Veda a technika v službách človeka

Prírodné vedy » Geografia

Autor: maturantkaa
Typ práce: Referát
Dátum: 28.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 520 slov
Počet zobrazení: 17 513
Tlačení: 891
Uložení: 814
Technický rozvoj dosiahol v 20. storočí obrovské rozmery. Neexistuje nijaká oblasť ľudského života, ktorá by nezávisela od techniky. Výrobné procesy sú už plnoautizované a riadené počítacími strojmi. Uskutočňujú sa lety do vesmíru, ktoré sa ešte nedávno zdali byť fantáziou. Boli vynájdené nové materiály, nové zdroje energie, zavádzajú sa moderné technologické postupy, vznikajú nové vedné odbory.

Rozsah technického pokroku sústavne rastie, najmä od 18. st., keď človek konečne objavil, ako možno premieňať tepelnú energiu na mechanickú. Od r.1750 sa počet vedeckých objavov každých 10-15 rokov zdvojnásoboval (dnes už každý rok ). Dnešný vedecký pokrok umožnili významné vynálezy 19. storočia, právom nazývaného storočím priemyselnej revolúcie. Vtedy sa objavujú parné lokomotívy,parníky, telegraf, fotografia, telefón, fonograf, parná turbína, elektrická žiarovka, Dieselov motor, dynamit, prvý automobil, prvé filmy, mrakodrapy, prvé vrtné veže, syntetické farbivá atď.

V 20. st. urýchlili vývin v oblasti techniky dve svetové vojny. Viedli k tzv. vedeckotechnickej revolúcii. Rozvíjajú sa lietadlá, telekomunikačné prostriedky ( rozhlas, televízia ), stavajú sa atómové elektrárne, r. 1957 sa dostáva na obežnú dráhu prvá umelá družica Zeme (Sputnik l.), v marci 1969 pristáva Apollo 9 na Mesiaci, od r. 1975 premávajú nadzvukové lietadlá, kozmické lode trávia v kozme dlhé mesiace.

Počas posledných tridsiatich rokov sa kozmonautika rozvíjala závratne rýchlym tempom. Od r.1957 do r. 1967 bolo vyslaných na obežnú dráhu okolo Zeme, k planétam a k Mesiacu spolu 718 telies. Kozmické sondy sa už dostali k všet-kým planétam našej slnečnej sústavy, dve už dokonca prekročili aj jej hranice.

Najväčší osoh prinášajú telekomunikačné a meteorologické umelé družice. Umožňujú prenos signálov (telefonáty, televízne programy) na veľké vzdialenosti, zúčastňujú sa na riadení lodí, lietadiel. Prvou telekomunikačnou umelou dru-žicou bola americká Telstar-l r. 1962. Na skutočnú geostacionárnu dráhu (vo výške 36 000 km) sa dostala dhlšia americká družica r. 1964. Dnes je už v prevádzke niekoľko desiatok umelých telekomunikačných družíc a miesta na geostacionárnej dráhe sa pomaly zapľňajú. Neoceniteľné služby ľudstvu poskytujú meteorologické umelé družice. Sledujú zmeny v atmosfére, ich pomocou sa predpovedajú ničivé tajfúny a iné zmeny počasia.

Úspechy vedy a techniky majú mimoriadne veľký význam v medicíne. Vďaka novým objavom, moderným prístrojom a počítačovej technike sú už dnes možné zložité operácie a transplantácie orgánov; lekári dokážu diagnostizovať a úspešne liečiť mnohé, predtým nevyliečiteľné choroby; vytvára sa odbor s velkou budúcnosťou - chirurgia génov.

Rýchlym tempom sa rozvíja a zdokonaľuje i optika, mikroelektronika, spotrebná elektronika a, bohužiaľ, aj vojenská technika. Vo vysokotechnizovanej spoločnosti má človek v rukách veľkú moc - môže si podriadiť vo svoj prospech prírodné sily. Zneužitie tejto moci by však istotne viedlo k zániku civilizácie. Technický pokrok má aj negatívne stránky. Mnohé vedecké objavy poslúžili na výrobu ničivých, vražedných zbraní. Veľkým problémom je aj priemyselný odpad a znečisťovanie životného prostredia. Dnes sa už dokonca hovorí aj o znečisťovaní vesmírneho priestoru. Najhroznejším vynálezom 20. st. sú jadrové zbrane. Prvou jadrovou zbraňou bola americká atómová bomba, ktorá vybuchla 16. júla 1945 pri pokuse v Novom Mexiku. V auguste v r. 1945 zhodilo americké letectvo dve atómové bomby na japonské mestá Hirošimu a Nagasaki. V Hirošimne zahynulo viac než 90 000 ľudí a 50 000 bolo zranených. Dnešné jadrové zbrane majú niekolkonásobne vyššiu účinnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016