:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Ostatné » Informatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

WWW (World Wide Web)

Ostatné » Informatika

Autor: Dievča kajuska (33)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.11.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1574 slov
Počet zobrazení: 5105
Tlačení: 473
Uložení: 527
-  World Wide Web (WWW alebo W3) je sieťová informačná služba vychádzajúca z Internetu a ponúkajúca systém zbierania informácií vo forme hypertextových multimédií (text + zvuk + obraz). Web ponúka metódu zobrazenia informácií rôznych formátov spôsobom rýchlym, výkonným konzistentným a ľahko pochopiteľným.
-  Ako prostriedok prístupu na Internet je WWW jedným z najjednoduchších dostupných systémov.
-  Web používa niečo, čomu sa hovorí hypertext – systém (metóda) umožňuje prístup k dokumentom nelineárne napojeným na ďalšie dokumenty. Dokumenty webov takmer nepoužívajú hierarchické ponuky alebo výpisy adresárov – obsahujú miesto toho napojenie na ďalšie dokumenty.
Web je sieťový systém klient/server. Počítač, ktorý zaisťuje iným počítačom určitý druh služieb sa nazýva server. Počítač, ktorý informácie využíva (prijíma a zobrazuje) sa nazýva klient(užívateľ). Užívateľ na komunikáciu so serverom využíva špeciálny softvér, klientské programy – browsery, prehliadače(Netscape, Internet Explorer).

Architektúra KLIENT – SERVER: klient je väčšinou užívateľ a server je nejaký WWW server spravujúci multimédiá alebo hypertextové dokumenty. Server je neaktívny až pokým nedostane požiadavku od klienta, ktorú prijme a spracuje. Klient väčšinou využíva klientské programy (Netscape, Internet Explorer) na posielanie požiadaviek na servery. Internet využíva protokol, TCP/IP na komunikáciu medzi počítačmi, ale na prenos HTML stránok sa využíva protokol HTTP.
 
BROWSERY (prehliadače) – slúžia na prehliadanie www stránok. Sú to nástroje nainštalované v počítači, ktoré nám umožnia požadovanú stránku zobraziť (doslovne je tam „okno“ , do ktorého napíšeme adresu požadovanej web stránky) a pracovať v nej (klikať na odkazy, sťahovať si obrázky a texty a pod.). Patrí sem napr. Microsfot Internet Explorer, Opera, Mozila FireFox.
WWW browser teda umožňuje:

- komunikácia s web serverom
- samotné zobrazenie webovej stránky
- prácu s web stránkou

Na vyhľadávanie rôznych web stránok nám slúžia rôzne vyhľadávacie služby – web stránky, ktoré fungujú na princípe katalógov. Podľa kľúčového slova nám zobrazovania množstvo odkazov na rôzne nájdené web stránky. VYHĽADÁVACIE SLUŽBY SK: best, box, EDB, Fitech, Hit, Katalog, Link, Metropola, MámTo, NaDlani, Panoráma, WebLook, Zlatéstránky, Zona, Zoznam, Superzoznam, Surf, Sinet, People
VYHĽADÁVACIE SLUŽBY ZAHRANIČIE: 37.com, Archon.cz, AllTheWeb.com, AltaVista.com, AmericaOnline.com Atlas.cz, Centrum.cz Deja.com DirectHit.com eBay.com, Index.cz, Hotbot.com, Seznam.cz Uzdroje.cz, Lycos.com Yahoo.com Mozek.cz, Wow.pl
 
WWW stránky patria do kategórie hypermédií, čo znamená, že umožňujú zobrazovať nielen textové ale aj obrazové a zvukové dáta.
Pri čítaní dokumentu vo forme hypertextu je veľmi dôležité vedieť sa v ňom orientovať. Preto sa postupne vyvinuli pravidlá, ktoré nám uľahčujú orientáciu na www stránkach. Usporiadanie na web stránkach môžme rozdeliť do 3 štruktúr:

- lineárna (stránky sú usporiadané za sebou. Listujeme v nich stránku po stránke. Vrátiť sa na začiatok znemená „preklikať“ sa späť ako sme prišli.
- hierarchická (podobá sa stromu, kde sa jednotlivé hlavné vetvy (strany) delia na podvetvy (podstránky) a tie sa delia ďalej na ďalšie podvetvy (podstránky).
- formou pavučiny (tu je možné skákať zo hociktorej stránky na hociktorú stránku, avšak orientácia je tu veľmi ťažká)
 
Stránky teda vyhľadávame tak, že si zadáme kľúčové slovo. Ak však poznáme adresu stránky, tak je vyhľadávanie uľahčené. Adresa stránky v skutočnosti adresa – meno počítača, na ktorom je stránka umiestnená a skladá sa z viacerých úrovní - domén: 
 
URL – adresa – predstavuje adresu zdroja na internete, má funkciu obdobnú telefónnemu číslu. Člení sa na tri časti:
1.časť – špecifikuje spôsob prístupu ku zdroju, obvykle menom alebo skratkou príslušného protokolu (je oddelená od druhej časti //)
2. časť – obsahujú informácie určujúci server, na ktorom je zdroj umiestnený(od tretej je oddelená /)
3.časť – obsahuje špecifikáciu zdroja na serveri.
Napr. http:://www.spsepn.sk/pkinfo
 
IP adresa a doménová adresa:
Každý počítač má v sieti pridelenú numerickú adresu – IP adresa, ktorá zaberá 32 bitov.
Napríklad 192.168.1.2
Bežného užívateľa číselné adresy väčšinou nezaujímajú a sa ťažko pamätajú. Preto okrem nich existuje iné členenia sietí na domény a meno uzla má platnosť len v prípade spojitosti s menom domény.
DNS – DOMAIN NAME SERVER - priraďuje IP adrese doménovú adresu.
 
Domény sú hierarchicky usporiadané a tiež sa skladajú z viacerých častí oddelených bodkou. Na najvyššej úrovni sú to znaky za poslednou bodkou tzv. top-level domain reprezentujú jednotlivé štáty alebo organizácie.
U nás sa dáva pred top-level doménu skratka organizácie ktorá vlastní uzol. Na získanie skratky pre vlastnú doménu slúži na Slovensku registračné stredisko, kde si treba o pridelenie domény požiadať. Doména s daným názvom môže byť pridelená len vtedy ak ešte nie je použitá. K registrácii potrebujete IČO organizácie.
 
PROTOKOLY komunikačné prostriedky, ktoré sa používajú pri komunikácii prostredníctvom Internetu.
 
TCP/IP protokoly. Prečo nie je iba jeden ale je ich viac? V práci s Internetom je potrebné riešiť rôzne problémy. Tieto problémy sú teda „rozdelené“ medzi jednotlivé vrstvy – úrovne a každá z nich používa iný protokol.
-  elektronická pošta (čítanie, odosielanie, prenos, ....) = protokoly: POP2,  POP3, IMAP2,IMAP3
-  sieťové noviny (netnews) = protokol NNTP
FTP protokol. Slúži na prenos súborov. Opäť funguje na princípe klient – server. FTP klient je nejaký SW, nainštalovaný n našom počítači a FTP server bude vzdialený počítač, na ktorom si „prenajmeme“ miesto na uloženie svojich súborov. Pridelený login, heslo a adresa FTP servera nám stačia na pripojenie sa kedykoľvek a kdekoľvek. Ak je to „platený server“ a nie „free“, tak „on“ sa stará o to, aby sme o tie súbory „neprišli“.  
HTTP protokol -  komunikačný protokol pre WWW (Worl Wide Web). HTTP protokol definuje spôsob, akým je informácia formátovaná a prenášaná po webe.
TELNET protokol funguje pre vzdialené prihlásenie sa na nejaký počítač.
 
MOŽNOSTI VYUŽITIA INTERNETU
-  Internet je nekonečným zdrojom informácii, ktorý obsahuje ďalšie odkazy na ďalšie zdroj. Sledovaním ďalších a ďalších odkazov môžeme surfovať donekonečna !
-  Umožňuje kopírovanie údajov, programov, archívov, databáz, knižníc, časopisov, kníh, hudby ... Zabezpečuje aj prácu svojim užívateľom. Doktori môžu v reálnom čase poradiť svojim pacientom, Užívatelia sa môžu tiež porozprávať na „chatoch“ ktorých je pomerne veľký počet. Internet má však aj iné vlastnosti a to kazenie mládeži pornostránkami, tiež aj rôzne sekty majú svoje net stránky, proste hranice Internetu sú nekonečné !
-  Internet rastie s každou pribúdajúcou minútou, keď niekto niekde hocičo zverejní – teda umožní prístup k svojim informáciam.  Keďže počet užívateľov sa stále zvyšuje, do povedomia sa dostáva bezpečnosť dát užívateľov. A tu vystupuje pojem hecker. Heckeri, ktorý sa delia na ľudomilov, ktorý demolujú siete za účelom poznania a Heckeri demolatori – Crackeri, ktorí ničia siete úplne len tak zo srandy. Avšak ani Internet nemá(nebude) mať dlhú budúcnosť v USA bol schválený zákon podľa ktorého by mala sieť Internet prebudovaná na NREN – National research and Education Network.
-  Web ponúka obrovské kvantum možností využitia – slúži na prezentáciu firiem či súkromných osôb, na zábavu, oddych či prácu. Možností je veľmi veľa. Veľkou výhodou webu a internetu ako takého je jeho rýchlosť a schopnosť poskytovať informácie s omeškaním len niekoľko sekúnd prakticky v reálnom čase, čo je u niektorých iných médií nemožné (knihy, časopisy).
-  Web dnes možno použiť na získavanie informácii z iných médií – môžeme sledovať vysielanie TV cez obrazovku počítača, počúvať rádio, dokonca čítať noviny ešte skôr, ako si ich budeme môcť kúpiť.
-  Ak chceme využívať web na zábavu, môžeme si vybrať stovky činností, od hrania on-line hier, prezerania stránok serverov určených výlučne pre zábavu, chatovania s priateľmi apod. Tí pohodlnejší môžu pomocou internetu a webu nakupovať a nechať si doviezť nakúpený tovar až pred dvere svojho domu, môžu si objednať napr. pizzu, vybaviť množstvo formalít, pre ktoré by museli bez internetu vystáť dlhý čas na rôznych úradoch.
-  Ale web nie len na zábavu. Na webe možno nájsť hŕbu vzdelávacích, náučných stránok, encyklopédií, slovníkov, kníh, časopisov a i.
 
BEZPEČNOSŤ NA INTERNETE
Pri prihlasovaní sa a pri práci v sieti dodržujme niekoľko bezpečnostných pravidiel:
-  svoje heslo nikomu neprezrádzajte a nezapisujte si ho na všeobecne prístupné miesta (na monitor a pod.)
-  neposielajte hesla a iné dôverné údaje e-mailom a už vôbec nie cez verejné chat-portály
-  heslo má byť dostatočne dlhé, komplikované (kombinácia čísel a písmen) a v primeranom intervale menené
-  pri ukončení práce na sieti sa VŽDY odhlasujme, neuľahčujme si prácu jednoduchým „vypnutím“.
-  zásadne neotvárame a neodpovedáme na e-maily neznámym ľuďom, ktorí od nás žiadajú zverejniť naše osobné údaje, heslá a pod., prípadne nás vyzývajú otvoriť si www stránky na nimi poslané linky!
-  nedôverujme ľuďom, ktorí nás vyzývajú na spustenie nejakého nimi poslaného programu. Nemôžte vedieť, či v mene vášho priateľa vám niekto iný neposiela takého e-maily.
-  všetky prílohy, pripojené k e-mailovým správam, pred ich otvorením VŽDY otestujme antivírovým programom.
 
SHAREWARE – programy, ktoré si môžeme zdarma stiahnuť a užívať počas určitej skúšobnej doby. Po jej skončení si buď program zakúpime alebo jeho fungovanie bude zablokované. Všetko sa dá ale „obísť“ :-)
 
FREEWARE – nie je tu potrebné ani sa registrovať, ani si daný program zakúpiť, pretože tu neexistuje nejaká skúšobná doba. Avšak väčšinou sú prístupné tieto programy v obmedzenej verzii a to, čo v tom programe naozaj potrebujeme zväčša prístupné nie je :-(

WWW STRÁNKY – niečo o ich tvorbe a nástrojoch na tvorbu
Svet Internetu je akousi „obrovskou knihou, do ktorej prispievajú mnohí autori uprednostňujúci rôzne žánre“.  Keď vstúpite do sveta www stránok, otvárajú sa vám široké obzory. Nie nadarmo sa hovorí, že na Nete nájdete všetko... V súčasnosti teda ak chcete dať svetu o sebe vedieť, vytvorte si vlastnú  www stránku. Na vytvorenie www stránky existujú rôzne nástroje a pomocné HELPy ako si stránku vytvoriť. Napr. www.jakpsatweb.cz  a servery ponúkajúce miesto na umiestnenie svojej stránky. Existujú síce nástroje, ktorý nevyžaduje síce znalosť programovacieho jazyka – pretože to, čo vidíme my, keď si spustíme hocijakú www stránku, vidí počítač úplne inak J - ale veľa sa o tvorbe stránky nedozvieme a aj zdrojový kód – programovací jazyk bude pre nás „španielskou dedinou“.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.5)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Programy pre tvorbu WWW stránok Referát 594 slov 6.6
0.012