India

Prírodné vedy » Geografia

Autor: petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.10.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 3 910 slov
Počet zobrazení: 8 967
Tlačení: 361
Uložení: 339

India

ÚVOD
Krajina mnohých tvárí. Široké spektrum prírodných krás, rozdielnych kultúr, náboženstiev a samozrejme rozličných ľudí. Všetky tieto rozdiely spolu formujú krajinu nazývanú India. Je jednou z najstarších civilizácií, ktorú svet pozná vďaka jej bohatej historickej minulosti a bojom za slobodu. India je obdarená krásnou prírodou ako zo severu na juh, tak z východu na západ. Aj toto sú dôvody, kvôli ktorým sme si tento štát vybrali. Je to zem veľkej kultúrnej syntézy. Prelínajú sa tu kultúrne tradície hinduizmu, budhizmu, islamu a mnohých iných západných ideových a kultúrnych prúdov. Preto je súčasný kultúrny život v Indii pestrý, mnohotvárny, ale samozrejme aj nevyrovnaný a hľadajúci. Tisícročné kultúrne dedičstvo tu ešte stále žije a takisto aj ľudová umelecká tvorba.

Irituje nás najmä otázka tunajšej biedy, negramotnosti a predovšetkým chudoby, ktorú si nevieme ani predstaviť. Tento problém sa týka najmä Indie a práve ona je zakladajúcim členom medzinárodnej organizácie UNESCO a stále sa aktívne podieľa na jej činnosti. Naším ďalším podnetom k výberu tejto témy prispel aj predpoklad, že mnohí z nás ani len netušia, čo sa skrýva za názvom India.  Niekto si pomyslí: bieda a chudoba, iný zase: Tadžmahál alebo zahalené ženy a ďalší si môže predstaviť Himaláje. No čo všetko ponúka táto krajina dávnych múdrostí, vie len málokto.

1 INDIA Z GEOGRAFICKÉHO HĽADISKA
1.1 Základné údaje

Oficiálny názov: Indická republika
Hlavné mesto: Dillí
Rozloha: 3 287 590 km2
Mena: indická rupia 1 INR = 100 paisov (Paisa)
Počet obyvateľov: 1 049 700 000 (2008)
Hustota zaľudnenia: 312 obyv./km²
Národnostné zloženie: indoárijská skupina (72% - Hindustánci, Bengálci, Gudžaráthovia, Paňdžábci, Uríjci, Maráthovia aj.), drávidska (25% - Tamilovia, Telugovia a Kannadovia, Malajámci aj.)
Náboženstvo: hinduisti 80%, moslimovia 11%, kresťania 3%, sikhovia, budhisti
Gramotnosť: 52%
Úradný jazyk: hindčina, angličtina
Najväčšie mestá: Dillí, Bombaj, Kalkata, Madrás
 
1.2 Poloha a reliéf
Indická republika leží na druhom najväčšom ázijskom polostrove Predná India. Zo severu je ohraničená Himalájami a z juhu obmývaná Arabským morom, Indickým oceánom a Bengálskym zálivom. Na severných hraniciach Indie sa nachádzajú pohoria Karakoram a Himaláje. Stred a juh krajiny vypĺňa od západu na východ Dekanská plošina. Medzi Himalájami a Dekanskou plošinou sa rozkladá veľmi úrodná Indoganžská nížina vytvorená riečnymi náplavmi. Na severozápade sa nachádza púšť Thár. Na Severovýchode presahuje do Indie časť úrodnej Bengálskej nížiny. Na jej západnej strane krajiny sa strmo dvíha Západný Ghát. Na jej východe leží Východný Ghát.
 
1.3 Podnebie a vodstvo
Na úpätí severných horských pásiem je subtropické podnebie, na ostatnom území je podnebie tropické a monzúnové. Teploty sa pohybujú medzi 20-33°C. Zrážky sú veľmi nevyrovnané a vplyvom monzúnových dažďov dosahujú miestami svetové maximá. Na severozápade je nedostatok vlahy, pretože sem už nedosahujú monzúnové dažde. Indiou preteká veľtok Ganga s prítokmi (Jamuna, Ghághra, Čambal), a rieky Brahmaputra, Narmada, Gódávarí a Krišna. Rieky v povodí Gangy a Brahmaputry majú pomerne vyrovnané vodné stavy, pretože sú napájané z himalájskych ľadovcov. Rieky plošiny Dekan ako Mahándí, Gódávarí a Krišna majú naproti tomu nestály vodný stav.

1.4 Rastlinstvo a živočíšstvo
Zastúpené sú rôzne druhy vegetácií ako vysokohorské pustiny, lúky, kroviny, savany i stále zelené dažďové pralesy. Rastie tu napr.: bambusovník, figovník, palmy, alebo lotos indický. V Indii žijú napr.: slony indické, pytóny, gepardy, medvede, tigre a iné. Nachádza sa tu 57 národných parkov.
 
1.5 Obyvateľstvo a náboženstvo
India je druhou najľudnatejšou krajinou sveta. Preľudnenie je problémom na zabezpečenie výživy pre rastúci počet obyvateľstva. Ročne pribudne 16 – 18 000 000 obyvateľov. Z toho dôvodu tu bol zavedená vládny program na zníženie pôrodnosti – dobrovoľná sterilizácia za finančnú odmenu. Ide o pomerne chudobný rozvojový štát, kde až 50% obyvateľov nevie čítať ani písať. Pod hranicou chudoby žije 35% ľudí, V národnostnom zložení dominujú Indovia 99%, ďalej Číňania, Tibeťania a Európania. Hlavnými úradnými jazykmi sú  angličtina a hindčina. Okrem nich existuje ešte aj  ďalších aspoň 20 oficiálnych jazykov (telugčina, bengálčina, maráthčina, tamilčina).
Náboženstvá: Hinduizmus (81%) – nie je to len náboženská viera, ale predovšetkým sociálna sila, v ktorej platia veľmi striktné predpisy o správaní a vzájomných vzťahoch medzi veriacimi od kolísky až do hrobu. Vyvinul sa z brahmanizmu tým, že do seba vstrebal prírodné indické kulty. Asi najťažším prežitkom hinduistickej spoločnosti je kastovnícky systém. Je to dedičné a doživotné rozdelenie hinduistického obyvateľstva do uzavretých spoločenských skupín odlíšených pravidlami o spôsobe obživy, vzájomných stykoch a zväzkoch. Za ich porušenie hrozia tresty pozemské i posmrtné.
Islam (11%) so známym, pre moslimov veselým pôstom: rámadán. Indovia veria v znovuzrodenie a úctu k živým bytostiam, krava posvätné zviera dáva 5 božích darov: mlieko, jogurt, maslo, moč (farbivo a prísada do liekov), kravince (dôležité palivo).
 
1.6 Hospodárstvo
India je poľnohospodársko - priemyselný štát s prudko sa rozvíjajúcim priemyslom informačných technológií, má veľké prírodné bohatstvo. Napriek modernizácii poľnohospodárstva je India odkázaná na dovoz potravín, pretože hospodárenie je rozdrobené na príliš veľa malých podnikov.
 
1.6.1 Poľnohospodárstvo
Tvorí až 70% hospodárstva krajiny. Rastlinná výroba: Monzúnové dažde umožňujú až dve úrody kukurice, bavlny, cukrovej trstiny a najmä pšenice, jačmeňa, a strukovín (fazuľa). Pestujú aj zemiaky a olejniny. Sú tu rozsiahle plantážové hospodárstva, ktoré vyrábajú a na svetový trh exportujú najmä bavlnu, jutu, čaj, banány, tabak, koreniny, kokos, cukrovú trstinu, podzemnicu olejnú, ľan, konope. India je najvýznamnejším producentom čaju na svete. Medzi najpestovanejšie rastliny patrí cirok 1. miesto, ryža 2. miesto a pšenica 3. miesto na svete. Živočíšna výroba - V krajine sú statky hovädzieho dobytka, stáda byvolov sú najväčšie na svete. Ďalej ovce a kozy, hydina a výnimočne i prasatá. Aj napriek takto veľkým stádam trpí značná časť obyvateľstva hladom, najmä z náboženských dôvodov.
 
1.6.2 Priemysel a nerastné suroviny
Najrozsiahlejším je textilný priemysel, hlavne bavlnárstvo, potravinársky priemysel. Rozvíja sa aj ťažký priemysel hutníctvo, výroba ocele, ale aj chemický a strojársky priemysel. India je najväčší výrobca ópia pre farmaceutický priemysel, no veľa ho skončí na čiernom trhu.
Ťažba prírodných a nerastných surovín: vzácne drevo, čierne uhlie, ropa, zemný plyn, rudy medi, železa a mangánu, zinok, olovo, chróm, meď, zlato, diamanty, bauxit, magnezit, sľuda, soľ, fosfáty a grafit. Hlavným dovážaným tovarom sú stroje a potraviny. Dôležitými obchodnými partnermi Indie sú USA, Japonsko, Veľká Británia a donedávna Rusko.

1.7 Doprava
Dominujú železnice (63 000 km), Cesty sú málo kvalitné, na menej významných cestách nie je asfaltový povrch. Hlavnými prístavmi v Indii sú Bombaj a Kalkata. India má približne 100 letísk.

2 INDIA DO HĹBKY ALEBO AKO JU NEPOZNÁTE
2.1 História

Dejiny Indie sú staré takmer 5000 rokov. Prvá veľká civilizácia existovala v údolí rieky Indus už okolo roku 2500 pred n. l. Je známa ako Harappanská kultúra podľa mesta Harappa, ktoré v tej dobe vzniklo ako jedno z prvých miest na území Indie. Úpadok kultúry spôsobili nájazdy Árijcov zo Strednej Ázie okolo roku 1500 pred n. l. Pôvodní obyvatelia boli postupne zatlačovaní na juh a sever Indie sa stal v priebehu storočí miestom mnohých ďalších nájazdov prevažne zo západu, počínajúc perzským kráľom Dáriom okolo roku 500 pred n. l. a Alexandrom Veľkým o 200 rokov neskôr, cez Hunov, moslimov, Mongolov až po Európanov koncom 15. storočia.

India je miestom vzniku dvoch veľkých svetových náboženstiev - hinduizmu a budhizmu. Základy hinduizmu boli položené už okolo roku 1500 pred n. l., kedy boli spísané sväté texty Védy a začal sa presadzovať systém kást s vládnucou kastou brahmanov, príslušníkov kňazskej vrstvy. Na protest proti kastám vznikol okolo roku 500 pred n. l. budhizmus. Prvú veľkú indickú ríšu založil v 3. storočí pred n. l. Maurya. Mauryjská ríša dosiahla najväčšieho rozkvetu za vlády cisára Ashoka. Ten v roku 262 pred n. l. prehlásil hinduizmus za štátne náboženstvo. Po zániku Mauryjskej ríše sa sever Indie rozpadol na niekoľko oddelených hindských kráľovstiev, najvýznamnejším a najväčším bola okolo roku 400 n. l. ríša Guptov. Bolo to obdobie relatívnej stability, rozvíjali sa remeslá, rozkvitala kultúra. Koniec tejto éry nastal začiatkom 6. storočia nájazdmi Hunov. Ríša Guptov sa rozpadla na niekoľko menších celkov a k zjednoteniu došlo až na začiatku 11. storočia, kedy začali na území Indie prenikať moslimovia z Turecka a Afganistanu. Bolo to obdobie drancovania a krutovlády. Neblaho preslávený turecký vodca Mahmud z Ghazni iba rabovala a lúpil, ale v Indii sa neusadil. Až afgánski Ghurovia sa na dobytých územiach usadzovali a do roku 1200 mali pod sebou celú severnú Indiu.

V roku 1206 bol založený Dillijský sultanát. V roku 1220 začali na sever Indie prenikať Mongoli pod vedením Džingischána a boli tu až do konca 14. storočia. Na juhu Indie založil roku 1336 Mohammed Tughlag ríšu Vijayanagar, tá fungovala ako najsilnejšia hindská ríš apo dobu 200 rokov. Potom nasledovalo ďalšie viac než 200 ročné obdobie vlády Mughalských panovníkov (1527 - 1757). Bolo to obdobie veľkého rozvoja indickej vedy, kultúry a architektúry.

Koncom 15. storočia dorazili ku brehom Indie prví Európania. Najskôr Portugalci, Francúzi a potom Briti. Tí najskôr Indiu ovládli obchodne prostredníctvom Východoindickej obchodnej spoločnosti, ale postupne sa zo slabých obchodníkov menili na administrátorov a stali sa skutočnými vládcami Indie. Úlohu mali uľahčenú tým, že India bola počiatkom 19. storočia rozdrobená na radu malých útvarov. Briti upevnili centrálne riadenie zeme, začali rozvíjať priemysel i poľnohospodárstvo, stali železnice, položili základy administratívy a súdnictva. Na prelome 20. storočia začínal narastať odpor voči britskej koloniálnej vláde. Po 2. svetovej vojne sa nezávislosť Indie stala nevyhnutnou. Zároveň v zemi silnel náboženský konflikt medzi hinduistami a moslimami. Jediným zhodným riešením sa zdalo byť rozdelenie Indie na novú hinduistickú Indiu a moslimský Pakistan. K vyhláseniu nezávislosti Indie a vzniku Pakistanu došlo v roku 1947.
 
2.2 Kultúra a umenie
India ma bohaté a unikátne kultúrne dedičstvo a dokázala si zachovať svoje tradície počas histórie aj napriek preberaniu nových zvykov, tradícií a myšlienok zároveň od útočníkov aj imigrantov. Množstvo zvykov, jazykov a monumentov je dôkazom vzájomného miešania sa vplyvov počas storočí. Napríklad slávny Tádžmahál, alebo iné pamiatky sú príkladom islamsky inšpirovanej architektúry, ktoré boli zdedené po Mugalskej dynastii. Indická spoločnosť je široko pluralitná, mnohojazyčná a mnohonárodnostná.
Indická klasická hudba je odlišná o európskej obsahom aj technikou. 3000 ročné dedičstvo sa honosí výnimočnou originalitou, ktorá s apo celý ten čas uchránila od vonkajších vplyvov. Prvé teoretické hudobné dielo o indickej hudbe je dodnes východiskom pre indických hudobníkov a bolo spísané pred 1 500 rokmi.
  Populárne formy hudby taktiež prevládajú, za zmienku stojí napríklad filmová hudba. V Indii taktiež existuje množstvo druhov klasických tancov či tanečných divadiel vrátane Bharatanatyam, Kathakali, Kathak a Manipuri. Často majú formu príbehu a obsahujú duchovné a náboženské prvky.
India má rozmanité festivaly, z ktorých je mnoho oslavovaných bez ohľadu na kastu a vierovyznanie. Najznámejšie a najpopulárnejšie oslavy zahŕňajú hinduistické festivaly Diwali, Holi a Dussehra a moslimské oslavy Eid.
Prvé literárne zmienky v Indii mali väčšinou ústnu formu a až neskôr boli prevedené do písomnej podoby ako napríklad Védy, alebo eposy Mahabharáta a Rámajana. V Indii je taktiež množstvo významných a moderných spisovateľov píšucich v indických jazykoch alebo po anglicky. Jediným nositeľom Nobelovej ceny za literatúru bol bengálsky spisovateľ Rabindranath Tagore. Ročne India produkuje najväčší počet filmov vo svete. Filmová produkcia má svoju základňu v Mumbaji (Bombaj), ktorá je často označovaná ako „ Bollywood“. Indické tradičné oblečenie je odlišné medzi jednotlivými regiónmi. Značne sa líši či už farbami, alebo štýlmi, záleží na rôznych faktoroch, ako je napríklad podnebie. Najpopulárnejší odev pre ženy sa nazýva sárí a dhoti pre mužov. Aj napriek veľkej popularite západného štýlu obliekanie sú tradičné odevy stále veľmi používané a to nie iba pri slávnostiach ale aj v každodennom živote.

2.2.1 Sviatky a tradície
V indickej spoločnosti sa už storočia dodržiava rada pre nás nepochopiteľných zvykov a obradov, z ktorých niektoré sú až drastické. Všeobecne je India zemou bohatých tradícií.
 
Manželstvo ako obchod
K tradičným zvykom patrí dohoda manželstva. Najmä na dedine vyberajú rodičia svojmu synovi partnerku, potom nasleduje preskúmanie horoskopov oboch potenciálnych partnerov a pokiaľ sa k sebe hodia, dôjde k ich stretnutiu.

Nezanedbateľná, aj keď zákonom zakázaná, je otázka vena nevesty. Čím väčšie má veno, tým je väčšia šanca, že sa vydá. Mnohé rodiny sa zadlžujú len preto, aby vydali dcéru. Svadba nie je v Indii láskyplným spojením dvoch ľudí, ale skôr obchod. Nevesta potom odíde žiť do mužovej rodiny, kde sa od nej očakáva nielen manuálna práca, ale aj výchova detí a práce v domácnosti. Najmä na dedine to zanemená vyčerpávajúcu a nikdy nekončiacu drinu spojenú so zaopatrením domácnosti a hospodárstva. Pokiaľ manžel vlastní pôdu nezíska žena svadbou žiadne právo na majetok. Aj keď je v Indii povolený rozvod  a ďalšia svadba, spoločnosť ani jedno neprijíma s pochopením a rozvedení, najmä ženy, sú brané ako najhorší odpad spoločnosti.
 
Upaľovanie nevesty
Od ženy sa očakáva, že splynie s rodinou svojho manžela a bude žiť podľa predstáv svojich nových príbuzných. Pokiaľ sa jej to nepodarí, napríklad im neporodí vnuka, môže to pre ňu mať strašné následky. Indická prax „upaľovanie nevesty“ je veľmi drastická a zákonom prísne postihovaná, ale v niektorých oblastiach Indie sa stále praktizuje.
 
Upaľovanie vdov
Smutným pozostatkom indických tradícií je taktiež upaľovanie vdov. Vdovy sa buď dobrovoľne, alebo pod vplyvom omamných prostriedkov nechajú spáliť na hranici spolu so svojim mŕtvym manželom. Preto indická vláda prijala v roku 1987 ústredný zákon, ktorým sa upaľovanie zakazuje a rodinní príslušníci ženy, ktorá sa dala upáliť, sú zbavení nároku na dedičstvo jej majetku. Napriek všetkým týmto opatreniam sa upaľovanie v Indii stále praktizuje a ženy, ktoré sa upália, sú oslavované a vzdáva sa im pocta.
 
2.3 Jedlo
India je kolískou vegetarianizmu. V starej Indii sa mäso prakticky nejedlo. Zeleninová kuchyňa má svoje pramene vo filozofii zakazujúcej človeku využívať násilie a zabíjanie. Manu – samhita,  indický staroveký právny kódex tvrdí, že „nemožno požívať mäso, ak sa tým ubližuje živému stvoreniu...Preto sa vyhýbaj mäsu.“ Návyk jesť mäso priniesli mogulskí dobyvatelia, ktorí ovládli Indiu v XVI. Storočí, a po nich Portugalci a Angličania. Dnešná indická kuchyňa sa nevyhýba mäsu, avšak väčšina obyvateľstva zostala vegetariánska. Južná India sa vyznačuje ostrými koreninami, východná jedlami z rýb, severná a západná väčšou popularitou mäsa. „Perly indickej kuchyne“ – byliny a koreniny, ktoré sa pridávajú takmer do každého jedla spôsobujú, že indická kuchyňa je kuchyňou tisícich vôní.

V Indii sa nepoužívajú stoly. Jedlá sa podávajú zásadne v katori (malé mištičky zo striebra, mramoru alebo nehrdzavejúcej ocele), umiestnených na thali (okrúhlej tácni). Najčastejšie sa však jedlá servírujú na bambusových listoch a v jednorazových hlinených miskách. Všetky jedlá sa podávajú naraz. Nie je povinné jedenie lyžicou. Indovia jedia prstami pravej ruky (ľavá ruka slúži na umývanie tela). Tekuté jedlá sa naberajú pomocou jedného z mnohých druhov plochých chlebíkov, čapati. Po jedle sa ruky umývajú v mištičkách s vodou, často parfumovanou a ozdobenou kvetmi.
 
2.4 Zaujímavosti
 
TAJ MAHAL
Taj Mahal alebo tiež chrám lásky je pre Indov rovnako dôležitý ako pre Egypťanov pyramídy. Vyše 20 000 ľudí ho stavalo dlhé 2 desaťročia. No za to úsilie to stálo. Podľa prevažujúceho oficiálneho názoru je to mauzóleum, ktoré postavil Šáhdžáhán na pamiatku svojej ženy Mumtáz Mahal V tejto očarujúcej stavbe sa snúbia dva pocity: smútok a láska.
 
GOA
Goa je jedným z turistických klenotov Indie na západnom pobreží. Je to pás zeme kokosových paliem a zlatistých pláží smerom do vnútrozemia. Goa patrí do významného kultúrneho dedičstva. Pozdĺž niekoľko stoviek kilometrov dlhého pobrežia nájdete mnoho zátok a zálivov s krásnymi plážami. Každé zákutie je iné a má svoj nenapodobiteľný šarm. V hustej zeleni pobrežnej vegetácie sú malé rybárske dedinky s vysokými bielymi kostolmi a domami s červenými strechami.
 
JAIPUR
Mesto palácov, pevností, záhrad. Paláce a pevnosti včerajška sú teraz žijúce monumenty a okrem hustého dopravného ruchu sa zdá, že sa len málo zmenilo. Je to hlavné mesto púštneho štátu Radažastán, známe tiež ako „pink city“, teda ružové mesto, keďže v roku 1883 bolo celé natreté na ružovo. Mesto aj po viac než sto rokoch stále víta návštevníkov ružovými farbami. Hovorí sa mu tiež mesto podzimného  západu slnka. 

DILLÍ
Dillí je hlavné mesto Indie, žije v ňom zhruba 14 miliónov obyvateľov a je tretím najväčším mestom na zemi. Je zoskupením pomerne odlišných častí, či už  architektonicky alebo zložením obyvateľstva. Hlavná časť je Staré Dillí s mughalskými pamiatkami a Nové Dillí s bulvármi, veľkolepými palácmi a diplomatickou štvrťou, v ktorej sú sústredené všetky veľvyslanectvá, a nakoniec Južné Dillí, ktoré obýva bohatá stredná vrstva. Perifériu mesta tvoria slumy a chudobné štvrte. Na námestí sa nachádza stĺp z čistého železa, ktorý za viac než 1 300 rokov nezačal hrdzavieť.
 
KAŠMÍR
Polovica štátu Jammu a Kashmir sa nachádza na území štátov Indie, Pakistanu a Číny. Pokiaľ sa vydáte do tejto oblasti obklopenej zo všetkých strán horami, nezabúdajte na to, že o oblasť Kašmíru už viac než 20 rokov bojuje India s Pakistanom. Približne pred dvoma rokmi došlo k zlepšeniu bezpečnosti a indická vláda povolila prístup turistom. MZV SR však dôrazne žiada občanov SR na súkromnej ceste, aby sa vyvarovali akýchkoľvek ciest do Kašmírskeho údolia. Každoročne tu dochádza k prípadom postrelenia a dokonca i zastrelenia cudzích turistov a mnohým ďalším nebezpečným situáciám, z ktorých najčastejšie ide o zadržiavanie ako rukojemníkov. Jedinou stabilnou oblasťou v Kašmíre je oblasť okolo Ladakhu (Leh).  
 
MUMBAJ
Mumbaj (predtým Bombaj) je hlavným mestom štátu Maharáštra. Je to mesto kontrastov. Patria k nemu nielen bohaté štvrte západného štýlu, ale aj chudobné časti a slumy, ktoré zaberajú 3,5% mestskej rozlohy. Je to druhé najväčšie mesto Indie a žije v ňom asi 14,5 milióna ľudí. Veľkomesto západného typu je len na hlavných uliciach. O pár metrov ďalej nie je totiž asfalt a ulice sa menia v prašné cesty plné odpadkov, domy sú na pokraji zrútenia. Bohatí úradníci, politici, obchodníci a turisti verzus ľudia, ktorí umierajú hladom a žijú v neskutočných hygienických pomeroch.  Mumbaj je zmes západnej kultúry plnej mrakodrapov, bánk, úradov, supermoderných hotelov, anglickej koloniálnej architektúra a kultúry ázijskej, a to chrámov, hinduistov, budhistov a orientálnej architektúry. Pre svoju významnú polohu je mesto nazývané bránou Indie. Stavba, ktorá zodpovedá významu tohto slova, stojí na nábreží, má podobu skutočnej brány a vojde sa pod ňu 600 osôb.
 
VARANASI
V Indii a celom hinduistickom svete nie je posvätnejšie mesto ako Varanasi. Miliónové mesto je prešpikované stovkami svätýň. A práve sem, na brehy svätej rieky Gangy, prichádzajú každý rok desiatky hinduistov zomrieť. Smrť vo Varanasi znamená podľa ich predstáv vyslobodenie z nekonečného cyklu reinkarnácií a dosiahnutie konečného spasenia.
 
ANDAMANSKÉ OSTROVY
Hovorí sa o nich tiež ako o raji na zemi. Je to súostrovie ležiace asi 200km od thajského pobrežia, no patrí Indii. Vďaka tejto vzdialenosti tam môžete nájsť miesta, kde sa ocitnete úplne samy, aj keď ste turisti. Tento reťazec panenských ostrovov ponúka nádherné tyrkysové more a čisté piesočnaté pláže. Pod vodou nájdete bohatý podmorský svet plný koralov a farebných rybičiek.
 
2.4.1 „Perly z Indie“
- V Indii bol vynájdený šach.
- Je tu najviac pôšt na svete.
- Nachádza sa tu najvyššie položený pivovar na svete.
- Najväčším zamestnávateľom sú indické železnice, ktoré zamestnávajú vyše milióna ľudí.
- Ayurveda - je najstaršia škola medicíny, ktorú založil Charaka pred 2500 rokmi.
- Do roku 1896 bola India jediným zdrojom diamantov na svete.
- Z Indie pochádza Islam, druhé najrozšírenejšie náboženstvo v Indii a taktiež vo svete
- Jóga má pôvod v Indii, je stará vyše 5000 rokov.
- Tzv. „Baily bridge“ je najvyšším mostom na svete. Nachádza sa v štáte Ladakh v Himalájach medzi riekami Dras a Suru. Bol vybudovaný indickou armádou v auguste 1982.
- Používanie anestézie bolo známe už v antickej indickej medicíne. Detailné vedomosti z oblastí anatómie, embryológie, trávenia, metabolizmu, fyziológie, etiológie, genetiky a imunity nájdeme v mnohých antockých indických textoch. 
- V štáte Mizorám na severovýchode Indie žije 64-ročný staršina Siona, ktorý stojí na čele dediny pozostávajúcej výlučne z jeho 50 manželiek a viac než 100 detí.
- Prvá univerzita na svete bola založená v Takshile 700 rokov p.n.l. Viac ako 10 500študentov z celého sveta tu študovalo vyše 60 predmetov.

2.4.2 Je dobré vedieť
Staré koloniálne príslovie hovorí: "ak to môžeš variť alebo lúpať, môžeš to jesť, inak na to zabudni". Zelenina a ovocie by sa mali umyť čistou vodou, alebo olúpať. Je treba dať pozor na zmrzlinu predávanú na ulici, pretože už mohla byť roztečená a znovu zamrazená. Ustriciam a mušliam je lepšie sa vyhnúť, mnohokrát i mletému mäsu. Pokiaľ reštaurácia vyzerá čisto a personál tiež, väčšou pravdepodobnosťou je, že jedlo je nezávadné. V Indii často vypadáva prúd. V Indii neexistujú klasické telefónne búdky, ale telefón je vždy obsluhovaný. Ako taký je dostupný prakticky všade, najčastejšie v obchodoch alebo reštauráciách. Lekárska starostlivosť je celkovo na nízkej úrovni a nemocnice zodpovedajúce európskemu štandardu možno nájsť len v najväčších mestách.

Turisti sú v Indii prijímaný s rešpektom a priateľsky. Už preto sa vyplatí a je na mieste rešpektovať miestne zvyklosti a pristupovať s racionálnou citlivosťou i k niektorým ťažkostiam pri cestovaní. India je predsa zaujímavá tým, že je iná a život tu ľudom plynie inak než v Európe. Pomáha prirodzená zvedavosť a záujem o zem, jej tradície a dianie. Nadviazanie komunikácie je tu rýchlejšie než vo vyspelých štátoch, pretože ľudia tu nie sú tak stresovaní úspechom a sami sebou.

Náboženská etiketa - zvláštny rešpekt je treba venovať chrámom a miestam bohoslužieb a uctievania. Citlivou záležitosťou je oblečenie i chovanie, krátke nohavice a rukávy nebývajú mnohokrát vhodné. Preferuje sa pokoj a neupozorňovanie na seba hlasitou konverzáciou. Vo väčšine chrámov je nutné si vyzuť topánky. Nedotýkajte sa výzdoby a sošiek. V mešitách k božstvu, čo by mohlo pôsobiť urážlivo. Prísnejšia etiketa platí u moslimských a budhistických chrámov. V prvom prípade sa jedná zvlášť o ženy, ktorým býva vstup v množstve prípadov zakázaný (i mužom) a ktoré by mali byť vhodne zahalené. V budhistických chrámoch sú nohy považované za nedôstojné a za najnižšiu časť tela, preto je zakázané nimi mieriť nie len k božstvu ale i k druhým ľudom. Cudzinci by sa tiež nemali dotýkať hlavy miestnych ľudí, pokiaľ to nevedomky urobíte, mali by ste sa okamžite ospravedlniť.

Treba povedať, že India je bezpečná zem i pre samostatne cestujúcich turistov. Existujú však miesta, kde sa môžu vyskytnúť problémy. V posledných rokoch došlo k niekoľkým prípadom zmiznutia cudzincov vrátane vrážd v údolí Kullu v Himachal Pradeshi. táto oblasť je strediskom výroby charas (marihuany) a miestna drogová mafia je v podozrení z účasti na udalostiach. Vyvarujte sa preto samostatného výletu a buďte opatrní v prípade, že miestni obyvatelia vám ponúknu čaj a pod. a vždy sa riadne registrujte či v hoteli alebo v kempe. Tiež všetci sadhus (askéti, svätí muži) nemusia byť tým, za čo sa vydávajú. Ženy by mali byť opatrnejšie v Goi a v Radžastáne a nechodiť osamotene na pláž v noci. Radžastán je moslimský štát a ženy by tu mali nosiť striedmejšie oblečenie, mať zahalené paže a nohy a vystríhať sa tesnejšiemu oblečeniu. Predná časť autobusu býva neoficiálne vyhradená pre rodiny a ženy bez doprovodu. Obecne platí, že žena bez doprovodu je stredom väčšej pozornosti a jej cestovanie v oblastiach, ktoré nie sú turisticky zavedené, je netypické a skôr neobvyklé. Ako dnes všade na svete, niekde viac a inde menej, i v Indii sa kradne. Niekedy sa môže odohrať i tzv. drogová epizóda, kedy cestovateľovi sa ponúkne čaj s drogou a pri prebudení je batožina preč. Existuje veľa spôsobov ako cudzinca okradnúť. Snáď ten najotrasnejší sa niekoľkokrát odohral v Agre, a to ľahkou otravou jedla a potom následným nákladným liečením.

ZÁVER
Kedysi bývala pre nás India krajinou bájnou, exotickou a záhadnou. Postarali sa o to všelijaké povesti o maharadžoch ,bajadérach, fakíroch, džinoch a indických princeznách. Tie časy však už pominuli. Aj tak sa dodnes stretávame so skreslenými názormi na Indiu ,na jej mysliteľské a umelecké poklady, aj na osudy jej ľudu. India je krajinou spirituality, obrovských kontrastov, obrovskej chudoby obyvateľov predmestských štvrtí a na druhej strane úžasného bohatstva maharadžov.

Pri spracovávaní témy, sme si o tejto krajine dávnych múdrostí vytvorili vlastný obraz. Je to pre nás jedno z najzaujímavejších miest na zemi, tak ako bohaté svojou minulosťou, či rozmanitosťou prírody a kultúry, tak hlavne svojimi zvykmi ,tradíciami či obradmi. V úvode sme spomenuli, že podnet k výberu bola najmä chudoba. Aj keď na záver súhlasíme, India skrýva omnoho viac tajomstiev, o ktorých sme doteraz ani netušili.
Dúfame, že touto cestou sa nám aspoň sčasti podarilo vzbudiť váš záujem o túto zem. Veď táto krajina má pred sebou skvelú budúcnosť ,ktorá určite prevýši slávu jej dávnej minulosti. A tak ako India v priebehu svojej dlhej histórie dala svetu mnohé kultúrne a ideologické bohatstvá ,môžeme očakávať ,že i v budúcnosti prispeje ľudstvu novými hodnotami. Svedčí o tom jej rýchly rozvoj za tých pár rokov po tom ako sa striasla koloniálnej nadvlády , a takisto o tom svedčia aj už dnes mnohé jej účinné kroky v prospech mierového spolunažívania národov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.023