta. Odvážlivci ich potom provokujú, skúšajú svoju odvahu a pred najhorším sa zachránia skokom na bariéry,ktorými sú ulice miest lemované.Vo Valencii patrí k najznámejším sviatkom fallas,počas ktorého sa vyberá najkrajšia papierová figurína a ostatné sa zapália

Býčie zápasy
Býčie zápasy sú časťou prastarej španielskej tradície Býčie zápasy sú národným športom a symbolom Španielska. Boj z býkom patrí ku každému sviatku aj keď s tým nesúhlasí mnoho Španielov... 
 
14  Jedlo
Paella:Najznámejším a typickým jedlom Španielska, ktorá pochádza z Valencei. Základ tvorí  ryža obohatená o morské živočíchy alebo mäso farbu.
Šunka jamón serrano: Andalúzska špecialita......Jedná sa o šunku nakladanú v soli,ktorá dozrieva v suchých horských oblastiach a to často aj po dobu niekoľkých rokov.
 Zarzuela: katalánska špecialita. Niekoľko druhov rýb a morských živočíchov,ktoré sú spolu dusené v v omáčke.
Víno : Španielsko je  najväčším producentom vína v Európe.
Je tradičným nápojom obyvateľov Iberského polostrova. V poslednej dobe ale spotreba vína klesá a rastie naopak spotreba piva. Typickým španielským produktom je víno sherry. Sangría je nápoj z červeného vína, pomarančového džúsu, ovocia, cukru a trochu brandy. Známym nápojom je aj víno Sangre de Torro, čo v preklade znamená Býčia krv.

Záver
Spracovaním projektu o Španielsku, som sa dozvedela veľa užitočných informácií o tejto krajine. Je to kráľovstvo s nádhernými historickými mestami a pamiatkami v nich, rozľahlými plážami, teplou klímou a členitým povrchom. Ľudia tu majú stále dôvod oslavovať, a ani sa im nečudujem, pretože majú prekrásnu krajinu. Je to krajina vína, býčich zápasov, nerastných surovín a olív. Nachádza sa tam množstvo malých uličiek a zákutí a keď sa človek nestratí, s kúskom šťastia nájde námestie, ktoré sa nachádza v každom mestečku. Tam má možnosť ochutnať na trhu domáce ovocie. A vtedy zistí ako naozaj také ovocie chutí, akú má skutočnú chuť. Naše ovocie s Kauflandu sa s ovocím Španielska z ostatných teplých krajín jednoducho porovnať nedá. To isté platí aj pre zmrzlinu. Španielsko je krajina, ktorá sa dá donekonečna spoznávať. Touto cestou by som sa aj chcela poďakovať môjmu gymnáziu za uskutočnenie takéhoto výletu do tejto krajiny. Verím, že raz sa tam vrátim a oživím si španielske spomienky, ktoré mi už navždy zostanú v pamäti.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.022